COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Digital Læring (Øst)

Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes

til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelle og relevante for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen med CopenX' netværksprogram Digital Læring er således at afsøge og give praksisnær viden om, hvordan læringsteknologier i fremtiden kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til dialog om de emner, som er interessante og aktuelle for medlemmerne, og herfor bidrager netværksprogrammet med innovative og praktiske perspektiver fra eksperter på området.

DIGITAL LÆRING (VEST)

Moderator

Alle netværksmøder faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på området, som deler egne erfaringer og lægger op til en reflekterende diskussion.

​​

Moderatoren er Mathias Lund Schjøtz, som er ekspert i læring og teknologi i uddannelsessektoren. Mathias kommer med en baggrund som iværksætter og er til dagligt leder for EdTalk, som er samarbejdsorganisation i uddannelsessektoren med fokus på efteruddannelse, vidensdeling og udvikling af praksis. Mathias er også leder af CompetencySpace, som er en forskningsbaseret metode og proces til præcis og utvetydig kortlægning af kompetencer.

 

Tidligere har Mathias været med til at stifte foreningen Edtech Denmark, der samler producenter, beslutningstagere, forskere og administratorer af læringsteknologi (edtech). Mathias er i dag en del af foreningens bestyrelse og har fokus på medlemsaktiviteter og politikudvikling.

MATHIAS_edited_edited.png
 
Billede af Becca Romine

Program

2022/2023
11. OKTOBER 2022, KØBENHAVN

Fagdidaktiske perspektiver på computational thinking

Elisa Nadire Caeli, Ph.D
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU),
Aarhus Universitet 
&
Lis Zacho, Lærer, Lindevangskolen &  Medlem af ekspertgruppen for matematik i folkeskolen og ungdomsuddannelserne, Børne- & Undervisningsministeriet 

Gennem det seneste årti har interessen for datalogisk tænkning (computational thinking) i obligatorisk uddannelse (grundskolen) været stigende. Fagområdet implementeres i læreplaner rundt om i verden, i takt med at vores samfund bliver mere og mere digitaliseret. Datalogisk tænkning ser altså ud til at blive betragtet som en grundlæggende almen kompetence i elevers nuværende og fremtidige liv. Elisa vil med afsæt i sin ph.d-afhandling diskutere spørgsmålene: Hvorfor er det essentielt at undervise i datalogisk tænkning i obligatorisk uddannelse, og hvad er det essentielt at undervise i? Derudover vil hun eksemplificere, hvordan datalogisk tænkning kan implementeres i undervisningen. Lis vil bidrage med et praksis-orienteret perspektiv på computational thinking.

elisa.jpeg
LIS_edited.jpg
pernille_edited.jpg
06. DECEMBER 2022, KØBENHAVN

Datadrevet udvikling af uddannelse og implementering af digitale underviserkompetencer

Pernille Rydén, PhD, Dekan for Uddannelse, IT-Universitetet

 

Til dette netværksmøde, vil Pernille fortælle om hendes visioner for digital uddannelse og undervisning, hvordan data-drevet ledelse kan se ud i en uddannelseskontekst og hvordan man kan ændrer medarbejdere og lederes mindset, så de bliver i stand til at være med til at skabe de nødvendige forandringer i stedet for blot at skulle reagere på dem. Pernille vil både inddrage perspektiver på drift- og udviklingsledelse med teknologi, som bunden opgave og mulighedsrum.

31. JANUAR 2023, KØBENHAVN

Kompetenceløft og teknologiforståelse som organisationsudviklingsprocesser

Niels-Peder Osmundsen, PhD, Chefkonsulent ved Københavns Professionshøjskoles Læringslaboratorie 
 

Til dette møde kan du blive klogere på kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelsens rolle her i. Fokus vil være på kapacitetsopbygning, som noget mere end bare det, at løfte enkelte medarbejderes kompetencer. Det helt centrale er at tænke kompetenceløft som en organisationsudviklingsproces, som gør, at der kan leveres på nye målsætninger. Niels-Peder vil giver konkrete eksempler på dette arbejde med udgangspunkt i udvikling af teknologiforståelse.

NIELSEN_edited.jpg

Fokus

FaktorX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger. 

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg