COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Digital

Læring

Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelt og relevant for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen for CopenX Netværksprogrammet Digital Læring er derfor at afsøge, hvordan læringsteknologier kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb i fremtiden.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til, for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til diskussion af de emner, som er interessante for jer og bidrager samtidig med innovative perspektiver fra eksperter på området.

 
 
DIGITAL LÆRING

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområder, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er Mathias Lund Schjøtz, som er ekspert i læring og teknologi i uddannelsessektoren. Mathias kommer med en baggrund som iværksætter og er til daglig leder for EdTalk, som er samarbejdsorganisation i uddannelsessektoren med fokus på efteruddannelse, vidensdeling og udvikling af praksis. Mathias er også leder af CompetencySpace, som er en forskningsbaseret metode og proces til præcis og og utvetydig kortlægning af kompetencer. 

 

Tidligere har Mathias været med til at stifte foreningen Edtech Denmark, som samler producenter, beslutningstagere, forskere og administratorer af læringsteknologi (edtech). Mathias er i dag en del af bestyrelsen og har fokus på medlemsaktiviteter og politikudvikling.

2021 - 2022

Fokus

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger. 

 

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png
aug. 2021 - apr. 2022

Program

31. AUGUST 2021
Frederik
Clauson-Kaas

Emne: Simulationsbaseret læring

Sted: København

Frederik Clauson-Kaas sidder som Head of Content ved Labster, som er en edtech virksomhed dedikeret til at udvikle interaktive og avancerede lab simulationer baseret på matematiske algoritmer. Dette er kombineret med gamification elementer såsom immersive 3D universer, storytelling samt et karaktersystem, der stimulerer de studerendes naturlige nysgerrighed og som påpeger forbindelsen mellem videnskaben og den virkelige verden.
Til dette møde vil Frederik Clauson-Kaas gå i dybden med hvordan man kan benytte interaktive lab simulationer til at højne læringen blandt elever. Dertil vil der blive vist konkrete cases fra Labster. 

HEAD OF CONTENT,

LABSTER

10. SEPTEMBER 2021
Digital Læringsdag
2021

Emne: Forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse

Sted: København

Digital Læringsdag er et nyt initiativ som skabes i et samarbejde mellem EdTech Denmark, IT-Branchen og CopenX. Formålet er at samle alle relevante aktører inden for uddannelse og læring med teknologi. 
Der er behov for at vi alle bliver klogere sammen og skaber en offentlig debat om hvilken vej udviklingen skal gå. Digital Læringsdag stiller skarpt på forholdet mellem teknologi, læring og uddannelse på en kritisk og konstruktiv måde i samspil med en lang række partnere.
13. OKTOBER 2021
Ane
Qvortrup

PROFESSOR & LEDER, 

CENTER FOR GYMNASIEFORSKNING, 

SYDDANSK UNIVERSITET

Emne: Gentænkning af uddannelse i lyset af corona krisen

Sted: København

Ane Qvortrup er professor i uddannelsesvidenskab og leder af Center for Gymnasieforskning på Syddansk Universitet. Ane har som forsker beskæftiget sig indgående med almen didaktik og forholdet til fagenes didaktik, herunder ikke mindst i lyset af digitaliseringen. Ane har bidraget med flere væsentlige bidrag bl.a. analyser af faglighedens udvikling i gymnasiet. 

 

Under coronakrisen har Ane være med til at gennemføre flere store undersøgelser af nødundervisning, hjemmeskoling og genåbning af skole og uddannelse.

På dette grundlag og Anes forskningsmæssige baggrund vil hun, til dette netværksmøde, give sine perspektiver på hvad vi kan tage med os ud af krisen og hvilken mulighed krisen er for en gentænkning af didaktik og pædagogik i lyset af de teknologiske muligheder.  

DATO: TBC
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: København

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 

 

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 

08. DECEMBER 2021, KØBENHAVN
Udvikling, indkøb og anvendelse af digitale læringsplatforme

Til dette møde vil Ann-Birthe og Andreas tale om udfordringer og barrierer ved indkøb og ibrugtagelse af lærings-teknologiske platforme. Læremiddel branchen er ramt af at have en kunde, der ikke også er brugeren, hvilket er atypisk for digitale teknologier. Hvordan påvirker det valget af læremidlerne og hvad kan vi i udviklingsprocessen gøre, for at tilgodese brugeren mest og kunden sekundært uden at kompromittere nogen af dem? 

Ann-Birthe sidder til daglig som produktchef hos Clio, før det har hun varetaget udvikling og innovation hos Clio hvor hun har været de seneste 7 år.

 

Før det var Ann-Birthe lærer og læsevejleder.

ANN-BIRTHE OVERHOLDT NICOLAISEN,

PRODUKTCHEF,

CLIO

Andreas Lindenskov Tamborg er Ph.d. i uddannelsesvidenskab og beskæftiger sig i sin forskning med læringsteknologi, herunder særligt med fokus på implementering og politiske beslutninger vedrørende teknologibrug i uddannelsessektoren.

 

Aktuelt er Andreas involveret i stort forskningsprojekt om Computational Thinking finansieret af Novo Nordisk Fonden.  

ANDREAS LINDENSKOV TAMBORG,

PHD & POSTDOC,  

CENTER FOR DIGITAL UDDANNELSE, KU

09. FEBRUAR 2022
Rune
Heiberg Hansen

Emne: Uddannelseskvalitet, data og ny teknologi som ledelsesdisciplin

Sted: København

UDVIKLINGS- OG KOMMUNIKATIONSCHEF,

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

KØBENHAVNS UNIVERSITET

Rune Heiberg Hansen er udviklings- og kommunikationschef på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Rune har en indgående viden om og passion for uddannelsessektoren. Før sin nuværende position har Rune været Director i konsulentvirksomheden Damvad Analytics med ansvar for uddannelse og arbejdsmarked. Rune har også en fortid som embedsmand i Akkrediteringsinstitutionen, hvor han var områdechef for analyse og rådsbetjening. 

 

Til dette netværksmøde, vil Rune tale om uddannelsesledelse, hvilken rolle data og ny teknologi spiller og hvilke kompetencer det kræver af ledelsen. Runes perspektiv på uddannelse er både administrativt og didaktisk, herunder med et særligt fokus på fortolkning af uddannelseskvalitet. Rune vil give konkrete indspark til hvordan data kan skabe værdi på uddannelsesinstitutioner, men også forklare hvilke begrænsninger og faldgrupper han ser.

07. APRIL 2022
Anne
Malberg Horsager

Emne: Innovation i uddannelse

Sted: København

Anne Malberg Horsager er Programme Director på DTU Executive School of Business, hun er næstforperson i Foreningen Edtech Denmark og har en lang erfaring indenfor undervisning, uddannelse og medarbejderudvikling. Senest har Anne udviklet uddannelse for voksne iværksættere og har derigennem hjulpet en lang række personer med at turde tage det næste skridt i deres karriere. 

Til dette netværksmøde, vil Anne give sine bud på hvordan man skaber innovation af uddannelse og får involveret både interne og eksterne interessenter. Anne vil også dele sine visioner for meningsfuld uddannelse med teknologi, herunder sætte kritisk fokus på hvornår teknologi gør tingene bedre og hvornår den spænder ben.

PROGRAMME DIRECTOR,

DTU EXECUTIVE SCHOOL OF BUSINESS

Programmet opdateres løbende

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.