COPENX NETVÆRKSPROGRAM

HR: Digital Vest

Vil du klædes bedre på til at tage strategiske beslutninger omkring teknologi indenfor organisationers HR udvikling?

En eksplorativ tilgang til HR bliver mere essentielt i en verden der bliver mere og mere digitaliseret og i dette netværk ser vi på de eksplorative muligheder indenfor ny teknologi i HR.

Spreadsheets, KPI'er og andre målepunkter er alle vigtige for at øge organisationers successer. Men man er samtidigt ved at få øjnene op for at læringsmål er mindst lige så vigtige. At have en eksplorativ tilgang til HR bliver mere og mere essentielt i en verden der bliver mere og mere digitaliseret. 

Hvad ligger der i fremtidens HR rolle? Hvordan styrer man organisationernes HR udvikling i en mere digitaliseret verden? Som oftest er der en stor kløft mellem ny teknologi og organisationers HR udvikling. Organisationen, udviklingen og juraen følger simpelthen ikke med den rivende udvikling teknologien har. 

Netværket har til formål, at gøre kløften mellem organisationen, udviklingen og ny teknologi mindre. Dermed give HR chefer en praksisnær forståelse af hvordan ny teknologi kan bruges indenfor HR udvikling. Således de er bedre klædt på til, at træffe strategiske beslutninger om ny teknologi i HR afdelingen. 

 
aug. 2021 - jan. 2022

Program

25. AUGUST 2021
Johannes
Lystbæk

Emne: Medarbejderudvikling og nye kompetencer i en digitaliseret verden

Sted: Aarhus

Johannes Lystbæk sidder til dagligt som L&D Manager ved Lego Group, hvor han bl.a. arbejder med de digitale initiativer indenfor medarbejder udvikling. 
Lego Group har et utal af initiativer indenfor digitalisering af både deres produkter, services, men også indenfor deres HR, og det er netop det Johannes vil dykke ned i til dette netværksmøde.
Han vil igennem konkrete cases kigge ind i hvordan man sikrer at ens medarbejdere kontinuerligt udvikler sig i en verden der konstant bliver mere og mere digitaliseret.  Hvordan man sikrer at performance, læring og medarbejdernes velvære går op i en højere (digital) enhed.

LEARNING & DEVELOPMENT MANAGER,

LEGO GROUP

12. OKTOBER 2021
Lucas
Vinther

Emne: Hvordan kommer tech platforme til at forme og påvirke fremtidens HR afdelinger?

Sted: Aarhus

Lucas Vinther, Account Director ved HR virksomheden Peakon. Lucas' tidligere erfaring tæller både Forsvaret, ME Productions og Graduateland. 

Peakon er en HR tech virksomhed, der arbejder for at styrke virksomheders HR beslutninger. Peakon tilbyder en employee success platform, der kan styrke og højne engagement, inklusion og vækst hos medarbejdere blandt andet ved brug af deres standardiserede dataset af medarbejder feedback, som pt. er det største i verden.​

ACCOUNT DIRECTOR,
PEAKON

EFTERÅR 2021 (TBC)
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: TBC

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 
02. DECEMBER 2021

Emne: VR i træning af medarbejders soft skills.

Sted: Aarhus

Lars Steffen Jensen er Partner i virksomheden Studymind, som bl.a. arbejder med at træne soft skills ved brug af VR. Virksomheden har eksisteret siden 2012 og mere end 30.000 brugere har allerede haft glæde af Studymind's apps.

 

De har lige lanceret et projekt, hvor ledere og medarbejdere kan træne soft skills med brug af deres Virtual Reality platform. Projektet har til formål at styrke brugerens præstationsevne, formidlingsevne og mindset i pressede sociale relationer og kontekster, såsom lønsamtalerne, fyringerne m.m.

Til dette netværksmøde vil Lars gå i dybden med konkrete cases indenfor de ovennævnte situationer, samt se på hvordan VR kan bruges til at træne soft skills. 

PARTNER, 

STUDYMIND

27. JANUAR 2022
Martin
Prang

HEAD OF HR HQ & COMMERCIAL, 

SALLING GROUP

Emne: HR udvikling & rekruttering i en digital tid

Sted: Aarhus

Martin sidder til daglig som Head of HR HQ & Commercial, hvor han bl.a. har ansvaret for HR HQ og HCMS, som skal sikre at deres HR system understøtter den planlagte HR strategi. 

Tidligere har Martin bl.a. siddet som Head of HR HQ i Ecco sko. 

Salling Group er Danmarks største dagligvarekoncern og en af Danmarks største arbejdsgivere med mere end 53.000 medarbejdere fordelt på 3 lande og 104 nationaliteter. De seneste års tid har Salling group været i fuld sving med en digital transformation, som bl.a. indebærer deres HR udvikling og rekrutterings processer. 

Til dette møde, vil Martin fortælle lidt mere om nogle af de digital initiativer, de har kørt og kører i Salling Group og vi vil dykke ned i en konkret case i samarbejde med Kristian Andreasen, CEO i virksomheden Kanda, der har været med til at udvikle systemet i den pågældende case. 

Programmet opdateres løbende

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Skudehavnsvej 27, 2150

logo X.png