COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Fremtidens

Produktion

Få indsigt i, hvordan din virksomhed kan spille sammen med de nyeste teknologiske produktionsmuligheder.

I netværket Fremtidens Produktion ønsker vi at skabe øget indsigt i, hvordan samspillet mellem digitale teknologier og den fysiske produktion skaber værdi i jeres arbejde?

Fokus for Fremtidens Produktion er at styrke netværksmedlemmernes evne til hurtigt at kunne omstille produktion til nye digitale processer, som skaber værdi for den enkelte virksomhed eller organisation.

Det er viden, indsigt og integrationen af teknologi, der skal sikre danske produktionsvirksomheder fordele og klæde jer endnu bedre på til at tage del i den øgede globale konkurrence. Derfor vil vi, i netværket, bruge jeres konkrete udviklingsbehov som afsæt.

Netværket afsøger spørgsmål såsom: hvordan kan vi understøtte medarbejdernes teknologiske kompetencer bedst muligt for at optimere sikkerhed, produktion, øge effektiviteten og dermed skære i omkostningerne?

I CopenX Netværk præsenteres du for den nyeste viden og får hands-on erfaringer med alt fra distributed design, 3D print, robotteknologi, kunstig intelligens, Virtual & Augmented Reality og droner.

 
 
FREMTIDENS PRODUKTION

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer. 

2021

Fokus

Hvordan kan nye teknologiske løsninger bidrage til en optimering af produktionsforhold med fokus på både medarbejdere og økonomi?

Vi diskuterer emner, som er vigtige for jer. Netværket udfolder forskellige perspektiver på, hvordan teknologi kan understøtte effektiviteten, skabe nye behov og produktionsformer. Samtidig forholder vi os til jeres konkrete virkelighed og de etiske spørgsmål, som melder sig i den digitale transformation af fremtidens produktion.

Som medlem af CopenX Netværk deltager du i oplæg, diskussioner, workshops og hands-on aktiviteter, hvor der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag og perspektiver i brugen af teknologi.

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 
jun. - nov. 2021

Program

10. JUNI 2021
Jacob
Kjeldsen

Emne: Genstart af eksport i Produktion via grøn teknologi

Sted: København

Jacob Kjeldsen sidder til daglig som Director ved Fremstillingsindustrien i Dansk Industri. Jacob har bred erfaring indenfor at skabe bæredygtige strategier og forretningsudvikling og har over 21 års erfaring hos Dansk Industri. 

Fremstillingsindustrien er en medlemsorganisation under DI, der hjælper danske produktionsvirksomheder med at se ind i  bæredygtige forretningsmodeller. 

Til dette netværksmøde, vil Jacob gå i dybden med hvordan vi får genstartet eksporten i produktionsvirksomhederne via grøn teknologi. 

DIRECTOR, 
FREMSTILLINGSINDUSTRIEN, 

DANSK INDUSTRI

12. AUGUST 2021
Nikolaj
Kirkeby

Emne: Tag et kig i kompetenceværktøjskassen ifbm implementering af robotteknologi

Sted: Odense

Nikolaj Kirkeby sidder som Projektkoordinator og Underviser ved Videnscenter for Automation og Robotteknologi. 

Videnscenter for Automation og Robotteknologi åbner ikke bare dørene for elever med tekniske fingre, men tager også imod det lokale erhvervsliv, der får adgang til udstyret, når nyt skal testes i et teknologisk miljø.

Til dette møde vil Nikolaj gå i dybden med hvilke kompetencer, der er vigtige for en succesfuld implementering af robotteknologi i virksomheder. Derudover, vil der være et hands-on element og en perspektiverende netværksworkshop.

PROJEKTKOORDINATOR & UNDERVISER,

VIDENSCENTER FOR AUTOMATION & ROBOTTEKNOLOGI

14. OKTOBER 2021
Lisbeth 
Randers

SEKRETARIATSCHEF, 

KALUNDBORG SYMBIOSE

Emne: Teknologi og Produktion i et bæredygtigt økosystem

Sted: Kalundborg

Lisbeth Randers er til daglig Sekretariatschef i Kalundborg Symbiose, som er en privat forening, bestående af 11 offentlige og private virksomheder. 
Siden 1972 har de udviklet verdens første industrisymbiose med en cirkulær tilgang til produktion. Hovedprincippet er, at en reststrøm i en virksomhed bliver til en ressource i en anden, til gavn både for miljøet og økonomien. Det betyder, at i et lokalt partnerskab kan virksomhederne dele og genbruge ressourcer, og på den måde bade opnå besparelser og minimere affaldsmængden.
Til dette netværksmøde vil Lisbeth fortælle om hvordan Kalundborg Symbiose fungerer og der vil være en perspektiverende, hands-on workshop, hvor de deltagende virksomheder vil få mulighed for at se hvordan deres egne virksomheder ville se ud i en bæredygtig symbiose. 
30. NOVEMBER 2021
Jan 
Bisgaard Sørensen

CEO, 

BILA

Emne: Føreløse trucks i fabrikker og produktionshaller

Sted: Nykøbing-Mors

Jan Bisgaard Sørensen har de seneste 26 år siddet som CEO i virksomheden Bila. 

Bila hjælper virksomheder med produktionsoptimering gennem automatiseringsløsninger, typisk ved hjælp af industrirobotter. Løsningerne dækker over alt fra simpel automatisering til optimering af hele produktionslinjer.

 

Dertil, har de indrettet et nyt 1000 kvadratmeter stort teknologicenter med hele virksomhedens palet af automatiseringsløsninger. 

Til dette netværksmøde vil der være et oplæg omkring Bila's erfaringer med føreløse trucks, dertil vil der være en rundvisning i det nye teknologicenter og derefter vil der være en perspektiverende og netværksskabende workshop. Til slut vil der være en afsluttende middag for netværksdeltagerne. 

EFTERÅR 2021 (TBC)
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: TBC

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 

Programmet opdateres løbende

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.