COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Digital

Læring

Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelt og relevant for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen for CopenX Netværksprogrammet Digital Læring er derfor at afsøge, hvordan læringsteknologier kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb i fremtiden.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til, for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til diskussion af de emner, som er interessante for jer og bidrager samtidig med innovative perspektiver fra eksperter på området.

 
 
DIGITAL LÆRING

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Helle Rootzén er fast ordstyrer ved Digital Læring. Hun er tidl. Professor i Læringsteknologi ved DTU og nuværende Direktør ved Andhero.

 

Hun er bl.a. medlem af ATV's Digitale Vismænd og har tidligere været en del af Go' Morgen P3's professorpanel. Fra 2010-15 var hun direktør for DTU Compute, og hun er medlem af en række bestyrelser.

2020 - 2021

Fokus

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger. 

 

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png
dec. 2020 - aug. 2021

Program

01. DECEMBER 2020
Jan 
Krogh Larsen

EXECUTIVE VICE PRESIDENT, 

AREA9

Emne: Fremtidens Adaptive Læring

Sted: København

Jan sidder til daglig som Executive Vice President i virksomheden Area9, som har et fokusområde indenfor adaptiv læring igennem deres cloud-baserede platform. 
Platformen er opbygget af adaptive læringsalgoritmer der efterligner viras adfærd i naturen - dvs. de udvikler sig step-by-step ved brug af "trial and error" i takt med at miljøet forandres. Dette betyder i sidste ende, at algoritmerne gør det muligt at personliggøre elevens interaktionen med platformen, hvilket kan øge effektiviteten og engagementet baseret på hvad eleven allerede har lært. 
Til dette møde vil Jan gå i dybden med mulighederne indenfor ægte adaptiv læring og hvordan det kan anvendes værdifuldt i skoler. 
15-18. DECEMBER 2020
CopenX
Realities

Emne: (1) Extended Realities (2) Træning & Simulation & Virtual Beings, (3) Digital Transformation & Virtual Beings (4) Kreativitet & Storytelling

Sted: Online

CopenX Realities er et fire dages event med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks og panel debatter workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 
 
På baggrund af de nuværende tilstande som følger af COVID-19 pandemien, vil CopenX Realities 2020 være et digitalt event for at imødekomme Regeringens retningslinjer. 
Læs mere om CopenX Realities her.
16. MARTS 2021
Morten 
Ovesen

 

Emne: Hybridundervisning og fremtiden af Digital Læring

Sted: København

Morten Ovesen sidder til daglig som Industry Executive ved Microsoft og som ansvarlig for Microsofts forretning på grundskole og ungdomsuddannelser.

 

Derudover, er han Leder af Microsofts danske K12 team. Morten har, desuden, en lang erfaring indenfor området både som underviser, ICT koordinator og konsulent for Dansk, IT og Medier. 

 

Til dette møde vil Morten fortælle om deres erfaringer med hybridundervisning. Derudover, vil han drøfte hvordan han ser fremtiden af Digital Læring og hvordan teknologi kan være med til at fremme børn og unges digitale læring.

INDUSTRY EXECUTIVE, 

MICROSOFT

20. MAJ 2021
Lis
Zacho

Emne: Teknologier der fremmer børns IT-kreativitet

Sted: København

Lis Zacho er til daglig Matematiklærer på Lindevangskolen på Frederiksberg. Derudover, er hun freelance som Lærermiddelforfatter ved Gyldendal Uddannelse, Afdelingsleder ved Coding Pirates Frederiksberg samt Hovedbestyrelsesmedlem ved Coding Pirates DK. 
Coding Pirates er en non-profit organisation, der har til formål at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer igennem klubaftener, events og aktiviteter.  Organisationen består en bred skare af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres IT-kompetencer og kreativitet.
Til dette møde vil Lis gå i dybden med de ved Coding Pirates bl.a. arbejder med teknologien til at fremme børns IT-kreativitet

LÆRERMIDDELFORFATTER V. GYLDENDAL UDDANNELSE & LEDER AF CODING PIRATES FRB.

31. AUGUST 2021
Frederik
Clauson-Kaas

Emne: Simulationsbaseret læring

Sted: København

Frederik Clauson-Kaas sidder som Head of Content ved Labster, som er en edtech virksomhed dedikeret til at udvikle interaktive og avancerede lab simulationer baseret på matematiske algoritmer. Dette er kombineret med gamification elementer såsom immersive 3D universer, storytelling samt et karaktersystem, der stimulerer de studerendes naturlige nysgerrighed og som påpeger forbindelsen mellem videnskaben og den virkelige verden.
Til dette møde vil Frederik Clauson-Kaas gå i dybden med hvordan man kan benytte interaktive lab simulationer til at højne læringen blandt elever. Dertil vil der blive vist konkrete cases fra Labster. 

HEAD OF CONTENT,

LABSTER

Q3 2021 (TBC)
CopenX + EdTech Danmark
Digital Læringsdag

Emne: (1) Blended Learning 2.0, (2) Livslang Læring, (3) Instant Learning, (4) Implementering af ny Teknologi

Sted: Online

Der er i større grad behov for digitale læringsydelser i en tid med nødundervisning, og ikke fysisk kompetenceudviklingsydelser (digital læring på afstand).
Derudover, er der brug for en kanal hvor uddannelsessektoren kan mødes med EdTech leverandører. I disse tider hvor alle store konferencer og messer er lukket ned, er der brug for et univers, hvor man stadig kan præsentere sine innovative produkter overfor uddannelsessektoren.
Dette rum udfylder CopenX & EdTech Danmark med Digital Læringsdagen, som er et heldags arrangement med fokus på 4 forskellige temaer, med keynote talks, temaspor og matchmaking.  

Programmet opdateres løbende

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.