COPENX NETVÆRKSPROGRAM

HR: Digital 

Vil du klædes bedre på til at tage strategiske beslutninger omkring teknologi indenfor organisationers HR udvikling?

En eksplorativ tilgang til HR bliver mere essentielt i en verden der bliver mere og mere digitaliseret.

Spreadsheets, KPI'er og andre målepunkter er alle vigtige for at øge organisationers successer, men man er samtidigt ved at få øjnene op for at læringsmål er mindst lige så vigtige.

Hvad ligger der i fremtidens HR rolle? Hvordan styrer man organisationernes HR udvikling i en mere digitaliseret verden? Som oftest er der en stor kløft mellem ny teknologi og organisationers HR udvikling. Organisationen, udviklingen og juraen følger simpelthen ikke med den rivende udvikling teknologien har. 

Netværket har til formål, at gøre kløften mellem organisationen, udviklingen og ny teknologi mindre. Dermed give HR chefer en praksisnær forståelse af hvordan ny teknologi kan bruges indenfor HR udvikling. Således de er bedre klædt på til, at træffe strategiske beslutninger om ny teknologi i HR afdelingen. 

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash_edited
 
 
HR: DIGITAL

Moderator

Lisbeth Chawes.jpeg

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er Lisbeth Chawes, en dansk tech leder, som i over 15 år har arbejdet indenfor ledelse og tech. Ved siden af hendes karriere i tech-industrien, er hun også engageret i projekter relateret til: digital transformation på ledelsesniveau, Women in Tech og digitalt lederskab. 

Derudover, er hun også på listen over "Inspiring Fifty: Nordics 2016", som hylder de top 50 kvinder i den nordiske region. Lisbeth kommer fra en stilling som CMO i HR-ON og i dag sidder hun som CEO & Co-Founder af virksomheden Sensible Futures.

2021 - 2022

Program

09. DECEMBER 2021, KØBENHAVN

REKRUTTERING OG CULTURE TECH

Til dette møde vi Martin Prang fortælle om Sallings strategiske tilgang til rekruttering og deres nyopstartede culture-match program, hvor de ved hjælp af ny teknologi, tester og sammenholder ansøgere med virksomhedens kultur. Målet er, at sikre det bedst mulige match mellem Sallings organisationskultur og den nyansatte – og dermed finde de helt rigtige medarbejdere.

08. FEBRUAR 2022, KØBENHAVN

COPENX REALITIES

TBA

CopenX Realities er et heldags event med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

 

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks og panel debatter workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her

01. FEBRUAR 2022, KØBENHAVN

FRA KONSERVATIVT UNIVERSITET TIL HYBRID ORGANISATION

På dette netværksmøde går Pia i dybden med, hvordan man heltænker digitalisering på tværs af en stor organisation og understøtter forandringen fra et konservativt universitet til en moderne hybrid organisation.

Oplægget vil bl.a. gribe fat i udfordringerne med hvordan man fastholder en organisationskultur,  når den bliver digital, hvordan man får medarbejdere med, når de ser deres egne opgaver blive automatiserede, og hvordan HR-rollen i stigende grad bliver projektledelsesorienteret.

heidi og claus.png
31. MARTS 2022, KØBENHAVN

TRANSFORMATION, LEDELSE & DIGITAL OPKVALIFICERING

Vi lever i tranformationernes tid, hvor alle organisationer løbende skal tilpasse sig en ny bæredygtig og hyperdigital virkelighed. Derfor vil vi på dette møde gå i dybden med, hvordan man leder store organisatoriske transformationer med HR som det centrale redskab.

 

På dette netværksmøde vil Heidi Hersom fra Rockwool fortælle om sine erfaringer med at lede HR & strategisk transformation i store virksomheder, mens Claus Johansen fra eloomi vil gå i dybden med, hvordan organisationer sætter HR, ledere og medarbejdere i stand til at lukke de skills gaps, der følger med.

04. MAJ 2022, KØBENHAVN

UNCONFERENCE - FREMTIDENS HR

Bliv inspireret af den nyeste forskning inden for innovationsledelse, nye digitale HR-teknologier og organiseringsformer – og deltag en den livlige debat med eksperter og    HR-ledere fra alle dele af Danmark.

 

Hvilke nye digitale og innovative værktøjer vil præge fremtidens HR?

Hvilke strategiske overvejelser og beslutninger kan styrke udviklingen af en mere entreprenant organisationskultur?

Og hvordan kan vi drage fordel af hinandens erfaringer, udfordringer og løsninger til at styrke HR-indsatsen?

 

Disse er nogle af spørgsmålene, når vi samler vores netværk for HR og Corporate Learning til en dag i innovationens tegn.

Billede HR-Unconference.png

Programmet opdateres løbende

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.