top of page

VIRTUAL REKRUTTERING - Oplevelsesbaseret brobygning

STØTTET AF TEKNOLOGIPAGTEN

Projektet vil udvikle et virkelighedsnært digitalt rekrutterings-/brobygningsværktøj, der skal styrkeerhvervsskolernes rekrutteringsindsats over for potentielle elever samt gøre STEM-orienterede erhvervsuddannelser mere attraktive for folkeskoleelever og andre potentielle erhvervsskoleelever.
Værktøjet har til formål at give potentielle elever en bedre forståelse for undervisningen på erhvervsskolerne samt et praksisnært indblik i de arbejdsopgaver, de vil møde efter endt uddannelse.

Værktøjet vil bestå af virkelighedsnære virtual reality-scenarier, der giver potentielle
elever en digital oplevelse af, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse samt mulighed
for selv at afprøve nogle af de opgaver, som både uddannelsen og arbejdsmarkedet byder på.  

Projektet bygger videre på læringer og teknologier fra det afsluttede Teknologipagten-projekt,
VR i Erhvervsskolen - praksisnær undervisning i Virtual RealityMÅL

Projektet undersøger effekten af VR i undervisningens på henholdsvis:
Indlæringsevner - hvilken effekt VR har på elevernes faglige indlæring.
Motivation - hvilken effekt VR har på elevernes motivation i undervisningen.
Teknologiske kompetencer - hvilken effekt VR har på elevernes forståelse af og evne til at
håndtere ny teknologi (VR).PROJEKTPERIODE

2022-23


PARTNERE

bottom of page