COPENX NETVÆRKSPROGRAM - VEST

Digital

Læring

Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelt og relevant for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen for CopenX Netværksprogrammet Digital Læring er derfor at afsøge, hvordan læringsteknologier kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb i fremtiden.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til, for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til diskussion af de emner, som er interessante for jer og bidrager samtidig med innovative perspektiver fra eksperter på området.

 

Netværk &

Indhold

Vi mener, at kvalitet og personlig kontakt er afgørende for et udbytterigt netværk. Vi prioriterer dialog og sparring om konkrete udfordringer i et fortroligt forum.

                                                                                           

Alle møderne faciliteres af en fast facilitator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

                                                                                           

Netværket har til formål at sikre den nyeste viden, styrke vidensdeling og implementering mellem forskere, producenter og virksomheder omkring den seneste forskning, tendenser og innovation indenfor digital læring. 

 
2020

Fokus

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger. 

 
april - nov. 2020

Program

26. AUGUST 2020
Helle 
Rootzén

 

Emne: Læring og ledelse

Sted: Aarhus

PROFESSOR I LÆRINGSTEKNOLOGI OG DIGITALISERING - DTU

Helle Rootzén er professor i Learning Technology and Digitalization ved Danmarks Tekniske Universitet og er leder af learnT - Centre for Digital Learning Technology. Hun er bl.a. medlem af ATV's Digitale Vismænd og har tidligere været en del af Go' Morgen P3's professorpanel. Fra 2010-15 var hun direktør for DTU Compute, og hun er medlem af en række bestyrelser.

 

Forskningsmæssigt beskæftiger Rootzén sig bl.a. med følgende spørgsmål: Hvordan udvikles E-læringssystemer til universitetet? Hvordan analyseres de enorme datamængder, der genereres i moderne E-læringssystemer? Hvordan inddrages de studerende mest muligt i egen læring?  Hvordan sørger man for, at de ting, vi køber, ikke indeholder fejl? Hvorfor er den ene type medicin bedre end den anden?

Helle Rootzén forsker desuden i undervisnings-relaterede emner og har bl.a. udviklet systemet HEROS - et ikke-lineært web-baseret undervisningssystem. Helle er tidligere valgt som "Årets Underviser" af de studerende på DTU. 

7. OKTOBER 2020
Finn Togo

Emne: Teknologi i undervisningen

Sted: Aarhus

Teknologi fylder stadig mere i skolen, hjemme hos eleverne og i samfundet som helhed. Derfor skal både ledere, lærere og elever, efter Finn Togos mening, være rigtig gode til at bruge teknologien hensigtsmæssigt og balanceret, så det fremmer læring. Og på en måde, så de behandler deres egne og andres data forsvarligt - og er konstruktive, men samtidig kritiske over for de muligheder, internettet giver.

Finn Togo er chefkonsulent i kontor for Digitalisering i Styrelsen for It og Læring, der er en del af Børne- og Undervisningsministeriet. Finn har i de seneste 10 år arbejdet med brug af  teknologi i undervisningen og med fremme af børn, unge og voksnes teknologiforståelse.

CHEFKONSULENT,

STYRELSEN FOR IT OG LÆRING

12. NOVEMBER 2020
Anders
Juul

 

Emne: Digital læring skaber vækst

Sted: Aarhus

VICE PRESIDENT OF LEARNING,

LEARNINGBANK

Anders Juul kommer med en baggrund som Instructional Designer hos Bang & Olufsen og senere Online Training & Design Manager. Han er ekspert og Thought Leader inden for moderne digital læring og gamification.

Vi lever i en tid, hvor kontinuerlig læring aldrig har været vigtigere. Det omhandler at få klædt sine medarbejdere på hurtigt og understøtte dem med relevant, engagerende og effektiv læring gennem hele medarbejderens rejse – lige fra onboarding til offboarding.

 

Anders Juul fra Learningbank tager dig på en oplevelsesrejse i de nyeste digitale landskaber og viser, hvordan tørre og kedelige emner kan gøres levende og spændende, så de også fanger interessen hos medarbejderne i virksomheden.

3. DECEMBER 2020
Stinne
Madsen

HR MANAGER HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP &  TECHSOCIOLIST

Emne: Organisatorisk læring

Sted: Aarhus

Stinne Madsen er Global HR Manager hos Folkekirkens Nødhjælp og har tidligere været Head of Learning and Development i Københavns Lufthavn, hvor hun ledte alle strategiske kompetenceinitiativer for lufthavnens 2.500 ansatte og den digitale læringsplatform for over 25.000 daglige brugere. 

 

Stinne har arbejdet med alt fra Fortune 100 virksomheder til teknologiske startups i videreudvikling af forretningsstrategier til virksomhedskulturer, der imødekommer og effektiviserer et professionelt læringsmiljø.

 

Stinne har flere gange optrådt som keynote speaker, og faciliteret over 250 workshops internt såvel som eksternt samt på tværs af brancher. Ligeledes er Stinne forfatter på adskillige artikler om HR-udvikling og læring.

 
15-18. DECEMBER 2020
CopenX
Realities

Emne: (1) Extended Realities (2) Træning & Simulation & Virtual Beings, (3) Digital Transformation & Virtual Beings (4) Kreativitet & Storytelling

Sted: Online

CopenX Realities er et fire dages event med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks og panel debatter workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 
 
På baggrund af de nuværende tilstande som følger af COVID-19 pandemien, vil CopenX Realities 2020 være et digitalt event for at imødekomme Regeringens retningslinjer. 
Læs mere om CopenX Realities her. 

Programmet opdateres løbende

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af en CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

 

CopenX

CVR: 41028009

Skudehavnsvej 27, 2150

logo X.png