COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Digital
Læring (øst)

Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelle og relevante for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen med CopenX' netværksprogram Digital Læring er således at afsøge og give praksisnær viden om, hvordan læringsteknologier i fremtiden kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til dialog om de emner, som er interessante og aktuelle for medlemmerne, og herfor bidrager netværksprogrammet med innovative og praktiske perspektiver fra eksperter på området.

-1658_SH.jpg
 
 
DIGITAL LÆRING

Moderator

Mathias Schjøtz.png

Alle netværksmøder faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på området, som deler egne erfaringer og lægger op til en reflekterende diskussion.

Moderatoren er Mathias Lund Schjøtz, som er ekspert i læring og teknologi i uddannelsessektoren. Mathias kommer med en baggrund som iværksætter og er til dagligt leder for EdTalk, som er samarbejdsorganisation i uddannelsessektoren med fokus på efteruddannelse, vidensdeling og udvikling af praksis. Mathias er også leder af CompetencySpace, som er en forskningsbaseret metode og proces til præcis og utvetydig kortlægning af kompetencer.

 

Tidligere har Mathias været med til at stifte foreningen Edtech Denmark, der samler producenter, beslutningstagere, forskere og administratorer af læringsteknologi (edtech). Mathias er i dag en del af foreningens bestyrelse og har fokus på medlemsaktiviteter og politikudvikling.

 
2022

Program

Jesper Drachmann.jpeg
23. AUGUST 2022, KØBENHAVN

ANVENDELSE  AF TEKNOLOGI I UNDERVISNING MED FOKUS PÅ INNOVATION OG PROBLEMLØSNING

Til dette netværksmøde, vil Jesper give eksempler på hvordan konkrete teknologier kan inddrages i undervisning, som sigter mod, at elever og lærere beskæftiger sig med løsning af reelle problemer. Eksempelvis gennem eksperimenter med vertical farming, produktion med industri 4.0-teknologi og programmering. Jesper vil også komme ind på, hvordan Rødovre Kommune arbejder med implementering af teknologiske og innovative kompetencer på kommunens skoler. 

29. SEPTEMBER 2022, WEBINAR

HJERNEVENLIG LÆRING & DIGITALE LÆRINGSPROCESSER

Hvordan undgår vi at digital læring er kedeligt? For at handle på ord, vil Hanne Houbak vise, hvordan vi kan facilitere digitale læringsprocesser, som skaber den samme gode læringsproces som i klasserummet. Ved at gøre dette, vil Hanne introducerer 4MAT metoden: En metode der anvendes til at designe og tilrettelægge, hjernevenlig digital læring med høj interaktion og engagement. 4MAT er skabt af Dr. Bernice McCarthy og anvendes worldwide både i uddannelsessektoren, såvel som hos private og offentlige virksomheder. Til dette webinar, kan du derfor være forberedt på en aktiv, online session, hvor du ikke kun skal læne dig tilbage og lytte.

Dette webinar vil være både for Digital Læring Øst og Vest.

Elisa og Lis.png
11. OKTOBER 2022, KØBENHAVN

FAGDIDAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ COMPUTATIONAL THINKING

Gennem det seneste årti har interessen for datalogisk tænkning (computational thinking) i obligatorisk uddannelse (grundskolen) været stigende. Fagområdet implementeres i læreplaner rundt om i verden, i takt med at vores samfund bliver mere og mere digitaliseret. Datalogisk tænkning ser altså ud til at blive betragtet som en grundlæggende almen kompetence i elevers nuværende og fremtidige liv. Elisa vil med afsæt i sin ph.d-afhandling diskutere spørgsmålene: Hvorfor er det essentielt at undervise i datalogisk tænkning i obligatorisk uddannelse, og hvad er det essentielt at undervise i? Derudover vil hun eksemplificere, hvordan datalogisk tænkning kan implementeres i undervisningen. Lis vil bidrage med et praksis-orienteret perspektiv på computational thinking.

06. DECEMBER 2022, KØBENHAVN

DATADREVET UDVIKLING AF UDDANNELSE OG IMPLEMENTERING AF DIGITALE UNDERVISERKOMPETENCER

Til dette netværksmøde, vil Pernille fortælle om hendes visioner for digital uddannelse og undervisning, hvordan data-drevet ledelse kan se ud i en uddannelseskontekst og hvordan man kan ændrer medarbejdere og lederes mindset, så de bliver i stand til at være med til at skabe de nødvendige forandringer i stedet for blot at skulle reagere på dem. Pernille vil både inddrage perspektiver på drift- og udviklingsledelse med teknologi, som bunden opgave og mulighedsrum.

Billede kommer snart.png
31. JANUAR 2023, KØBENHAVN

KOMPETENCELØFT OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE SOM ORGANISATIONSUDVIKLINGSPROCESSER

Til dette møde kan du blive klogere på kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelsens rolle her i. Fokus vil være på kapacitetsopbygning, som noget mere end bare det, at løfte enkelte medarbejderes kompetencer. Det helt centrale er at tænke kompetenceløft som en organisationsudviklingsproces, som gør, at der kan leveres på nye målsætninger. Niels-Peder vil giver konkrete eksempler på dette arbejde med udgangspunkt i udvikling af teknologiforståelse.

Programmet opdateres løbende

2022

Fokus

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger. 

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

FactorX (2).png

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.