COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Fremtidens Produktion

Få indsigt i, hvordan din virksomhed kan spille sammen med de nyeste teknologiske produktionsmuligheder.

I netværket Fremtidens Produktion ønsker vi at skabe øget indsigt i, hvordan samspillet mellem digitale teknologier og den fysiske produktion skaber værdi i jeres arbejde?

Fokus for Fremtidens Produktion er at styrke netværksmedlemmernes evne til hurtigt at kunne omstille produktion til nye digitale processer, som skaber værdi for den enkelte virksomhed eller organisation.

Det er viden, indsigt og integrationen af teknologi, der skal sikre danske produktionsvirksomheder fordele og klæde jer endnu bedre på til at tage del i den øgede globale konkurrence. Derfor vil vi, i netværket, bruge jeres konkrete udviklingsbehov som afsæt.

Netværket afsøger spørgsmål såsom: hvordan kan vi understøtte medarbejdernes teknologiske kompetencer bedst muligt for at optimere sikkerhed, produktion, øge effektiviteten og dermed skære i omkostningerne?

I CopenX Netværk præsenteres du for den nyeste viden og får hands-on erfaringer med alt fra distributed design, 3D print, robotteknologi, kunstig intelligens, Virtual & Augmented Reality og droner.

CopenX-8647_edited.jpg
 
 
FREMTIDENS PRODUKTION

Moderator

david-guldager_edited_edited.jpg

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer. 

2021 - 2022

Program

30. NOVEMBER 2021, NYKØBING-MORS

STRATEGIEN BAG TEKNOLOGI I

FREMTIDENS PRODUKTION

Til dette netværksmøde vil Per fortælle mere om strategien bag implementering af teknologi i produktionshaller, sit syn på hvad fremtidens produktion indebærer og hvordan man som leder kan tænke teknologien ind allerede i designfasen af produktionen. Derudover, vil han medbringe en relevant case og der vil være en rundvisning i BILAs store teknologicenter.

Per Bech Rasmussen_edited.png
08. FEBRUAR, KØBENHAVN

COPENX REALITIES

TBA

CopenX Realities er et heldags event med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks og panel debatter workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her

10. MARTS 2022, AARHUS

3D-PRINT: FRA STRATEGI TIL IMPLEMENTERING

Grundfos har siden 2016 været igennem en strategisk innovationsproces med at implementere 3D-print som et centralt værktøj i organisationen. På dette møde vil Thorsten gå i dybden med rejsen fra strategi til implementering, og dele ud af de læringer, udfordringer og erfaringer, som kan hjælpe andre virksomheder med implementering af ny teknologi.

 

Oplægget vil bl.a. fokusere på, hvordan man bedst implementerer 3D-print, så det styrker produktionen og understøtter en mere innovativ arbejdsgang på tværs i hele organisationen, samt hvilke ændringer og kompetencerløft der skal til, for at sikre en succesfuld implementering.

Fremtidens Produktion (sæson 3) billeder (1280 x 1080 px) (1)_edited.png
hjemmeside.png

TBA

18. AUGUST 2022, AARHUS

DIGITALE TVILLINGER

&
Carsten Bro, 
Digitalization Technology Manager, Siemens

 

Digital simulation, produktionskædeoptimering og detektering af fejl er i centrum, når vi på dette netværksmøde dykker ned i den nyeste udvikling inden for digitale tvillinger i produktionen. 

Vi kigger ind i både nutiden og fremtiden inden for digital simuleringsteknologi og ser på de strategiske overvejelser, kompetenceløft og foretningsmuligheder, som følger med brug af digital simulation. 

Fremtidens Produktion (sæson 3) billeder (3)_edited.png
Fremtidens Produktion (sæson 3) billeder (1280 x 1080 px) (4)_edited.png
12. OKTOBER 2022, KØBENHAVN

POWER-TO-X

&
Kim Grøn Knudsen, 
Chief Strategy & Innovation Officer, Haldor Topsøe

Power-to-X er en af de teknologier, som kommer til at revolutionere fremtidens energiforsyning – både globale og lokalt. Men hvor langt er vi med teknologien og hvilken rolle spiller produktionsvirksomheder i fremtidens energiforsyningskæde?

På dette møde giver Henrik Lund Frandsen og Kim Grøn Knudsen et overblik over PtX-teknologiens udvikling, samt deres syn på produktionsvirksomhedernes rolle og muligheder i fremtidens energiproduktion.
 

Der vil være fokus på de strategiske-, kompetencemæssige- og innovative muligheder og udfordringer, som ligger i den teknologiske udvikling, når vi dykker ned i nogle af de interessant PtX-cases, som udfolder sig netop nu. Hør blandt andet om Haldor Topsøes innovative projekt med at omdanne vedvarende energi til grøn ammoniak og hvilke strategiske perspektiver, der ligger i at arbejde med netop PtX-teknologien. 

Programmet opdateres løbende

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.