COPENX NETVÆRKSPROGRAM

HR: Digital 

Vil du klædes bedre på til at tage strategiske beslutninger omkring teknologi indenfor organisationers HR udvikling?

En eksplorativ tilgang til HR bliver mere essentielt i en verden der bliver mere og mere digitaliseret og i dette netværk ser vi på de eksplorative muligheder indenfor ny teknologi i HR.

Spreadsheets, KPI'er og andre målepunkter er alle vigtige for at øge organisationers successer. Men man er samtidigt ved at få øjnene op for at læringsmål er mindst lige så vigtige. At have en eksplorativ tilgang til HR bliver mere og mere essentielt i en verden der bliver mere og mere digitaliseret. 

Hvad ligger der i fremtidens HR rolle? Hvordan styrer man organisationernes HR udvikling i en mere digitaliseret verden? Som oftest er der en stor kløft mellem ny teknologi og organisationers HR udvikling. Organisationen, udviklingen og juraen følger simpelthen ikke med den rivende udvikling teknologien har. 

Netværket har til formål, at gøre kløften mellem organisationen, udviklingen og ny teknologi mindre. Dermed give HR chefer en praksisnær forståelse af hvordan ny teknologi kan bruges indenfor HR udvikling. Således de er bedre klædt på til, at træffe strategiske beslutninger om ny teknologi i HR afdelingen. 

 
 
HR: DIGITAL

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er Lisbeth Chawes, en dansk tech leder, som i over 15 år har arbejdet indenfor ledelse og tech. Ved siden af hendes karriere i tech-industrien, er hun også engageret i projekter relateret til: digital transformation på ledelsesniveau, Women in Tech og digitalt lederskab. 

Derudover, er hun også på listen over "Inspiring Fifty: Nordics 2016", som hylder de top 50 kvinder i den nordiske region. Lisbeth kommer fra en stilling som CMO i HR-ON og i dag sidder hun som CEO & Co-Founder af virksomheden Sensible Futures.

2021 - 2022

Program

10. SEPTEMBER 2021
Digital Læringsdag
2021

Emne: Forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse

Sted: København

Digital Læringsdag er et nyt initiativ som skabes i et samarbejde mellem EdTech Denmark, IT-Branchen og CopenX. Formålet er at samle alle relevante aktører inden for uddannelse og læring med teknologi. 

Der er behov for at vi alle bliver klogere sammen og skaber en offentlig debat om hvilken vej udviklingen skal gå. Digital Læringsdag stiller skarpt på forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse på en kritisk og konstruktiv måde i samspil med en lang række partnere.

09. DECEMBER 2021
Martin
Prang

Emne: Rekruttering & Culture Tech

Sted: København

Martin er Head of HR HQ & Commercial hos Salling Group, der er Danmarks største arbejdsplads med mere end 53.000 medarbejdere fordelt på 3 lande og 104 nationaliteter. Salling Group er pt. igang med en større digital transformation, hvor de blandt andet kigger på at styrke rekrutteringsprocessen, så nye medarbejdere i højere grad udvælges med udgangspunkt i virksomhedens kultur. 

Til dette møde vi Martin Prang fortælle om Sallings strategiske tilgang til rekruttering og deres nyopstartede culture-match program, hvor de ved hjælp af ny teknologi, tester og sammenholder ansøgere med virksomhedens kultur. Målet er, at sikre det bedst mulige match mellem Sallings organisationskultur og den nyansatte – og dermed finde de helt rigtige medarbejdere.

HEAD OF HR HQ & COMMERCIAL,

SALLING GROUP

1. FEBRUAR 2022

Emne: Fra konservativt universitet til hybrid organisation 

Sted: København

Pia Lyhne er HR-direktør på DTU, hvor hun til daglig har indflydelse på trivsel, studieliv og arbejdsmiljø for ca. 6.000 medarbejdere og 12.000 studerende. Netop nu sidder hun med opgaven om at implementere DTU’s digitaliseringsstrategi på tværs af organisationen. Men hvordan digitaliserer man lige Danmarks Tekniske Universitet?

På dette netværksmøde går Pia i dybden med, hvordan man heltænker digitalisering på tværs af en stor organisation og understøtter forandringen fra et konservativt universitet til en moderne hybrid organisation.

 

Oplægget vil bl.a. gribe fat i udfordringerne med hvordan man fastholder en organisationskultur,  når den bliver digital, hvordan man får medarbejdere med, når de ser deres egne opgaver blive automatiserede, og hvordan HR-rollen i stigende grad bliver projektledelsesorienteret.

HR-DIREKTØR,

DTU

31. MARTS 2022, KØBENHAVN
Transformationledelse & Digital opkvalificering

Vi lever i tranformationernes tid, hvor alle organisationer løbende skal tilpasse sig en ny bæredygtig og hyperdigital virkelighed. Derfor vil vi på dette møde gå i dybden med, hvordan man leder store organisatoriske transformationer med HR som det centrale redskab.

 

På dette netværksmøde vil Heidi Hersom fra Rockwool fortælle om sine erfaringer med at lede HR & strategisk transformation i store virksomheder, mens Claus Johansen fra eloomi vil gå i dybden med, hvordan organisationer sætter HR, ledere og medarbejdere i stand til at lukke de skills gaps, der følger med.

HEIDI HERSOM
HR DIRECTOR & BOARD MEMBER,

ROCKWOOL

Heidi Hersom er til dagligt HR Director i Rockwool, med HR-ansvaret for den nordiske region (Danmark, Sverige, Norge og Finland).

 

Igennem sin karriere har Heidi haft ledende HR-roller i blandt andet Carlsberg, Novo og GN Store Nord, med globalt regionalt ansvar.

 

Heidis passion er at udvikle organisationer, ledere og medarbejdere samt at skabe vækst, trivsel og sunde virksomhedskulturer.

CLAUS JOHANSEN

FOUNDER & CEO,

ELOOMI

Claus Johansen er Founder og CEO i eloomi med omfattende ledererfaring fra den nordiske it-branche og en dyb forkærlighed for innovative HR-løsninger. Missionen var at give virksomheder et værktøj, der gør det enkelt for organisationen at træne og udvikle mennesker og samtidig styrke forankringen af konkrete resultater for den enkelte og virksomheden.

I dag har eloomi over 100 medarbejdere og platformen hjælper mere end 500 store og mellemstore organisationer primært i Norden, Storbritannien og USA.

4. MAJ 2022, KØBENHAVN
Unconference - Fremtidens HR

Agil virksomhedsledelse og entreprenuerial mindset. Vi kender alle sammen diverse innovative buzzwords, men hvordan arbejder man innovativt med HR?

Til dette netværksmøde samler vi vores HR-netværk for både Øst og Vest, og går i dybden med medlemmernes udfordringer ud fra et innovationsperspektiv. Der vil være indlæg fra eksperter, innovatører og HR-startups, når vi dykker ned i løsninger på nogen af de store udfordringer i HR-ledelse.

Bliv inspireret af de nyeste strømninger inden for HR, udvid dit netværk og del erfaringer med HR-ledere fra alle dele af Danmark.

Oplægsholdere bliver løbende opdateret.

Programmet opdateres løbende

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.