COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Fremtidens Produktion

Få indsigt i, hvordan din virksomhed kan spille sammen med de nyeste teknologiske produktionsmuligheder.

I netværket Fremtidens Produktion ønsker vi at øge indsigten i, hvordan samspillet mellem digitale teknologier og den fysiske produktion skaber værdi for jeres arbejde og forsyningskæde.

Fokus for Fremtidens Produktion er at styrke netværksmedlemmernes evne til hurtigt at kunne omstille produktion til nye digitale processer, som skaber værdi for den enkelte virksomhed eller organisation.

Det er viden om, indsigt i og integrationen af teknologi, der skal sikre danske produktionsvirksomheder fordele og klæde dem endnu bedre på til at tage del i den øgede globale konkurrence. Derfor vil vi i netværket bruge jeres konkrete udviklingsbehov som afsæt.

Netværket afsøger spørgsmål såsom: Hvordan kan vi understøtte medarbejdernes teknologiske kompetencer bedst muligt for at optimere sikkerhed, produktion, øge effektiviteten og dermed optimere omkostningerne?

I CopenX' netværk præsenteres du for den nyeste viden og får hands on-erfaring med blandt andet distributed design, 3D-print, robotteknologi, kunstig intelligens (AI), Virtual & Augmented Reality og droner.

CopenX-8647_edited.jpg
 
 
FREMTIDENS PRODUKTION

Moderator

david-guldager_edited_edited.jpg

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg fra en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til debat.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologier og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme i lige så mange år, og han arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet.

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messer og konferencer og flere tv-/video- og podcast-programmer. 

2022

Program

Fremtidens Produktion (sæson 3) billeder (1280 x 1080 px) (1)_edited.png
10. MARTS 2022, AARHUS

3D-PRINT: FRA STRATEGI TIL IMPLEMENTERING

Grundfos har siden 2016 været igennem en strategisk innovationsproces i forhold til at implementere 3D-print som et centralt værktøj i organisationen. På dette møde vil Thorsten gå i dybden med rejsen fra strategi til implementering og dele ud af de læringer, udfordringer og erfaringer, som kan hjælpe andre virksomheder med implementering af ny teknologi.

 

Oplægget vil blandt andet fokusere på, hvordan du bedst implementerer 3D-print, så det styrker produktionen og understøtter en mere innovativ arbejdsgang på tværs i organisationen. Dertil hvilke ændringer og kompetenceløft, der skal til, for at sikre en succesfuld implementering.

08. APRIL, KØBENHAVN

COPENX REALITIES

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands on-oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR-industrien med keynote talks samt paneldebatter og workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her

Martin Bech, ATV
17. MAJ 2022, AARHUS

BÆREDYGTIG BASELINE FOR PRODUKTIONEN

Hvordan kommer fremtidens bæredygtige produktion til at se ud? Og hvordan kommer vi derhen? ATV forsøger i samarbejde med Industriens Fond og en lang række danske virksomheder at give netop det svar med en ny Baseline for Bæredygtighed i Industrien.

 

Kom med ind bag analysearbejdet og få indblik i, hvordan vi mest effektivt optimerer vores arbejde med bæredygtighed – både i store og små virksomheder.  Mød Martin Bech, der er tovholder på projektet med målsætningen om at blive den fælles referenceramme for bæredygtig produktion i Danmark.

18. AUGUST 2022, AARHUS

DIGITALE TVILLINGER

&

Digital simulation, produktionskædeoptimering og detektering af fejl er i centrum, når vi på dette netværksmøde dykker ned i den nyeste udvikling inden for digitale tvillinger i produktionen. 

Vi kigger ind i både nutiden og fremtiden inden for digital simuleringsteknologi og ser på de strategiske overvejelser, kompetenceløft og foretningsmuligheder, som følger med brug af digital simulation. 

Fremtidens Produktion (sæson 3) billeder (3)_edited.png
Fremtidens Produktion (sæson 3) billeder (1280 x 1080 px) (4)_edited.png
12. OKTOBER 2022, KØBENHAVN

POWER-TO-X

&

Power-to-X er en af de teknologier, som kommer til at revolutionere fremtidens energiforsyning – både globalt og lokalt. Men hvor langt er vi med teknologien, og hvilken rolle har produktionsvirksomheder i fremtidens energiforsyningskæde?

Med afsæt i de strategiske, kompetencemæssige og innovative parametre giver Henrik Lund Frandsen og Kim Grøn Knudsen et overblik over PtX-teknologiens udvikling samt produktionsvirksomhedernes muligheder og problematikker inden for energiproduktion.

Dertil fortæller Henrik og Kim om aktuelle og fremtidige PtX-cases - blandt andet Haldor Topsøes innovationsprojekt, der har til formål at omdanne vedvarende energi til grøn ammoniak, og hvilke strategiske perspektiver der ligger bag PtX-teknologien.

Programmet opdateres løbende

FactorX (2).png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.