COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Kultur

Gennem cases og hands-on erfaring klæder vi dig på til fremtidens digitale kunst og kultur

Hvordan vil vi udvikle, distribuere og opleve kunst og kultur i kombination med ny teknologi i fremtiden?

Hvordan vil teknologien eksempelvis være med til at skabe og udvikle kulturprodukter og hvilken rolle spiller det i kommercialiseringen heraf? Hvordan spiller teknologi en rolle i forbindelse med funding af kulturprodukter og hvor står vi ifht de immaterielle rettigheder? Hvordan vil teknologien, fremadrettet, spille en rolle i forhold til oplevelsen af en koncert, en fodboldkamp, et teaterstykke m.m.?

Hvordan vil vi udvikle, distribuere og opleve kunst og kultur i kombination med ny teknologi i fremtiden?

Netværket har til formål at samle aktører på tværs af den danske kulturscene til en dialog omkring den stigende digitalisering og øget brug af nye teknologier til udviklingen, distributionen og oplevelsen af kulturelle og innovative tiltag i kulturlivet. 

myke-simon-atsUqIm3wxo-unsplash.jpg
 
KULTUR

Moderator

Moderator for dette netværk er Christian Villum, som har en baggrund der tager afsæt i at undersøge nye teknologiske strømninger. Han har bl.a. en baggrund i skabelses-teknologi, nye digitale forretningsmodeller, data, design, internet kultur og hacktivisme. 

Christians tidligere arbejde inkluderer medstiftelse og ledelse af den eksperimentelle Platform 4 Art & Technology hub samt en række år som Direktør af Digital og Fremtidstænkning ved Dansk Design Center hvor han her har været involveret i en række kulturprojekter. 

Med Christian ved roret, er vi sikker på at der vil være konstruktive dialoger om hvordan teknologi kan integreres i kulturlivet for at højne kulturoplevelser. 

Christian_Villum_(Photo_by_Agnete_Schlichtkrull_CC-BY-SA)_RGB_edited.png
 
2022

Program

hjemmeside (8).png
6. APRIL 2022, KØBENHAVN

HVAD KAN KULTURLIVET BRUGE DATA TIL?

I takt med digitaliseringen, er GDPR, datapolitik, privathed, cookie-indstillinger osv. ikke fremmede termer. Men hvad betyder det indenfor et kultur-kontekst? Med afsæt i dette, vil Anders dele erfaringer om hvordan man hos Louisiana arbejder med data og hvordan de bruger det - både i at forstå hvordan de kan værne om deres gæsters data men også hvordan det kan bruges i det kommercielle aspekt. 

08. APRIL 2022, KØBENHAVN

COPENX REALITIES

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands on-oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR-industrien med keynote talks samt paneldebatter og workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her

hjemmeside (11).png
18. MAJ 2022, KØBENHAVN

KAN TEKNOLOGI SKABE INKLUDERENDE KULTUR-OPLEVELSER?

&

Hvilket ansvar har kulturinstitutioner i at videreformidle digitaliserings indvirkning i samfundet og hvilke muligheder har teknologien i at skabe inkluderende kulturoplevelser? Dette vil Katrine dykke ned i, når hun fortæller om ARKEN ART & TECH LAB. Med samtidskunsten som ramme og teknologien som redskab, formålet her at skabe et alternativt rum for innovation og demokratisk dannelse og uddanne unge til at identificere skjulte magtstrukturer. Merete vil efterfølgende fortælle om SMK's digitale museumspraksis og hvordan de forsøger at fordre for at skabe en mere inkluderende kollektiv kulturarv. 

23. JUNI 2022, KØBENHAVN

FREMTIDENS TEKNOLOGI OG PARTNERSKABER I KULTURLIVET

Hvilken rolle kommer teknologi til at spille for kulturlivet i fremtiden? For at blive klogere på dette, vil Det Kongelige Akademi give deres fremtidssyn på dette baseret på deres udstilling "The Future is Now!". Hertil vil de udlægge hvordan de forbereder deres studerende på denne fremtid, ved at integrere teknologi i undervisningen så de unge har et stærkt grundlag for at forstå hvordan teknologi skal implementeres som en del af deres projekter. 

hjemmeside (10).png
13.png
25. AUGUST 2022, KØBENHAVN

DIGITALISERINGENS KOMMERCIELLE MULIGHEDER 

Siden 2015, har Tivoli begivet sig på en vild, digital rejse, da de havde behov for at transformere deres "traditionelle" forretningsmodel  for at realisere deres vision om at blive en moderne oplevelsesleverandør. Dette har ført til en række digitale tiltag, såsom digitalt medlemskab og digital forlystelse med AR. Disse digitale tiltag havde til formål at forbedre, forstærke og forlænge den digitale gæsterejse og bruge digitalisering til at nå længere og bredere ud til flere gæster. Alt dette vil Kenneth dykke ned i og dele hans erfaringer med den digitale transformation og hvordan han afsøgte de kommercielle muligheder. 

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

FactorX (2).png

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.