top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Sportstech

Hvordan kan teknologi skabe merværdi for dansk sport, og hvordan udvikler sportstech sig som branche? Det undersøger vi i netværksgruppen ved at tage hul på nogle af de muligheder og problemstillinger, som sportsbranchen rummer i et digitalt og kommercielt perspektiv.
Om

Hvordan vil vi udvikle, distribuere og opleve kunst og kultur i kombination med ny teknologi i fremtiden?

Hvordan vil teknologien eksempelvis være med til at skabe og udvikle kulturprodukter og hvilken rolle spiller det i kommercialiseringen heraf? Hvordan spiller teknologi en rolle i forbindelse med funding af kulturprodukter og hvor står vi ifht de immaterielle rettigheder? Hvordan vil teknologien, fremadrettet, spille en rolle i forhold til oplevelsen af en koncert, en fodboldkamp, et teaterstykke m.m.?

Hvordan vil vi udvikle, distribuere og opleve kunst og kultur i kombination med ny teknologi i fremtiden?

Netværket har til formål at samle aktører på tværs af den danske kulturscene til en dialog omkring den stigende digitalisering og øget brug af nye teknologier til udviklingen, distributionen og oplevelsen af kulturelle og innovative tiltag i kulturlivet. 

unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg
unsplash-LCIWUkPvcak_edited.jpg

Sportstechbranchen er i hastig vækst

både internationalt og nationalt, og

hvilken betydning har det for udviklingen af forbund, klubber og atleter?

Det undersøger og diskuterer vi i

CopenX Sportstech.

En rapport udarbejdet af IRIS Group estimerer, at alene den danske sportstechbranche vil omsætte for fem milliarder kroner i 2025. Sportstechbranchen er stadig relativ ny, men rummer kæmpe potentialer i forhold til iværksætteri samt udviklingen af forbund, klubber og atleter.

I CopenX Sportstech undersøger vi blandt andet, hvordan teknologi og data kan anvendes til at gentænke de traditionelle forretningsmodeller og strukturer i sportens verden. Det gælder både bæredygtige og strategiske partnerskaber, forståelse for målgrupper, øget fanengagement og digitale kompetencer ude i sportsdanmark.

Formålet med netværket er at klæde dig og din organisation på til at agere i en foranderlig sportsverden. Vi samler aktører på tværs af sportsbranchen og med den fælles passion for sport. Sammen skaber vi et sted med plads til at stille spørgsmål, dele viden og måske finde den næste samarbejdspartner.

For at komme helt tæt på nogle af de udviklingsmuligheder, som teknologi og data tilfører sporten, vil netværksprogrammet præsentere dig for en række løsninger og koncepter, som aktører i branchen har haft succes og erfaring med. Omvendt retter vi også blikket mod nogle af de faldgruber, der følger med en branche i hastig vækst og i anvendelsen af teknologi.

SPORTSTECH

Moderator

heidifrederikke_edited.png

Moderator på CopenX Sportstech er Heidi Frederikke Sigdal.
 

Som tidligere sportsjournalist på blandt andet Viasat Sport og

TV 2 Sporten er hun velkendt i og har dybtgående viden om sportens verden. Som nuværende vært på Go' Morgen Danmark, konsulent og konferencier er Heidi Frederikke samtidigt ekspert i at finde den røde tråd, fremme de konstruktive debatter og stille de spørgsmål, som gør os klogere på feltet.

 

Med Heidi Frederikkes indsigter i sportsverdenen er der garanti for, at vi i CopenX Sportstech kommer grundigt omkring de aktuelle og centrale spørgsmål, som relaterer sig til teknologiens nuværende og fremtidige rolle i sportsbranchen.

Program & Speakere
paraglidere

Program

2023
19. JANUAR 2023, KØBENHAVN

Esportens succes med digitale strategier

og fanengagement

Jakob Lund Kristensen CRO & Co-founder, Astralis 
Rico Corneliussen, Direktør, Esport Danmark

Esport er en markant og hurtigvoksende del af underholdnings- og oplevelsesindustrien, og på verdensplan er der cirka tre milliarder gamere og 500 millioner esport-fans. Væksten inden for esport er grobund for iværksætteri og kommercielle partnerskaber og nye forretningsmodeller.

 

Både herhjemme og internationalt er Astralis frontløber, og esport-organisationen har med sin digitale og kommercielle strategi formået at aktivere fans, opbygge et community og skabe unikke oplevelser.

 

Til dette netværksmøde undersøger vi, hvordan esport-branchens succes med digitale strategier kan være inspirationskilde til, hvordan sportsklubber kan udvikle deres fan-community, gentænke sponsorater og brande sig i et digitalt medielandskab.

Rico.png
13. APRIL 2023, KØBENHAVN
Netværksaften
08. JUNI 2023, ODENSE
Sportsmanagement: Digitale forretningsmodeller
og kompetencer i sportens verden
Kenneth Cortsen, Asst. Professor og ph.d., Professionshøjskolen UCN 
&
Tom Matthiesen, CEO & Founder, MANY Digital 

Under dagens oplæg vil Kenneth introducere os for, hvad "sportsmanagement" dækker over i en digital tidsalder. Eftersom begreber favner bredt, dykker Kenneth særligt ned i, hvilke kommercielle muligheder digitalisering og data giver klubber og atleter i forhold branding og sponsorater - herunder begreber som Customer Relationship Management (CRM), datadrevet marketing og segmentering.

Med digitaliseringen og de nye potentialer for kommercialisering følger også spørgsmål om kompetencer, ressourcer og forretningsforståelse. I forlængelse af Kenneths oplæg fortæller Tom om, hvilke krav denne udvikling stiller til både forbund, klubber, eliteatleter og sponsorer, når der skal skabes gensidigt værdiskabende partnerskaber.

kombo_4.png

Ny sæson

FaktorX

Koncept

 

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg

bottom of page