7021447124781293568 window.lintrk('track', { conversion_id: 11825898 });
top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Foodtech

Få indsigt og inspiration om fremtidens fødevaresektor

Bæredygtighed, madspild, vertikalt landbrug, ny teknologi, forbrugeradfærd, dokumenterbarhed og fødevareforsyningskæden er nogle af de emner, som vi undersøger i CopenX Foodtech.

Hvem har ansvaret for at drive udviklingen mod et mere bæredygtigt og sundere samfund?

 

Hvilke potentialer og udfordringer medfølger et skifte til plantebaserede- og alternative proteiner?

 

Hvordan skal landbruget se ud i fremtiden og hvad betyder det for forbrugeren, om et salathoved kommer fra et kæmpemæssigt højteknologisk drivhus eller fra en stor jordfyldt mark?

 

Hvad betyder det for detailhandlen, restauranterne, storkøkkenerne og forbrugerne, at vi benytter blockchain til at højne food-traceability og i sidste ende bidrager til bekæmpelsen af madspild?

 

Hvilken rolle spiller ny teknologi i det hele taget i fødevaresektoren og hvad med biodiversiteten?

Man kunne stille spørgsmål i et væk, når det kommer til spændingsfeltet mellem ny teknologi, innovation og fødevareproduktion. Formålet med dette netværk er at bidrage til debatten omkring hvordan vi kan adressere nogle af de udfordringer og muligheder, der allerede er og vil opstå. Vi skal forsøge at gøre det konkret og håndgribeligt og det gør vi bedst i selskab med frontløbere, forskere, iværksættere og andre ildsjæle fra sektoren.

Netværket Foodtech henvender sig til ledere og eksperter, som er interesseret i at udforske, hvordan organisationen kan træffe beslutninger omkring ny teknologi, som understøtter en mere bæredygtig fødevaresektor.

pina-messina-Oc3fP0FXJbU-unsplash.jpg
Om
FOODTECH

Moderator

IMG_8136.jpg

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Nicolai Jæpelt er moderator for CopenX Foodtech, og til daglig sidder han som Chef for Coop Crowdfunding som de seneste år har oplevet en stigende tilslutning. 

Coop Crowdfunding bringer forbrugere og virksomheder sammen for at understøtte den grønne omstilling, udvikle dansk iværksætteri og styrke den lokale sammenhængskraft. Driveren for Coop Crowdfundings virke er demokratisering af adgangen til kapital og markeder, samt bedre relationer mellem os der forbruger og dem der producerer. Virkemidlet er crowdfunding, hvorigennem forbrugerne nemt kan investere i nye og etablerede virksomheder og hjælpe dem med at udvikle nye produkter eller realisere deres næste projekt. Coop Crowdfunding startede i 2017, og har siden rejst mere end DKR 40 millioner til mere end 700 virksomheder.

Program & Speakere
2022

Program

27. OKTOBER 2022, KØBENHAVN

VERTIKALT LANDBRUG & FORSYNINGSKÆDEN

På dette møde vil Kristian give sit syn på hvordan ny teknologi spiller en rolle i et vertikalt landbrug kontra et traditionelt landbrug og hvordan det påvirker forsyningskæden. Med udgangspunkt i hans egne erfaringer med forskning på området tager han afsæt i debatten omkring vertikalt landbrug og de underliggende tematikker. 

Derudover, vil vi få besøg af Anders Ostenfeld Riemann, Founder af Nordic Harvest, som vil give sit perspektiv på de samme spørgsmål som Kristian kommer ind på, men set fra det vertikale landbrugs egen vinkel. På baggrund af sin erfaring vil han også vende aspektet af hvordan teknologi spiller en rolle i relation til bæredygtigheden og klimaaftrykket. 

hjemmeside.png
hjemmeside.png
07. DECEMBER 2022, KØBENHAVN

PLANTEBASEREDE/ALTERNATIVE PROTEINER & FORBRUGERADFÆRD

Til dette møde inviterer vi ind til en paneldebat omkring plantebaserede/alternative proteiner og brugeradfærd, hvor Malena, Emil og Iben vil give deres perspektiv på nogle af de følgende punkter:

  • Forbrugeradfærd, herunder, spørgsmålet om hvem der har ansvaret for at drive udviklingen mod en mere udbredt plantebaseret madkultur?

  • Sprog og kategori - hvordan kommunikerer vi om plantebaserede/alternative proteiner, hvordan forstår vi de forskellige kategorier indenfor emnet og hvor burde de reelt set placeres i detailhandlen?

  • Bæredygtighed - hvordan skal fremtidens landbrug se ud og hvad betyder potentialerne af plantebaserede/alternative proteiner for fremtidens landbrug?

  • Teknologi - hvilke teknologier understøtter denne udvikling og hvilken rolle spiller den? 

JANUAR 2023, KØBENHAVN

MADSPILD, BÆREDYGTIGHED OG BLOCKCHAIN

Til dette møde vil der være en paneldebat, hvor blandt andet Henning vil give sine perspektiver på madspild, bæredygtighed og blockchain. Mere info om paneldebatten, kommer snarest.

 

Dernæst, vil Anantha give et indblik i hvordan de i Nature Preserve bruger teknologi til at dekarbonisere fødevareforsyningskæden og hvordan de hjælper med forståelsen af hvordan man, som virksomhed, kan skabe profit i forbindelse med bekæmpelsen af madspild. Han vil, yderligere, give sit perspektiv på hvorfor og hvordan Nature Preserve bruger blockchain som den underliggende teknologi i deres forretningsmodel. ** Obs. dette oplæg vil være på engelsk.

hjemmeside.png
MARTS 2023, KØBENHAVN

FØDEVARELOGISTIK OG TRANSPARENS IGENNEM EN DIGITAL PLATFORM

På dette møde vil Christine give sit perspektiv på hvordan man ved hjælp af teknologi kan gøre fødevarelogistikken mere bæredygtig, mere transparent og mere effektiv. 

Med afsæt i Blue Lobster, vil hun gå i dybden med hvordan de har skabt deres digitale platform og hvordan de bruger den til at gentænke fødevarelogistik. 

**Obs. oplægget vil foregå på engelsk. 

Programmet opdateres løbende

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

FactorX (2).png

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

Deltagelse & Medlemskab
bottom of page