COPENX NETVÆRKSPROGRAM

HR: Digital 

Læring

Vil du klædes bedre på til at tage strategiske beslutninger omkring teknologi indenfor organisationers HR udvikling?

Kløften mellem organisationers HR udvikling og ny teknologi er stor, og i dette netværk afprøver vi nye digitale læringsmetoder, der kan være med til at gøre kløften mindre.

Spreadsheets, KPI'er og andre målepunkter er alle vigtige for at øge organisationers successer. Men man er samtidigt ved at få øjnene op for at læringsmål er mindst lige så vigtige. At have en eksplorativ tilgang til HR bliver mere og mere essentielt i en verden der bliver mere og mere digitaliseret. 

Hvad ligger der i fremtidens HR rolle? Hvordan styrer man organisationernes HR udvikling i en mere digitaliseret verden? Som oftest er der en stor kløft mellem ny teknologi og organisationers HR udvikling. Organisationen, udviklingen og juraen følger simpelthen ikke med den rivende udvikling teknologien har. 

Netværket har til formål, at gøre kløften mellem organisationen, udviklingen og ny teknologi mindre. Dermed give HR chefer en praksisnær forståelse af hvordan ny teknologi kan bruges indenfor HR udvikling. Således de er bedre klædt på til, at træffe strategiske beslutninger om ny teknologi i HR afdelingen. 

 
 
 
feb. 2021 - aug. 2021

Program

04. FEBRUAR 2021
Johannes
Lystbæk

Emne: Medarbejderudvikling og nye kompetencer i en digitaliseret verden

Sted: København

Johannes Lystbæk sidder til dagligt som L&D Manager ved Lego Group, hvor han bl.a. arbejder med de digitale initiativer indenfor medarbejder udvikling. 
Lego Group har et utal af initiativer indenfor digitalisering af både deres produkter, services, men også indenfor deres HR, og det er netop det Johannes vil dykke ned i til dette netværksmøde.
Han vil igennem konkrete cases kigge ind i hvordan man sikrer at ens medarbejdere kontinuerligt udvikler sig i en verden der konstant bliver mere og mere digitaliseret.  Hvordan man sikrer at performance, læring og medarbejdernes velvære går op i en højere (digital) enhed.

LEARNING & DEVELOPMENT MANAGER,

LEGO GROUP

25. MARTS 2021
Anne
Rahbek

Emne: Digitaliseringsinitiativer i onboarding processer

Sted: København

Til daglig sidder Anne Rahbek som Sr. HR Konsulent i HR Udvikling i COOP. Tidligere har hun siddet med ansvar for at udvikle og implementere et VR initiativ til, at onboarde og træne nye unge ansatte i COOP.

COOP har igennem det seneste årstid igangsat en gennemløbende digital transformation, som har til formål at gøre COOP til en digital frontløber. Transformationen har allerede skabt interesse fra udenlandske detailkæder.

Til dette møde, vil Anne gå i dybden med konkrete digitale tiltag på deres medarbejder app i forbindelse med onboarding processen samt kontinuerlig læring. 

SR. HR KONSULENT,

COOP

27. MAJ 2021
Sam Kondo 
Steffensen

Emne: Digitale læringsinitiativer og læringsteknologier

Sted: København

Sam Kondo Steffensen sidder til daglig som Program Direktør ved DTU Learn for Life og ved CAMES på Rigshospitalet. 
DTU Learn for Life er Danmarks nye kraftcenter for efteruddannelse med forskning som fundament og livslang læring som byggesten. De tilbyder fremtidens lederuddannelser og specialiserede efteruddannelser baseret på teknologi og innovation.
CAMES er et af Europas største simulationscentre med mere end 20 års erfaring i simulation-baseret træning.  
Til dette netværksmøde vil Sam gå i dybden med konkrete cases omkring læringsteknologi og digitale læringsinitiativer fra hans arbejdsliv.

PROGRAM DIRECTOR & MANAGING PARTNER AT MEDTECHBRIDGE,

DTU LEARN FOR LIFE

19. AUGUST 2021

 

Emne: VR i træning af medarbejders soft skills.

Sted: København

Lars Steffen Jensen er Partner i virksomheden Studymind, som bl.a. arbejder med at træne soft skills ved brug af VR. Virksomheden har eksisteret siden 2012 og mere end 30.000 brugere har allerede haft glæde af Studymind's apps.

 

De har lige lanceret et projekt, hvor ledere og medarbejdere kan træne soft skills med brug af deres Virtual Reality platform. Projektet har til formål at styrke brugerens præstationsevne, formidlingsevne og mindset i pressede sociale relationer og kontekster, såsom lønsamtalerne, fyringerne m.m.

Til dette netværksmøde vil Lars gå i dybden med konkrete cases indenfor de ovennævnte situationer, samt se på hvordan VR kan bruges til at træne soft skills. 

PARTNER, 

STUDYMIND

Programmet opdateres løbende

 
 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af en CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
logo X.png