COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Digital Læring (Vest)

Mød andre fagpersoner og eksperter inden for digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til dine fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes

til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelle og relevante for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen med CopenX' netværksprogram Digital Læring er således at afsøge og give praksisnær viden om, hvordan læringsteknologier i fremtiden kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til dialog om de emner, som er interessante og aktuelle for medlemmerne, og herfor bidrager netværksprogrammet med innovative og praktiske perspektiver fra eksperter på området.

DIGITAL LÆRING (VEST)

Moderator

Alle netværksmøder faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på området, som deler egne erfaringer og lægger op til en reflekterende diskussion.

​​

Moderatoren er Mathias Lund Schjøtz, som er ekspert i læring og teknologi i uddannelsessektoren. Mathias kommer med en baggrund som iværksætter og er til dagligt leder for EdTalk, som er samarbejdsorganisation i uddannelsessektoren med fokus på efteruddannelse, vidensdeling og udvikling af praksis. Mathias er også leder af CompetencySpace, som er en forskningsbaseret metode og proces til præcis og utvetydig kortlægning af kompetencer.

 

Tidligere har Mathias været med til at stifte foreningen Edtech Denmark, der samler producenter, beslutningstagere, forskere og administratorer af læringsteknologi (edtech). Mathias er i dag en del af foreningens bestyrelse og har fokus på medlemsaktiviteter og politikudvikling.

MATHIAS_edited_edited.png
 

Program

2022/2023
02. NOVEMBER 2022, AARHUS

Brugen af digitale medier i undervisningen

Dorte Ågård, PhD, Selvstændig Pædagogisk Konsulent 

Til dette netværksmøde, vil Dorte Ågård stille kritiske spørgsmål til måden, lærere bruger digitale medier i undervisning, og præsentere en alternativ strategi for klasseledelse i det digitale klasserum.

dorte_edited_edited.jpg

FaktorX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg