COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Cybersikkerhed - Vest

Gennem cases og hands-on erfaring klæder vi dig på til din virksomheds fremtidige Cybersikkerhed

Vi går i dybden med, hvordan man i nutidens og fremtidens samfund forholder sig til cybersikkerhed i takt med den øgede digitalisering

Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen hos de fleste myndigheder, organisationer og private virksomheder, fordi truslen om cyberangreb er stadigt stigende. Men hvad indebærer en styrket cybersikkerhed? og hvordan griber man det an i praksis? Ved at bryde cases ned i bidder, ser vi nærmere på din "Cybersikkerheds værkstøjskasse".

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande og med den stigende grad af digitalisering, både før og efter Coronakrisen, er det kun blevet endnu vigtigere, at man har styr på sin cybersikkerhed.

Netværket henvender sig til ledere, som er interesseret i, at få en praksisnær forståelse af cybersikkerhed og derved blive klædt bedre på, til at tage strategiske beslutninger omkring cybersikkerhed.

 
CYBERSIKKERHED

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer. 

david-guldager_edited_edited_edited.jpg
2021

Fokus

Hvordan er  samspillet mellem nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed?

Den stigende digitalisering giver et behov for en øget cybersikkerhed, som dag for dag blot bliver større. Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet af nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed har udspillet sig tidligere igennem konkrete cases og give eksempler på, hvilke behov der kan opstå fremadrettet.

Hvordan indbygges cybersikkerhed som en del af virksomhedens prioriteringer?

Længe har det været på dagsordenen for mange organisationer, men mange har ikke vidst hvordan det skulle gribes an. Det vil vores talere udspecificere ved at bryde konkrete cases ned i bidder, således det klæder deltagerne  på til at skabe deres egen opdaterede "cyber-værktøjskasse".

 
maj  - dec 2021

Program

18. MAJ 2021
Benjamin 
Nordentoft

 

Emne: Red/Blue team  - case dag ved KMD

Sted: København

Benjamin Nordentoft sidder som Area Director, Technology & Security Services ved KMD.

Dette vil være en Red/Blue team workshop dag, hvor vi vil tage udgangspunkt i nogle af de daglige sikkerhedstrusler som organisationer står overfor. 

Vi vil simulere situationerne, som en virksomhed befinder sig i, når der pludselig sker et brud på cybersikkerheden. 

Formålet med øvelserne er at teste og øve i et praktisk perspektiv og starte en dialog om: 

  1. Hvordan man griber en situation an

  2. Hvordan man bedst forbereder sig

  3. Hvordan man reagerer på et angreb

  4. Hvordan man udbedrer skaderne af et angreb.

AREA DIRECTOR,

TECHNOLOGY & SECURITY SERVICES,

KMD

09. JUNI 2021
Kim B.
Larsen

Emne: Sikkerhedskultur i virksomheder

Sted: Aarhus

Kim B. Larsen er Group Chief Security Officer og CISO i IT virksomheden Systematic. Tidligere har han siddet som Sikkerhedschef i Huawei Technologies og som IT sikkerhedschef hos PET.

Med stor erfaring i udvikling, implementering og vedligeholdelsen af sikkerhedssystemer i både offentlige og private organisationer, kan Kim tale ind i de udfordringer og muligheder cybersikkerhed bringer for alle organisationer. 

Til dette netværksmøde vil Kim gå i dybden med konkrete cases fra hans arbejdsliv omkring sikkerhedskulturens muligheder og udfordringer i forskellige virksomheder.

GROUP CHIEF SECURITY OFFICER & CISO,

SYSTEMATIC

11. AUGUST 2021
Jens
Roed Andersen

Emne: Zero Trust og fremtidens Cybersikkerhed

Sted: Aarhus

Jens Roed Andersen er Sr. Cybersecurity Consultant i egen virksomhed. Han er hvad man kalder en 1. generations CISO, da han allerede i starten af dette årti fik CISO titlen - et tidspunkt, hvor ingen præcist vidste hvad titlen indebar.
Igennem hans lange erfaring indenfor IT ved både private såvel som offentlige organisationer, har han erhvervet sig en masse praktisk erfaring indenfor både strategisk og praktisk sikkerhedsrelaterede aktiviteter. 
Til dette møde vil Jens gå i dybden med hans perspektiv på Zero Trust og fremtidens Cybersikkerhed. 

SR. CYBERSECURITY CONSULTANT,

FREELANCE

06. OKTOBER 2021
Andreas
Wehowsky

 

Emne: Cybersikkerhed og AI

Sted: Aarhus

FOUNDER & CEO,

MUNINN

Andreas Wehowsky kommer med en baggrund IT-konsulent ved forskellige konsulentbureauer og større virksomheder.

Sammen med Lars Thrane startede han i 2016 virksomheden Wehowsky.com, som arbejder med AI og Machine Learning til at bekæmpe avancerede cybertrusler, der er verden over. Wehowsky.com specialiserer sig i at udvikle et innovativt og intelligent system til netværksovervågning og detektering af intrusion. Virksomheden skiftede i August 2021 navn til Muninn.

Til dette netværksmøde vil Andreas gå i dybden med hvordan han ser samspillet mellem cybersikkerhed og kunstig intelligens kommer til at påvirke IT sikkerhed fremadrettet, hvortil han vil dykke ned i konkrete cases som eksempler.

DATO: TBC
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: København

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 
02. DECEMBER 2021
Peter
Bruun Nielsen

 

Emne: Spændingsfeltet mellem ny teknologi og cybersikkerhed - set fra et forskningsperspektiv

Sted: Aarhus

Peter Bruun Nielsen besidder posten som Vicedirektør på Aarhus Universitet IT. Han er desuden medlem af det Nationale Cybersikkerhedsråd. Tidligere, har han bl.a. siddet som IT Driftschef i Region Midtjylland og som forskningsassistent ved Aarhus Universitet.

Til dette møde vil Peter fortælle om hans syn på spændingsfeltet mellem ny teknologi og cybersikkerhed, set fra et forskningsperspektiv. 

VICEDIREKTØR,

AARHUS UNIVERSITET IT

Programmet opdateres løbende

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.