top of page

VR PÅ ERHVERVSSKOLEN
PRAKSISNÆR
UNDERVISNING
I VR

 

STØTTET AF TEKNOLOGIPAGTEN

 

Kan teknologi gøre undervisningen både sjov, lærerig og praksisnær?

 

I de seneste årtier har vi set et stigende frafald på erhvervsskoler med over 40 pct. af eleverne, der stopper, før de har fuldført uddannelsen. Dertil har en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vist, at størstedelen af de adspurgte elever oplevede lavere læringsudbytte og motivation som følge af corona-nedlukningen af skolerne i 2020. 

 

Med projektet, VR i Erhvervsskolen undersøger vi, hvordan brug af virtual reality (VR) i undervisningen kan styrke den faglige læring og motivation blandt eleverne på erhvervsskolerne og samtidig øge elevernes kendskab og forståelse for ny teknologi. 

 

Projektet udvikler i første omgang en VR-platform målrettet svagstrøms- /elektrikeruddannelsen, der skal indgå som del af i undervisningen på udvalgte erhvervsskoler. Projektet tester således effekten af VR i undervisningen, samt hvordan konkrete håndværksfag kan kombineres med STEM-kompetencer og brug af ny teknologi. 

 

Projektet er et pilotprojekt, der kan hjælpe til øge viden om effekten af VR samt danne grundlag for udvikling af et færdigt VR-læringsredskab med flere forskellige erhvervsrelaterede scenarier, der kan udbredes på tværs af erhvervsskolerne.

 

 

MÅL

Projektet undersøger effekten af VR i undervisningens på henholdsvis:

  • Indlæringsevner - hvilken effekt VR har på elevernes faglige indlæring.

  • Motivation - hvilken effekt VR har på elevernes motivation i undervisningen.

  • Teknologiske kompetencer - hvilken effekt VR har på elevernes forståelse af og evne til at håndtere ny teknologi (VR).

 

PROJEKTPERIODE

2021 - 2022

PARTNERE

bottom of page