COPENX NETVÆRKSPROGRAM

HR: Digital 

Vil du klædes bedre på til at tage strategiske beslutninger omkring teknologi indenfor organisationers HR udvikling?

En eksplorativ tilgang til HR bliver mere essentielt i en verden der bliver mere og mere digitaliseret og i dette netværk ser vi på de eksplorative muligheder indenfor ny teknologi i HR.

Spreadsheets, KPI'er og andre målepunkter er alle vigtige for at øge organisationers successer. Men man er samtidigt ved at få øjnene op for at læringsmål er mindst lige så vigtige. At have en eksplorativ tilgang til HR bliver mere og mere essentielt i en verden der bliver mere og mere digitaliseret. 

Hvad ligger der i fremtidens HR rolle? Hvordan styrer man organisationernes HR udvikling i en mere digitaliseret verden? Som oftest er der en stor kløft mellem ny teknologi og organisationers HR udvikling. Organisationen, udviklingen og juraen følger simpelthen ikke med den rivende udvikling teknologien har. 

Netværket har til formål, at gøre kløften mellem organisationen, udviklingen og ny teknologi mindre. Dermed give HR chefer en praksisnær forståelse af hvordan ny teknologi kan bruges indenfor HR udvikling. Således de er bedre klædt på til, at træffe strategiske beslutninger om ny teknologi i HR afdelingen. 

 
HR: DIGITAL

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er Lisbeth Chawes, en dansk tech leder, som i over 15 år har arbejdet indenfor ledelse og tech. Ved siden af hendes karriere i tech-industrien, er hun også engageret i projekter relateret til: digital transformation på ledelsesniveau, Women in Tech og digitalt lederskab. 

Derudover, er hun også på listen over "Inspiring Fifty: Nordics 2016", som hylder de top 50 kvinder i den nordiske region. 

I dag sidder Lisbeth som Chief Marketing Officer ved HR-ON.
 

feb. 2021 - aug. 2021

Program

04. FEBRUAR 2021
Johannes
Lystbæk

Emne: Medarbejderudvikling og nye kompetencer i en digitaliseret verden

Sted: København

Johannes Lystbæk sidder til dagligt som L&D Manager ved Lego Group, hvor han bl.a. arbejder med de digitale initiativer indenfor medarbejder udvikling. 
Lego Group har et utal af initiativer indenfor digitalisering af både deres produkter, services, men også indenfor deres HR, og det er netop det Johannes vil dykke ned i til dette netværksmøde.
Han vil igennem konkrete cases kigge ind i hvordan man sikrer at ens medarbejdere kontinuerligt udvikler sig i en verden der konstant bliver mere og mere digitaliseret.  Hvordan man sikrer at performance, læring og medarbejdernes velvære går op i en højere (digital) enhed.

LEARNING & DEVELOPMENT MANAGER,

LEGO GROUP

25. MARTS 2021
Anne
Rahbek

Emne: Digitaliseringsinitiativer i onboarding processer

Sted: København

Til daglig sidder Anne Rahbek som Sr. HR Konsulent i HR Udvikling i COOP. Tidligere har hun siddet med ansvar for at udvikle og implementere et VR initiativ til, at onboarde og træne nye unge ansatte i COOP.

COOP har igennem det seneste årstid igangsat en gennemløbende digital transformation, som har til formål at gøre COOP til en digital frontløber. Transformationen har allerede skabt interesse fra udenlandske detailkæder.

Til dette møde, vil Anne gå i dybden med konkrete digitale tiltag på deres medarbejder app i forbindelse med onboarding processen samt kontinuerlig læring. 

SR. HR KONSULENT,

COOP

27. MAJ 2021
Sam Kondo 
Steffensen

Emne: Digitale læringsinitiativer og læringsteknologier

Sted: København

Sam Kondo Steffensen sidder til daglig som Program Direktør ved DTU Learn for Life og ved CAMES på Rigshospitalet. 
DTU Learn for Life er Danmarks nye kraftcenter for efteruddannelse med forskning som fundament og livslang læring som byggesten. De tilbyder fremtidens lederuddannelser og specialiserede efteruddannelser baseret på teknologi og innovation.
CAMES er et af Europas største simulationscentre med mere end 20 års erfaring i simulation-baseret træning.  
Til dette netværksmøde vil Sam gå i dybden med konkrete cases omkring læringsteknologi og digitale læringsinitiativer fra hans arbejdsliv.

PROGRAM DIRECTOR & MANAGING PARTNER AT MEDTECHBRIDGE,

DTU LEARN FOR LIFE

19. AUGUST 2021

 

Emne: VR i træning af medarbejders soft skills.

Sted: København

Lars Steffen Jensen er Partner i virksomheden Studymind, som bl.a. arbejder med at træne soft skills ved brug af VR. Virksomheden har eksisteret siden 2012 og mere end 30.000 brugere har allerede haft glæde af Studymind's apps.

 

De har lige lanceret et projekt, hvor ledere og medarbejdere kan træne soft skills med brug af deres Virtual Reality platform. Projektet har til formål at styrke brugerens præstationsevne, formidlingsevne og mindset i pressede sociale relationer og kontekster, såsom lønsamtalerne, fyringerne m.m.

Til dette netværksmøde vil Lars gå i dybden med konkrete cases indenfor de ovennævnte situationer, samt se på hvordan VR kan bruges til at træne soft skills. 

PARTNER, 

STUDYMIND

EFTERÅR 2021 (TBC)
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: TBC

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 

Programmet opdateres løbende

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af en CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

CopenX

CVR: 41028009

Skudehavnsvej 27, 2150

logo X.png