COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Kultur

Gennem cases og hands-on erfaring klæder vi dig på til fremtidens digitale kunst og kultur

Hvordan vil vi udvikle, distribuere og opleve kunst og kultur i kombination med ny teknologi i fremtiden?

Hvordan vil teknologien eksempelvis være med til at skabe og udvikle kulturprodukter og hvilken rolle spiller det i kommercialiseringen heraf? Hvordan spiller teknologi en rolle i forbindelse med funding af kulturprodukter og hvor står vi ifht de immaterielle rettigheder? Hvordan vil teknologien, fremadrettet, spille en rolle i forhold til oplevelsen af en koncert, en fodboldkamp, et teaterstykke m.m.?

Hvordan vil vi udvikle, distribuere og opleve kunst og kultur i kombination med ny teknologi i fremtiden?

Netværket har til formål at samle aktører på tværs af den danske kulturscene til en dialog omkring den stigende digitalisering og øget brug af nye teknologier til udviklingen, distributionen og oplevelsen af kulturelle og innovative tiltag i kulturlivet. 

 
KULTUR

Moderator

Moderator for dette netværk er Christian Villum, som har en baggrund der tager afsæt i at undersøge nye teknologiske strømninger. Han har bl.a. en baggrund i skabelses-teknologi, nye digitale forretningsmodeller, data, design, internet kultur og hacktivisme. 

Christians tidligere arbejde inkluderer medstiftelse og ledelse af den eksperimentelle Platform 4 Art & Technology hub samt en række år som Direktør af Digital og Fremtidstænkning ved Dansk Design Center hvor han her har været involveret i en række kulturprojekter. 

Med Christian ved roret, er vi sikker på at der vil være konstruktive dialoger om hvordan teknologi kan integreres i kulturlivet for at højne kulturoplevelser. 

Christian_Villum_(Photo_by_Agnete_Schlichtkrull_CC-BY-SA)_RGB_edited.png
aug. 2021 - jan. 2022

Program

19. AUGUST 2021, KØBENHAVN
Funding og kommercielle partnerskaber

RONNIE HANSEN,

KOMMERCIEL DIREKTØR,

DBU

Ronnie sidder til daglig som Kommerciel Direktør i DBU. Tidligere har han siddet med ansvaret for sport, kultur og underholdning i både Geelmuyden Kiese Danmark og Burson Cohn.
Ronnie kommer fra en stilling som direktør i konsulenthuset Geelmuyden Kiese, hvor han har arbejdet med kunder og partnere inden for sports- og underholdningsverdenen. Tidligere, har han været Nordisk Direktør i konsulentbureauet Burson Cohn & Wolf samt udviklingschef i Odense Kommune og arbejdet som kommerciel direktør for spillestederne Pumpehuset og Vega.
Til dette møde vil Ronnie fortælle hans perspektiv på spændingsfeltet mellem ny teknologi, kulturprojekter og kommercielle tiltag. Eksempelvis, ved at kigge på hvordan man elegant kan kombinere og udvikle (tech) kulturprojekter med kommercielle initiativer. 
DATO: TBC
CopenX
Realities

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 
13. OKTOBER 2021, KØBENHAVN
Anvendelse af teknologi til at skabe og udvikle kulturprojekter

LOUISE ALENIUS,

KOMPONIST

Louise Alenius er en dansk klassisk komponist, der over de sidste par år har arbejdet tæt sammen med det Kongelige Teater. Hun har skrevet musik til flere balletter, film, visual arts, udstillinger, modeshows, lydbøger og hun er tit selv en del af optrædenen.

 

I 2019 modtog Alenius Danmarks største pris indenfor klassisk musik for hendes værk, Rite of Nothing. Værket blev lanceret i 2018 under Bloom Festivalen i samarbejde med koret Korage, hvor det vakte stor opsigt med sit utraditionelle og banebrydende format. Nu skubbes grænserne yderligere med videreudviklingen af værket til den digitale musikalske og scenografiske oplevelse: Rite of Nothing – Imprint of Voices.

 

Til dette møde vil Alenius give hendes perspektiv i brugen af teknologi til at udvikle kunst, med afsæt i hendes egne værker.

MORTEN KRISTENSEN,

CEO, 

ENACTLAB

Morten Kristensen er CEO ved konsulentvirksomheden Enactlab, der har fokus på corporate activism. Morten kommer fra Gonzo Agency, hvor han har siddet som CEO og Partner. Derudover, har han siddet ved Mediacom Danmark som CEO. 

 

Enactlab er en rådgivningsvirksomhed, der fokuserer på at skabe nogle af de nødvendige forandringer i samfundet, bl.a. diversitet og inklusion på arbejdsmarkedet.  Dertil, har de et globalt netværk af forskere, kunstnere og aktivister. 
 

Til dette møde vil Morten gå i dybden med hvordan de benytter teknologi til at måle effekten af kunst og kultur på modtageren samt hans perspektiv på hvordan man kan bruge teknologien til at skabe forandringer og formidle budskaber i kunst og kultur?

25. NOVEMBER 2021, KØBENHAVN
Digital kunst og kultur - immaterielle rettigheder og nye forretningsmodeller

JAKOB PLESNER MATHIESEN,
PARTNER, 
PLES&LINDHOLM

Jakob Plesner Mathiasen er partner i Ples&Lindholm og overordnet ansvarlig for den juridiske rådgivning. Han har en baggrund som advokat og er en af landets førende eksperter inden for ophavs- og entertainment ret. Han har også udgivet en række bøger og artikler inden for samme genre.
 
Jakob er direktør (National Group Director) i brancheorganisationen for de danske musikselskaber, IFPI Danmark.
Til dette møde vil Jakob fortælle hans perspektiv på immaterielle rettigheder i digital kunst og kultur.

JAN NEIIENDAM,
DIREKTØR, 
VISION DENMARK

Jan Neiiendam sidder som Direktør ved Vision Denmark, en dansk national cluster organisation og association for virksomheder og vidensinstitutioner, der har fokus på produktionen af visuel content, såsom spil, animation, film, TV og virtuelle teknologier.
 
Jan har tidligere været Direktør i Producentforeningen, en brancheorganisationen for producenter af film, tv og computerspil, hvor han arbejdede med forretningsudvikling for danske indholdsproducenter. 
Til dette møde vil Jan fortælle hans perspektiv på spil og film i XR - Digitale løsninger, nye produktionsmuligheder og forretningsmodeller 
Peter Fisher er CTO & Co-Founder i virksomheden Khora og derudover, Partner i Khora Contemporary. 
Khora er en af de førende AR & VR produktionshuse i Norden med projekter indenfor bl.a. kunst, kultur, sundhed, gaming, marketing, produktion og læring.
Til dette møde vil Peter fortælle hans perspektiv på brugen af AR & VR i kunst, og de muligheder og udfordringer, som dette tilvejebringer. 

PETER FISHER,
CTO & CO-FOUNDER, 
KHORA

18. JANUAR 2022, KØBENHAVN
Nye kulturprodukter og nye målgrupper - rekruttering til og distribution af kulturoplevelser.

MERETE SANDERHOF,
INSPEKTØR &

SR. RÅDGIVER,

SMK

Merete Sanderhoff har arbejdet på SMK siden 2007 og er i dag inspektør og seniorrådgiver inden for digital museumspraksis. Hun har ansvar for museets åbne datapolitik og arbejder for at fostre aktiv brug af den digitaliserede kulturarv til forskning, læring, videndeling og kreativitet.
Hun har publiceret omfattende indenfor digital museumspraksis og bidrager jævnligt som gæstekurator og -formidler ifm. kunstudstillinger. 
Til dette møde vil Merete fortælle sit perspektiv på brugen af teknologi ifm. kunst og kultur på kulturorganisationer.

ESBEN DANIELSEN,
FAGDIREKTØR FOR KULTUR, 
KØBENHAVNS KOMMUNE

Esben Danielsen, Fagdirektør for Kultur ved Københavns Kommune. Esben har tidligere siddet som Direktør i Lokale og Anlægsfonden.
 
Derudover, sad Esben som Talsmand og Udviklingschef i Roskilde Festival i 15 år og havde sammen med resten af ledelsen ansvaret for de 30.000 frivillige, der hvert år driver Roskilde Festivals succes.
Til dette møde vil Esben fortælle om brugen af teknologi i kommunerne - herunder, kunst og kultur i det offentlige rum og udviklingen af (tech) kulturprojekter i kommunerne.

Programmet opdateres løbende

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.