COPENX NETVÆRKSPROGRAM - VEST

HR: Digital

Vil du klædes bedre på til at tage strategiske beslutninger omkring teknologi indenfor organisationers HR-udvikling?

En eksplorativ tilgang til HR bliver mere essentielt i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret og i dette netværk ser vi på de eksplorative muligheder indenfor ny teknologi i HR.

Spreadsheets, KPI'er og andre målepunkter er alle vigtige for at øge organisationers successer. Men man er samtidigt ved at få øjnene op for, at læringsmål er mindst lige så vigtige. At have en eksplorativ tilgang til HR bliver mere og mere essentielt i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret. 

Hvad ligger der i fremtidens HR-rolle? Hvordan styrer man organisationernes HR-udvikling i en mere digitaliseret verden? Som oftest er der en stor kløft mellem ny teknologi og organisationers HR-udvikling. Organisationen, udviklingen og juraen følger simpelthen ikke med den rivende udvikling teknologien har. 

Netværket har til formål at gøre kløften mellem organisationen, udviklingen og ny teknologi mindre. Dermed give HR-chefer en praksisnær forståelse af hvordan ny teknologi kan bruges indenfor HR-udvikling. Således at de er bedre klædt på til at træffe strategiske beslutninger om ny teknologi i HR-afdelingen. 

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash_edited
 
HR: DIGITAL VEST

Moderator

Lisbeth Chawes.jpeg

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er Lisbeth Chawes, en dansk tech-leder, som i over 15 år har arbejdet indenfor ledelse og tech. Ved siden af hendes karriere i tech-industrien, er hun også engageret i projekter relateret til: digital transformation på ledelsesniveau, Women in Tech og digitalt lederskab. 

Derudover, er hun også på listen over "Inspiring Fifty: Nordics 2016", som hylder de top 50 kvinder i den nordiske region. Lisbeth kommer fra en stilling som CMO i HR-ON og sidder i dag som CEO & Co-Founder af virksomheden Sensible Futures.

 
2021 - 2022

Program

02. DECEMBER 2021, AARHUS

REKRUTTERING OG CULTURE TECH

Til dette møde vi Martin Prang fortælle om Sallings strategiske tilgang til rekruttering og deres nyopstartede culture-match program, hvor de ved hjælp af ny teknologi, tester og sammenholder ansøgere med virksomhedens kultur. Målet er, at sikre det bedst mulige match mellem Sallings organisationskultur og den nyansatte – og dermed finde de helt rigtige medarbejdere.

Pia Lyhne_edited.jpg
27. JANUAR 2022, AARHUS

FRA KONSERVATIVT UNIVERSITET TIL HYBRID ORGANISATION

På dette netværksmøde går Pia i dybden med, hvordan man heltænker digitalisering på tværs af en stor organisation og understøtter forandringen fra et konservativt universitet til en moderne hybrid organisation.

Oplægget vil bl.a. gribe fat i udfordringerne med hvordan man fastholder en organisationskultur,  når den bliver digital, hvordan man får medarbejdere med, når de ser deres egne opgaver blive automatiserede, og hvordan HR-rollen i stigende grad bliver projektledelsesorienteret.

8. APRIL, KØBENHAVN

COPENX REALITIES

CopenX Realities er et fire dages event med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

 

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks og panel debatter workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her. 

08. MARTS 2022, AARHUS

LIVSLANG LÆRING I LEGO

Til mødet vil han dykke ned i Legos tilgang til læring, og hvordan vi kan bruge digitale løsninger til at styrke motivation og udvikling hos medarbejderne.  

 

Hvordan kan vi udnytte teknologi til at engagere medarbejdere i deres udvikling og wellbeing? Hvordan sikrer man at performance, læring og medarbejdernes velvære går op i en højere (digital) enhed? Det er nogle af de emner, som Johannes vil forsøge at give et svar på.

04. MAJ 2022, KØBENHAVN

UNCONFERENCE - FREMTIDENS HR

TBA

Agil virksomhedsledelse og entreprenuerial mindset. Vi kender alle sammen diverse innovative buzzwords, men hvordan arbejder man innovativt med HR?

 

Til dette netværksmøde samler vi vores HR-netværk for både Øst og Vest, og går i dybden med medlemmernes udfordringer ud fra et innovationsperspektiv.

 

Der vil være indlæg fra eksperter, innovatører og HR-startups, når vi dykker ned i løsninger på nogen af de store udfordringer i HR-ledelse.Bliv inspireret af de nyeste strømninger inden for HR, udvid dit netværk og del erfaringer med HR-ledere fra alle dele af Danmark.

 

Oplægsholdere bliver løbende opdateret.

hjemmeside.png

Programmet opdateres løbende

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.