COPENX NETVÆRKSPROGRAM - VEST

Digital

Læring

Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelt og relevant for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen for CopenX Netværksprogrammet Digital Læring er derfor at afsøge, hvordan læringsteknologier kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb i fremtiden.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til, for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til diskussion af de emner, som er interessante for jer og bidrager samtidig med innovative perspektiver fra eksperter på området.

 
 
DIGITAL LÆRING VEST

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområder, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er Mathias Lund Schjøtz, som er ekspert i læring og teknologi i uddannelsessektoren. Mathias kommer med en baggrund som iværksætter og er til daglig leder for EdTalk, som er samarbejdsorganisation i uddannelsessektoren med fokus på efteruddannelse, vidensdeling og udvikling af praksis. Mathias er også leder af CompetencySpace, som er en forskningsbaseret metode og proces til præcis og og utvetydig kortlægning af kompetencer. 

 

Tidligere har Mathias været med til at stifte foreningen Edtech Denmark, som samler producenter, beslutningstagere, forskere og administratorer af læringsteknologi (edtech). Mathias er i dag en del af bestyrelsen og har fokus på medlemsaktiviteter og politikudvikling.

2021-2022

Fokus

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger. 

 
jun. 2021 - feb. 2022

Program

08. JUNI 2021
Morten 
Ovesen

 

Emne: Hybridundervisning og fremtiden af Digital Læring

Sted: Aarhus

Morten Ovesen sidder til daglig som Industry Executive ved Microsoft og som ansvarlig for Microsofts forretning på grundskole og ungdomsuddannelser.

 

Derudover, er han Leder af Microsofts danske K12 team. Morten har, desuden, en lang erfaring indenfor området både som underviser, ICT koordinator og konsulent for Dansk, IT og Medier. 

 

Til dette møde vil Morten fortælle om deres erfaringer med hybridundervisning. Derudover, vil han drøfte hvordan han ser fremtiden af Digital Læring og hvordan teknologi kan være med til at fremme børn og unges digitale læring.

INDUSTRY EXECUTIVE, 

MICROSOFT

26. AUGUST 2021
Frederik 
Clauson-Kaas

 

Emne: Simulations-baseret læring

Sted: Aarhus

Frederik Clauson-Kaas.jpeg
Frederik Clauson-Kaas sidder som Head of Content ved Labster, som er en edtech virksomhed dedikeret til at udvikle interaktive og avancerede lab simulationer baseret på matematiske algoritmer. Dette er kombineret med gamification elementer såsom immersive 3D universer, storytelling samt et karaktersystem, der stimulerer de studerendes naturlige nysgerrighed og som påpeger forbindelsen mellem videnskaben og den virkelige verden.
Til dette møde vil Frederik Clauson-Kaas gå i dybden med hvordan man kan benytte interaktive lab simulationer til at højne læringen blandt elever. Dertil vil der blive vist konkrete cases fra Labster. 

HEAD OF CONTENT, 

LABSTER

10. SEPTEMBER 2021
Digital Læringsdag
2021

Emne: Forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse

Sted: København

Digital Læringsdag er et nyt initiativ som skabes i et samarbejde mellem EdTech Denmark, IT-Branchen og CopenX. Formålet er at samle alle relevante aktører inden for uddannelse og læring med teknologi. 

Der er behov for at vi alle bliver klogere sammen og skaber en offentlig debat om hvilken vej udviklingen skal gå. Digital Læringsdag stiller skarpt på forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse på en kritisk og konstruktiv måde i samspil med en lang række partnere.
14. OKTOBER 2021, AARHUS
Udvikling, indkøb og anvendelse af digitale læringsplatforme

Til dette møde vil Ann-Birthe og Andreas tale om udfordringer og barrierer ved indkøb og ibrugtagelse af lærings-teknologiske platforme. Læremiddel branchen er ramt af at have en kunde, der ikke også er brugeren, hvilket er atypisk for digitale teknologier. Hvordan påvirker det valget af læremidlerne og hvad kan vi i udviklingsprocessen gøre, for at tilgodese brugeren mest og kunden sekundært uden at kompromittere nogen af dem? 

Ann-Birthe sidder til daglig som produktchef hos Clio, før det har hun varetaget udvikling og innovation hos Clio hvor hun har været de seneste 7 år.

 

Før det var Ann-Birthe lærer og læsevejleder.

ANN-BIRTHE OVERHOLDT NICOLAISEN,

PRODUKTCHEF,

CLIO

Andreas Lindenskov Tamborg er Ph.d. i uddannelsesvidenskab og beskæftiger sig i sin forskning med læringsteknologi, herunder særligt med fokus på implementering og politiske beslutninger vedrørende teknologibrug i uddannelsessektoren.

 

Aktuelt er Andreas involveret i stort forskningsprojekt om Computational Thinking finansieret af Novo Nordisk Fonden.  

ANDREAS LINDENSKOV TAMBORG,

PHD & POSTDOC,  

CENTER FOR DIGITAL UDDANNELSE, KU

EFTERÅR 2021 (TBC)
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: TBC

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 

 

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 

09. DECEMBER 2021
Anne Mette
Mørcke

Emne: Strategisk udvikling af medarbejderkompetencer og integration af teknologi og undervisning

Sted: Aarhus

CENTERLEDER, 

CENTRE FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT (CED)

Anne Mette Mørcke blev læge fra Aarhus Universitet i 1999 og gennemførte sin turnus på et dansk regionshospital og almen praksis. I 2003 forsvarede hun sin PhD om læringsmål og kerne curriculum. Efter en afstikker til anæstesiologien besluttede hun sig for at følge sin interesse for uddannelsesudvikling og gik på fuld tid ind i medicinsk uddannelsesforskning. Fra 2007 - 2015 arbejdede hun som en prisbelønnet lektor i sundhedsvidenskabelig fagdidaktik på Aarhus Universitet.

 

Fra 2010 til 2015 var hun desuden studieleder for medicin og ledte implementeringen af en gennemgribende studiereform, der fokuserede på et innovativt skift mod patientcentreret læring. Fra 2016 - 2020 var hun leder af Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) på Rigshospitalet, inden hun i september 2020 vendte 'hjem' til Aarhus Universitet som leder af Centre for Educational Development.

 

Til dette møde vil Anne Mette fortælle om sammenlægningen af it- og pædagogiske supportfunktioner på Aarhus Universitet og dele sine visioner for integration af teknologi og uddannelse med de studerende i centrum.

08. FEBRUAR 2022, AARHUS
Re-design af undervisning og uddannelse med digital teknologi

Til dette møde vil Thomas og Søren tale om hvordan undervisning og uddannelse kan gentænkes og redesignes i lyset af den teknologiske udvikling. Baseret på Thomas’ forskning suppleret med eksempler fra praksis baseret på Sørens erfaring vil der blive præsenteret nye muligheder for at engagere og inddrage elever- og studerende på nye måder.

Thomas Ryberg er professor på Aalborg universitet. Han er en af landets førende forskere og meningsdannere inden for læring og undervisning med digital teknologi, herunder hybride læringsrum.

 

Thomas’ forskningsinteresse centrerer sig om problembaseret og kollaborativ læring med digital teknologi.

THOMAS RYBERG,

PROFESSOR,

INSTITUT FOR PLANLÆGNING, AAU

Søren Vrist Christensen er til daglig underviser og faglig pædagogisk koordinator på Marselisborg Gymnasium. Søren er specialiseret i brug af digital teknologi i undervisningen og holder oplæg og underviser i brug af specifikke digitale teknologier.

 

Centralt for Sørens virke er en insisteren på at anvendelse af teknologi skal tilføje en pædagogiske eller didaktisk merværdi. 

SØREN VRIST,

UNDERVISER & KOORDINATOR,

MARSELISBORG GYMNASIUM

Programmet opdateres løbende

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.