top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Transport & 

Infrastruktur

Vil du klædes bedre på til at tage strategiske beslutninger omkring teknologi indenfor Transport og Infrastruktur?

Vi går i dybden med, hvordan teknologien udvikler transport og infrastruktur i nutidens og fremtidens samfund

Selvkørende busser, droner der leverer pakker og bygninger der interagerer med vejnettet. Transport og infrastruktur er et område i rivende udvikling og med udrulningen af 5G kommer til at være banebrydende for vores transport og infrastruktur både i nutidens og fremtidens samfund.

 

Men hvad betyder det i praksis? Ved at bryde cases ned, ser vi bl.a. på hvad kunstig intelligens, IoT og blockchain betyder i praksis for transport og infrastruktur på den korte og lange bane.

Netværket vil blandt andet opleve selvkørende busser og Europas ledende living lab for intelligent belysning og smart city-services, hvor netværket vil få konkret hands-on erfaring med teknologierne. 

 

Netværket henvender sig til ledere, som er interesseret i, at få en praksisnær forståelse af fremtidens transport og infrastruktur. Vi tror på, at ved at afprøve teknologierne, så har ledere et bedre grundlag for at tage strategiske beslutninger omkring disse teknologier. 

marc-olivier-jodoin-NqOInJ-ttqM-unsplash
Om
Netværk & Indhold
TRANSPORT & INFRASTRUKTUR

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer. 

david-guldager_edited_edited.jpg
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

2021

Fokus

Hvordan er samspillet mellem nye teknologiske løsninger og transport & infrastruktur?

Vores samfund bliver dag for dag mere digitaliseret, og det inkluderer i høj grad transport og infrastrukturen. Vores talere går i dybden med samspillet mellem nye teknologiske løsninger og transport og infrastruktur igennem konkrete cases og derudover, give eksempler på, hvilke behov der kan opstå fremadrettet.

Hvilke muligheder og udfordringer er der med en øget digitalisering indenfor transport & infrastruktur? 

Selvkørende busser, bygninger der taler sammen via sensorer og droner der leverer pakker - hvilke muligheder og udfordringer skaber alle de her nye initiativer for transport og infrastrukturen i vores samfund? Det vil vores talere udspecificere ved at bryde konkrete cases ned i bidder, således deltagerne bliver klædt på til at tage bedre strategiske beslutninger omkring teknologien i transport og infrastruktur. 

Fokus
jan. 2021 - jun. 2021

Program

13. JANUAR 2021
Peter Bjørn
Larsen
Peter_Bj%C3%83%C2%B8rn_Larsen_edited.jpg

Emne: Bylogistik og trafiksikkerhed i Smart Cities

Sted: København

Peter Bjørn Larsen er CEO og Founder af Smart City Insights, som rådgiver byer, regioner, offentlige og virksomheder omkring implementering af Smart City koncepter. 

Tidligere har Peter siddet som Direktør på City Data Exchange projektet i samarbejde med Hitachi og derudover, sad han i ledergruppen for Hitachi's globale smart cities team. Gennem hans karriere har han faciliteret omkring smart cities og data økosystemer for forskellige regeringer, EU Kommissionen, OECD samt en lang række byer, såsom London, Berlin, Seattle, Beijing, København, Riyadh og mange flere. 

Til dette møde, vil Peter gå i dybden med hvordan smart city teknologier kan bidrage til nye intelligente løsninger med henblik på konkrete cases. 

CEO & FOUNDER, 

SMART CITY INSIGHTS

23. MARTS 2021
Signe
Poulsen
SignePoulsen_banner_edited.jpg

Emne: Selvkørende shuttle busser

Sted: DTU, Kgs. Lyngby

Signe sidder til daglig som Sr. Project Manager på Project LINC, som er en af de største projekter med selvkørende shuttles i Danmark.
Selvkørende shuttles har stort potentiale for bl.a. at gøre kollektiv traffik grønnere, højere vejsikkerhed, mere effektiv udnyttelse af vejene m.m. Der er dog nogle udfordringer, der skal løses og det er dem Project LINC skal hjælpe med at identificere og løse.
 
Projektet er støttet af aktører på tværs af kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. 
Til dette møde vil Signe gå i dybden med hvordan hun ser at selvkørende busser kommer til at påvirke transport sektoren og byers infrastruktur. Derudover, vil der være mulighed for at afprøve de selvkørende busser.

SR. PROJECT MANAGER

PROJECT LINC

26. MAJ 2021
Kjeld
Jensen
Kjeld%20Jensen_edited.jpg

ASSOCIATE PROFESSOR & PROJEKTLEDER, 

SDU & PROJEKT SUNDHEDSDRONER

Emne: Levering med droner

Sted: København

Kjeld er Associate Professor ved SDU samt Lektor ved både Mærsk McKinney Møller Instituttet og SDU Dronecenter. Derudover, er han projektleder ved Projekt Sundhedsdroner, som er et 3 årigt innovationsprojekt, som er støttet af Innovationsfonden. 
Målet med projektet er at udvikle og teste sundhedsdroner, der skal transportere patientprøver, medicin og medicinsk udstyr mellem hospitalsafdelinger, lægehuse og hjemmeplejen. På sigt skal dronerne også transportere personer, f.eks. højtspecialiserede læger, som kan mangle akut på en operationsstue. Partnerne på projektet er SDU, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus, Scandinavian Avionics, Unifly, Falck og Holo.
Til dette møde vil Kjeld gå i dybden med hvad projekt Sundhedsdroner potentielt set, kan komme til at betyde for drone levering og hvordan det rent teknologisk virker. 
15. JUNI 2021
Kim
Brostrøm
KimBrostr%25C3%2583%25C2%25B8m_copy_edit

Emne: IOT-baseret Transport og Infrastruktur i Smarte Byer 

Sted: DOLL

Kim Brostrøm sidder til daglig som Leder af Danish Outdoor Living Lab (DOLL), og derudover arbejder han som Leder af Gate 21's programområde "Smarte Byer og Lokalsamfund". 
DOLL har eksisteret siden 2014 og dækker over et 1,6 hektar stort område i Glostrup, hvor offenlige og private aktører kan teste, showcase og blive inspireret af banebrydende teknologi. DOLLs fokusområder ligger indenfor digital infrastruktur, udendørs belysning, parkering og mobilitet, miljøovervågning m.m.
Til dette netværksmøde, vil Kim Brostrøm fortælle mere omkring nogle af de IoT løsninger, der er i DOLL og der vil være en rundvisning i parken for at se diverse IoT løsninger i aktion. 

LEDER,

DANISH OUTDOOR

LIVING LAB (DOLL)

Programmet opdateres løbende

Program & Speakere
Deltagelse & Medlemskab

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af en CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

bottom of page