top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Fremtidens Skole

Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.
Billede af Fruit Basket Agency

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

 

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelle og relevante for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Fremtidens Skole henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen med CopenX' netværksprogram Fremtidens Skole er således at afsøge og give praksisnær viden om, hvordan læringsteknologier i fremtiden kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge teknologi skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til dialog om de emner, som er interessante og aktuelle for medlemmerne, og herfor bidrager netværksprogrammet med innovative og praktiske perspektiver fra eksperter på området.

FREMTIDENS SKOLE

Moderator

davide_edited.png

Alle netværksmøder faciliteres af en fast moderator og med besøg af toneangivende aktører på området, som deler egne erfaringer, deler ny viden og lægger op til reflekterende diskussioner.


Moderator er David Erichsen, der arbejder med strategi, udvikling og rådgivning blandt andet indenfor uddannelsessektoren og er partner i kildeportalen MediaRadar, som tilbyder journalistisk kildemateriale til elever i udskolingen.


David har en fortid som kommunikationschef i professionshøjskolernes brancheorganisation, mødeleder på
et af Altingets uddannelsespolitiske netværk og en del af et nyoprettet advisoryboard for Uddannelsesdebatten.

Program & Speakere

Program

2023
kombo.png
12. JANUAR 2023, AARHUS

Den digitale rejse i undervisningen på erhvervsuddannelserne

Axel Hoppe, Videnscenterchef 
&
Søren Krebs Møller, Specialkonsulent, Center for IT i Undervisningen

Til dette netværksmøde vil CIU – Center for IT i undervisningen give et indblik i digitalisering af undervisningen på erhvervsuddannelserne og Learning Factory, der er en både problemorienteret og kapacitetsopbyggende tilgang til teknologi, hvor fokus ikke er på at implementere, men tager afsæt i lærerens udfordringer og hvordan disse bedst understøttes teknologisk. CIU vil også fortælle om, hvordan arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed kan understøttes af digitale løsninger og ny teknologi.
 

Oplægsholderne er  Axel Hoppe, Videncenterchef, og Søren Krebs Møller,  Specialkonsulent hos CIU

08. FEBRUAR 2023, AARHUS

Teknologidag

Tore Neergaard Kjellow, CEO Ugly Duckling Games, 
 Lasse Holmgreen Jensen,  OnewayEsport
&
Thomas Juel, partner & CSO, Cadpeople

På dette møde får vi besøg af 3 spændende tech-virksomheder. Alle virksomhederne bruger deres hverdag på at udvikle nye digitale læringsplatforme og teknologiske hjælpemidler, så man kan få teknologien implementeret i undervisningen på en sjov og lærerig måde.  
tripple.png
2pics.png
29. MARTS 2023, AARHUS
Teknologi som vilkår for den modernes
skole & nye læringsmiljøer
Lise Dissing Møller,  Lektor, Future Clasroom Lab m. to lærerstuderende

Til dette netværksmøde vil repræsentanter fra Future Classroom Lab give et indblik i, hvordan ny teknologi kan være med til at udfordre skolens pædagogiske praksis og udvikle nye læringsmiljøer.

 

Future Classroom Lab er en del af EU-samarbejdet European Schoolnet, som i Danmark bliver varetaget af Center for Undervisningsmidler, der er forankret på Københavns Professionshøjskole.


Oplægsholderen er Lise Dissing Møller, Lektor hos Future Clasroom Lab, samt to lærerstuderende.

09. MAJ 2023, KØBENHAVN

Digitale løsninger til at få grøn omstilling ind i 

Green EdTech: Clio, VIA & Aalborg Universitet

Verden og Danmark står overfor en fundamental grøn omstilling, men mangler kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derfor har et konsortie med Aalborg Universitet, Clio og VIA som hovedaktører sat sig i spidsen for at udvikle folkeskolen fundamentalt, så grøn omstilling bliver en del af undervisningen i alle fag.
 

Projektet: Green transition of Education and educational Technology (GreenEdTech) vil blandt andet udvikle en ny læringsplatform med inspiration fra Citizen Science. Grundtanken er differentieret undervisning og tværfaglighed, som er central i denne sammenhæng, da der er brug for mange fagligheder til at takle den grønne omstilling. Projektet løber fra maj 2022 til maj 2026 .


Oplægsholderene er repræsentanter fra Clio, VIA, Aalborg Universitet.

Ny sæson

Focus

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

FaktorX

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger. 

Koncept  

 

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg

bottom of page