COPENX NETVÆRKSPROGRAM - VEST

HR: Digital

Vil du klædes bedre på til at tage strategiske beslutninger omkring teknologi indenfor organisationers HR-udvikling?

En eksplorativ tilgang til HR bliver mere essentielt i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret og i dette netværk ser vi på de eksplorative muligheder indenfor ny teknologi i HR.

Spreadsheets, KPI'er og andre målepunkter er alle vigtige for at øge organisationers successer. Men man er samtidigt ved at få øjnene op for, at læringsmål er mindst lige så vigtige. At have en eksplorativ tilgang til HR bliver mere og mere essentielt i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret. 

Hvad ligger der i fremtidens HR-rolle? Hvordan styrer man organisationernes HR-udvikling i en mere digitaliseret verden? Som oftest er der en stor kløft mellem ny teknologi og organisationers HR-udvikling. Organisationen, udviklingen og juraen følger simpelthen ikke med den rivende udvikling teknologien har. 

Netværket har til formål at gøre kløften mellem organisationen, udviklingen og ny teknologi mindre. Dermed give HR-chefer en praksisnær forståelse af hvordan ny teknologi kan bruges indenfor HR-udvikling. Således at de er bedre klædt på til at træffe strategiske beslutninger om ny teknologi i HR-afdelingen. 

 
HR: DIGITAL VEST

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er Lisbeth Chawes, en dansk tech-leder, som i over 15 år har arbejdet indenfor ledelse og tech. Ved siden af hendes karriere i tech-industrien, er hun også engageret i projekter relateret til: digital transformation på ledelsesniveau, Women in Tech og digitalt lederskab. 

Derudover, er hun også på listen over "Inspiring Fifty: Nordics 2016", som hylder de top 50 kvinder i den nordiske region. Lisbeth kommer fra en stilling som CMO i HR-ON og sidder i dag som CEO & Co-Founder af virksomheden Sensible Futures.

okt. 2021 - mar. 2022

Program

10. SEPTEMBER 2021
Digital Læringsdag
2021

Emne: Forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse

Sted: København

Digital Læringsdag er et nyt initiativ som skabes i et samarbejde mellem EdTech Denmark, IT-Branchen og CopenX. Formålet er at samle alle relevante aktører inden for uddannelse og læring med teknologi. 

Der er behov for, at vi alle bliver klogere sammen og skaber en offentlig debat om, hvilken vej udviklingen skal gå. Digital Læringsdag stiller skarpt på forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse på en kritisk og konstruktiv måde i samspil med en lang række partnere.
12. OKTOBER 2021
Lucas
Vinther

Emne: Hvordan kommer tech-platforme til at forme og påvirke fremtidens HR-afdelinger?

Sted: Aarhus

Lucas Vinther, Account Director ved HR-virksomheden Peakon. Lucas tidligere erfaring tæller både Forsvaret, ME Productions og Graduateland. 

Peakon er en HR-tech-virksomhed, der arbejder for at styrke virksomheders HR-beslutninger. Peakon tilbyder en employee success-platform, der kan styrke og højne engagement, inklusion og vækst hos medarbejdere blandt andet ved brug af deres standardiserede datasæt af medarbejder feedback, som pt. er det største i verden.​

Til dette netværksmøde vil vi høre Lucas perspektiver på spændingsfeltet mellem HR-udvikling og ny teknologi med konkrete cases, som vi vil dykke ned i. 

DIRECTOR,
PEAKON

EFTERÅR 2021 (TBC)
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: TBC

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR-industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 
02. DECEMBER 2021

Emne: VR i træning af medarbejders soft skills.

Sted: Aarhus

Lars Steffen Jensen er Partner i virksomheden Studymind, som bl.a. arbejder med at træne soft skills ved brug af VR. Virksomheden har eksisteret siden 2012 og mere end 30.000 brugere har allerede haft glæde af Studyminds apps.

 

De har lige lanceret et projekt, hvor ledere og medarbejdere kan træne soft skills med brug af deres Virtual Reality-platform. Projektet har til formål at styrke brugerens præstationsevne, formidlingsevne og mindset i pressede sociale relationer og kontekster, såsom lønsamtaler, fyringer m.m.

Til dette netværksmøde vil Lars gå i dybden med konkrete cases indenfor de ovennævnte situationer  og kigge på, hvordan VR kan bruges til at træne soft skills. 

PARTNER, 

STUDYMIND

27. JANUAR 2022
Martin
Prang

HEAD OF HR HQ & COMMERCIAL, 

SALLING GROUP

Emne: HR-udvikling & rekruttering i en digital tid

Sted: Aarhus

Martin sidder til daglig som Head of HR HQ & Commercial, hvor han bl.a. har ansvaret for HR HQ og HCMS, som skal sikre at deres HR-system understøtter den planlagte HR-strategi. 

Tidligere har Martin bl.a. siddet som Head of HR HQ i Ecco sko. 

Salling Group er Danmarks største dagligvarekoncern og en af Danmarks største arbejdsgivere med mere end 53.000 medarbejdere fordelt på 3 lande og 104 nationaliteter. De seneste års tid har Salling Group været i fuld sving med en digital transformation, som bl.a. indebærer deres HR-udvikling og rekrutteringsprocesser. 

Til dette møde vil Martin fortælle om nogle af de digitale initiativer, de tidligere har kørt og kører på nuværende tidspunkt i Salling Group, og vi vil dykke ned i en konkret case i samarbejde med Kristian Andreasen, CEO i virksomheden Kanda, der har været med til at udvikle systemet i den pågældende case.

08. MARTS 2022
Johannes
Lystbæk

Emne: Medarbejderudvikling og nye kompetencer i en digitaliseret verden

Sted: Aarhus

Johannes Lystbæk sidder til dagligt som L&D Manager i Lego Group, hvor han bl.a. arbejder med de digitale initiativer indenfor medarbejderudvikling. 

Lego Group har et utal af initiativer indenfor digitalisering af både deres produkter og services, men også indenfor deres HR - og det er netop det, Johannes vil dykke ned i til dette netværksmøde.

Han vil igennem konkrete cases kigge ind i, hvordan man sikrer at ens medarbejdere kontinuerligt udvikler sig i en verden, der konstant bliver mere og mere digitaliseret.  Hvordan man sikrer at performance, læring og medarbejdernes velvære går op i en højere (digital) enhed.

LEARNING & DEVELOPMENT MANAGER,

LEGO GROUP

Programmet opdateres løbende

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement, der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed, som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer, der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min. i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning til at gå i dybden med både udfordring eller mulighed samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.