COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Digital
Læring (Vest)

Mød andre fagpersoner og eksperter inden for digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til dine fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelle og relevante for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen med CopenX' netværksprogram Digital Læring er således at afsøge og give praksisnær viden om, hvordan læringsteknologier i fremtiden kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til dialog om de emner, som er interessante og aktuelle for medlemmerne, og herfor bidrager netværksprogrammet med innovative og praktiske perspektiver fra eksperter på området.

-1658_SH.jpg
 
 
DIGITAL LÆRING VEST

Moderator

Alle netværksmøder faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på området, som deler egne erfaringer og lægger op til en reflekterende diskussion.

Moderatoren er Mathias Lund Schjøtz, som er ekspert i læring og teknologi i uddannelsessektoren. Mathias kommer med en baggrund som iværksætter og er til dagligt leder for EdTalk, som er samarbejdsorganisation i uddannelsessektoren med fokus på efteruddannelse, vidensdeling og udvikling af praksis. Mathias er også leder af CompetencySpace, som er en forskningsbaseret metode og proces til præcis og utvetydig kortlægning af kompetencer.

 

Tidligere har Mathias været med til at stifte foreningen Edtech Denmark, der samler producenter, beslutningstagere, forskere og administratorer af læringsteknologi (edtech). Mathias er i dag en del af foreningens bestyrelse og har fokus på medlemsaktiviteter og politikudvikling.

Mathias Schjøtz.png
2022

Program

Christian Dalsgaard_edited.jpg
05. APRIL 2022, AARHUS

TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR

LÆRING OG UDDANNELSE

Til dette netværksmøde vil Christian åbne for sin forskning i samspillet mellem teknologi, læring og uddannelse. Oplægget tager afsæt i, hvilke muligheder digitale teknologier tilbyder i forhold til at gentænke måden, hvorpå vi uddanner elever og studerende. Gennem konkrete eksempler på digitale undervisnings-praksisser vil Christian fokusere på potentialerne, men også forholde sig kritisk til teknologi inden for uddannelsesområdet. Endelig vil Christian fra et organisatorisk perspektiv komme ind på nødvendige kompetencer for meningsfuld digitalisering af uddannelse og undervisning. 

08. APRIL 2022, KØBENHAVN

COPENX REALITIES

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands on-oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR-industrien med keynote talks samt paneldebatter og workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her

11. MAJ 2022, ONLINE

RE:DESIGN AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE MED DIGITAL TEKNOLOGI

Til dette webinar vil Søren tale om hvordan undervisning og uddannelse kan gentænkes og redesignes i lyset af den teknologiske udvikling. Han vil uddybe og konkretisere sine pointer igennem medbragte og håndgribelige eksempler på værktøjer, sekvenser, moduler etc. På baggrund af Sørens erfaring vil der blive præsenteret nye muligheder for at engagere og inddrage elever- og studerende på nye måder. 

 

Dette webinar vil være både for Digital Læring Øst og Vest.

02. JUNI 2022, KØBENHAVN

DIGITAL LÆRINGSDAG

Digital Læringsdag er et nyt initiativ som skabes i et samarbejde mellem EdTech Denmark og CopenX. Formålet er at samle alle relevante aktører inden for uddannelse og læring med teknologi. 

Det danske samfund er et af de mest digitale i verden. Dette har også stor betydning for skole- og uddannelse, som i disse år oplever et markant fokus på digitalisering og anvendelse af teknologi. Det stiller nye krav til undervisere, elever- og studerende, ledere, forvaltning, leverandører, politikere og forskere.

 

Der er behov for at vi alle bliver klogere sammen og skaber en offentlig debat om hvilken vej udviklingen skal gå. Digital Læringsdag stiller skarpt på forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse på en kritisk og konstruktiv måde i samspil med en lang række partnere. Læs mere her

hjemmeside (1).png
10. JUNI 2022, AARHUS

MAKERSPACE SOM UNDERVISNINGSRUM

Til dette netværksmøde, vil Per give et indblik i hvordan specifikke teknologier kan bruges i undervisningen, herunder de praktiske og pædagogiske forudsætninger det kræver hos undervisere. Gennem nedslag i konkrete forløb med anvendelse af teknologi vil Per forklare, hvordan han tænker undervisning kan gøres interessant og meningsfuldt for eleverne. Per kommer omkring flere forskellige digitale teknologier og vil både fortælle om hvordan teknologi som stofområde og som tilgang til undervisningen kan vække interessen hos eleverne til at skabe og forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling.  

8. SEPTEMBER 2022, AARHUS

HANDLEMOD SOM FUNDAMENT FOR UDVIKLING OG LÆRING I ORGANISATIONER

Til dette netværksmøde, vil Peter indkredse begrebet handlemod og forklare hvordan man kan arbejde bevidst og strategisk med mod. Udgangspunktet for Peters oplæg er, at implementering af teknologi og nye måder at undervise på er forbundet med stor usikkerhed og åbenhed for fortolkning. Det kræver eksperimenterende tilgange til undervisningen og definition af nye lærerroller. Dette kan være forbundet med dilemmaer, usikkerhed og modstand, så hvordan bringer man handlemod i spil professionelt i udviklingen af medarbejdere og organisationen.

Peter Matzen.jpeg
29. SEPTEMBER 2022, WEBINAR

HJERNEVENLIG LÆRING & DIGITALE LÆRINGSPROCESSER

Hvordan undgår vi at digital læring er kedeligt? For at handle på ord, vil Hanne Houbak vise, hvordan vi kan facilitere digitale læringsprocesser, som skaber den samme gode læringsproces som i klasserummet. Ved at gøre dette, vil Hanne introducerer 4MAT metoden: En metode der anvendes til at designe og tilrettelægge, hjernevenlig digital læring med høj interaktion og engagement. 4MAT er skabt af Dr. Bernice McCarthy og anvendes worldwide både i uddannelsessektoren, såvel som hos private og offentlige virksomheder. Til dette webinar, kan du derfor være forberedt på en aktiv, online session, hvor du ikke kun skal læne dig tilbage og lytte.

Dette webinar vil være både for Digital Læring Øst og Vest.

02. NOVEMBER 2022, AARHUS

BRUGEN AF DIGITALE MEDIER I UNDERVISNINGEN

Til dette netværksmøde, vil Dorte Ågård stille kritiske spørgsmål til måden, lærere bruger digitale medier i undervisning, og præsentere en alternativ strategi for klasseledelse i det digitale klasserum.

Programmet opdateres løbende

 

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

FactorX (2).png

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.