top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Fremtidens Produktion

Få indsigt i, hvordan din virksomhed kan spille sammen med de nyeste teknologiske produktionsmuligheder.
Om

I netværket Fremtidens Produktion ønsker vi at øge indsigten i, hvordan samspillet mellem digitale teknologier og den fysiske produktion skaber værdi for jeres arbejde og forsyningskæde.

Fokus for Fremtidens Produktion er at styrke netværksmedlemmernes evne til hurtigt at kunne omstille produktion til nye digitale processer, som skaber værdi for den enkelte virksomhed eller organisation.

Det er viden om, indsigt i og integrationen af teknologi, der skal sikre danske produktionsvirksomheder fordele og klæde dem endnu bedre på til at tage del i den øgede globale konkurrence. Derfor vil vi i netværket bruge jeres konkrete udviklingsbehov som afsæt.

Netværket afsøger spørgsmål såsom: Hvordan kan vi understøtte medarbejdernes teknologiske kompetencer bedst muligt for at optimere sikkerhed, produktion, øge effektiviteten og dermed optimere omkostningerne?

I CopenX' netværk præsenteres du for den nyeste viden og får hands on-erfaring med blandt andet distributed design, 3D-print, robotteknologi, kunstig intelligens (AI), Virtual & Augmented Reality og droner.

FREMTIDENS PRODUKTION

Moderator

david-guldager_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Alle møderne faciliteres af en fast facilitator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer.   

Program

2023
28. FEBRUAR 2023, ODENSE, HOS UNIVERSAL ROBOTS

Robotteknologi & produktoptimering

Ossama Ali Hajaj, Tobias Langer Knudsen  & Sune McDonald Bertelsen,
Universal Robots

Til dette netværksmøde tager vi til Odense og besøger robotteknologi-virksomheden Universal Robots. Hvis mission er at udvide grænserne for hvad der er muligt, at skabe med robotteknologi og innovation. Deres udvikling af robotteknologi spænder fra at hjælpe til med at sikre højere levestandard i verdens fattigste lande til at aflaste ansatte ved repetitive opgaver.

På dagen skal vi på rundvisning i fabrikken efterfulgt af et oplæg  vedr. produktionsoptimering ved Manufacturing Engineer og  efterfølgende skal vi se programmering af robotter i træningsrummet ved Customer Service Engineer foregår.

sune.png
stålung.png
10. MAJ 2023, AARHUS, HOS TRIFORK

Den smarte rejse for produktionsvirksomheder

Nicholai Stålung,  Head of data Scence, Trifork

I dette netværksmøde går Trifork i dybden med processen for hvordan de har bidraget til at forbedre forretningsgangene i produktionsvirksomheder. Dette indebærer hvordan man kan optimere produktionen med digitale løsninger, og hvilke konkrete muligheder der ligger i at optimere logistikken omkring produkter. Yderligere vil vi også komme ind på hvordan man kan gøre sine fysiske produkter smartere med software. Her vil vi komme ind på hvordan produktionsvirksomheder kan udvide deres fysiske/analoge produkter med hjælp fra den digitale verden.

 

På dagen vil vi gennemgå produktionsoptimering igennem dataanalyse og automatiseret kvalitetskontrol med Kunstig Intelligens. Vi vil yderligere kigge på fabriksoptimeringsmuligheder og bæredygtig produktion som en del af industri 4.0 og digitaliseringsrejsen for fysiske produkter. Alle med klare, relaterbare og håndgribelige use-cases.

14. JUNI 2023, AARHUS, HOS NILFISK

Produktionsoptimering hos Nilfisk

Mads B. Christensen, Vice President, Head of R&D Competence Center Europe, Global R&D, Nilfisk

På dette møde besøger vi Nilfisks udviklingscenter, hvor vi får indblik i udvikling og produktion hos et af landets største produktionsfirmaer med distribution i over 100 lande. Vi får demonstreret, hvordan Nilfisk bruger HW og SW-platforme på alle produktområder i et globalt perspektiv og givet indblik i variantkonfigureringen og SW updates i de afsluttende faser af produktionen, samt hvorledes Nilfisk ved hjælp af unikt maskine ID gennemfører sporing af maskine og komponentversioner. 

 

Vi vil efterfølgende gå i dybden med emnerne under vores workshop, hvor vi kan arbejde videre med hvad vi har lært fra oplægget.

Mads.png

Ny sæson

Focus

Hvordan er samspillet mellem nye teknologiske løsninger og byggebranchen?

Den stigende digitalisering indenfor byggebranchen giver et øget behov for, at ledere har et kendskab til, og forståelse for anvendelsen af de nye og vigtigste teknologier, der bliver mere og mere relevante i byggebranchen. Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet mellem nye teknologiske løsninger og byggebranchen udspiller sig igennem konkrete cases, hvor deltagerne får lov til at opleve, røre og føle teknologien.

Hvilke organisatoriske ændringer skal der til for at implementere nye teknologiske løsninger i byggeriet?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan man som leder i byggebranchen kan implementere nye teknologiske løsninger i organisationen igennem konkrete cases med erfarne industrieksperter. Deltagerne vil få et godt grundlag for, at kunne træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi i byggeriet. 

FaktorX

Koncept

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg

bottom of page