COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Cybersikkerhed (Vest)

Gennem cases og hands-on-erfaring klæder vi dig på til din virksomheds fremtidige Cybersikkerhed
 

Vi går i dybden med, hvordan du og din organisation i nutidens og fremtidens samfund forholder jer til cybersikkerhed i takt med den øgede digitalisering og teknologiske udvikling.

Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen hos de fleste myndigheder, organisationer og private virksomheder, fordi truslen om cyberangreb er stadigt stigende. Men hvad indebærer en styrket cybersikkerhed? og hvordan griber man det an i praksis? Ved at bryde cases ned i bidder, ser vi nærmere på din "Cybersikkerheds værkstøjskasse".

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande og med den stigende grad af digitalisering, både før og efter Coronakrisen, er det kun blevet endnu vigtigere, at man har styr på sin cybersikkerhed.

Netværket henvender sig til ledere, som er interesseret i, at få en praksisnær forståelse af cybersikkerhed og derved blive klædt bedre på, til at tage strategiske beslutninger omkring cybersikkerhed.

CYBERSIKKERHED (VEST)

Moderator

david-guldager_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Alle møderne faciliteres af en fast facilitator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer.   

Program

2022/2023
30. NOVEMBER 2022, AARHUS
Tiden efter et hackerangreb
Christian Lund, CISO & Director, IT Security& Compliance, Demant 

I 2019 var det næsten umuligt ikke at støde på nyheden om hackerangrebet mod høreapparatsproducenten Demant, der endte med at koste koncernen ca. 600 mio. kr. samt massive konsekvenser for produktions- og distributionskæderne.

 

På dette møde dykker vi ned i tiden efter ransomware angrebet, hvor Christian Lund fortæller om tiden efter, herunder implementeringen og styringen af Demants sikkerhedsprogram Armstrong, samt hvordan ledelsen efterfølgende har strukturereret den kritiske rapportering til bestyrelsen. På mødet får vi eksempler på gode og dårlige erfaringer med valg og udrulning af teknologier som anti-malware, netværkssegmentering, AD-hardening, Privileged Access Management, awareness træning og phishing simulering. Alt sammen i en dansk global produktionsvirksomhed, som er til stede med løsninger i +130 lande, beskæftiger omkring 20.000 medarbejdere og har en årlig omsætning på mere end DKK 18 mia.

01. FEBRUAR 2023, KØBENHAVN

KMD-dag

"Red/Blue team Workshop" dag, hvor vi tager udgangspunkt i nogle af de daglige sikkerhedstrusler som organisationer står overfor. Vi simulerer situationerne, som en virksomhed/organisation befinder sig i, når der pludselig sker et brud på cybersikkerheden. 


Formålet med øvelserne er at teste og øve i et praktisk perspektiv og starte en dialog om:

  • Hvordan man griber en situation an?

  • Hvordan man bedst forbereder sig?

  • Hvordan man reagerer på et angreb?

  • Hvordan man udbedrer skaderne af et angreb?

KMD.png
30. MARTS 2023, AARHUS
Cybercrime awareness
Karsten Højer, Founder & CEO CapMon

På dette møde fokuserer vi på Cybercrime Awareness. Karsten vil tage os gennem den hastige udvikling af cyberkriminalitet og give konkrete indsigter i det stigende trusselsbillede. På mødet får vi indsigt i, hvordan man som IT - ansvarlig identificerer og imødekommer direkte såvel som indirekte risici.

 

Vi bliver på mødet udsat for et ”live hacker angreb”, hvor vi bliver ført med ind i hackerens verden for bedre at kunne forstå de kommende trusler som vores erhvervsliv og offentlige organer kan blive mødt af i fremtiden. Mødet giver fornyet indblik i hackerens forskelle profiltyper, faresignaler, test & kontrol samt krisehåndtering, når skaden er sket.

13. JUNI 2023, AARHUS

Medlemmernes eget valg

Focus

Hvordan er  samspillet mellem nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed?

Den stigende digitalisering giver et behov for en øget cybersikkerhed, som dag for dag blot bliver større. Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet af nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed har udspillet sig tidligere igennem konkrete cases og give eksempler på, hvilke behov der kan opstå fremadrettet.

Hvordan indbygges cybersikkerhed som en del af virksomhedens prioriteringer?

Længe har det været på dagsordenen for mange organisationer, men mange har ikke vidst hvordan det skulle gribes an. Det vil vores talere udspecificere ved at bryde konkrete cases ned i bidder, således det klæder deltagerne  på til at skabe deres egen opdaterede "cyber-værktøjskasse". 

FaktorX

Koncept

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg