COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Cybersikkerhed
(Vest)

Gennem cases og hands-on-erfaring klæder vi dig på til din virksomheds fremtidige Cybersikkerhed

Vi går i dybden med, hvordan du og din organisation i nutidens og fremtidens samfund forholder jer til cybersikkerhed i takt med den øgede digitalisering og teknologiske udvikling.

Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen hos de fleste myndigheder, organisationer og virksomheder, fordi truslen om cyberangreb er stadigt stigende. Men hvad indebærer en styrket cybersikkerhed? og hvordan griber du det an i praksis? Ved at bryde cases ned i bidder ser vi i dette netværk nærmere på din cybersikkerhed-værkstøjskasse og lægger nye værktøjer i den.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og med den stigende grad af digitalisering både før og efter coronakrisen er det kun blevet endnu vigtigere at fokusere på og tage ansvar for sin cybersikkerhed.

Netværket henvender sig til ledere, som er interesseret i at få en praksisnær forståelse af cybersikkerhed og herigennem blive klædt bedre på til at tage strategiske beslutninger inden for cybersikkerhed.

-1658_SH.jpg
 
CYBERSIKKERHED

Moderator

david-guldager_edited_edited_edited.jpg

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messer og konferencer og flere tv-/video- og podcast-programmer. 

 
2022

Program

08. JUNI 2022, AARHUS

PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT ANNO 2022

Til dette møde, kan deltagerne forvente at:

  • At høre Per og Tommys perspektiv på Privileged Access Management anno 2022, hvad skal man være obs på nu og fremadrettet. 

  • At vi går i dybden med hvordan organisationsledere kan forholde sig til hvem der internt har adgang til hvilke systemer i organisationen samt hvilke eksterne samarbejdspartnere og leverandører der har adgang til hvilket information - og hvilke krav man stiller hertil.

  • Derudover, vil der være en workshop med fokus op de potentielle udfordringer som deltagerne sidder med relateret til privileged access management.

hjemmeside.png
CFCS.png
17. AUGUST 2022, AARHUS

BEREDSKABSPLANER ANNO 2022

Til dette netværksmøde vil Majbrit konkretisere, hvad best practice er inden for beredskabsplaner og cybersikkerhed, og hvad organisationers beredskabsplaner bør indeholde anno 2022.

 

I løbet af oplægget vil netværksgruppen få et overblik over, hvad organisationer skal være opmærksomme på, og hvordan de bedst muligt vedligeholder og opdaterer beredskabsplaner i forhold til samtidens cybersikkerhedslandskab.

Derudover vil netværksmødet indeholde en workshop og gruppediskussioner med fokus på, hvordan en beredskabsplan anno 2022 vil se ud for de deltagendes egne organisationer.

Christian Wernberg_edited.jpg

DEN NYE "NORMAL" I CYBERSIKKERHEDSLANDSKABET

29.SEPTEMBER 2022, AARHUS

Hvordan ser cybersikkerhedslandskabet, og hvilke problematikker må vi forholde os til nu og i morgen? Disse spørgsmål tager Christian afsæt i, når han på dette netværksmøde giver sine perspektiver på den nye "normal" i cybersikkerhedslandskabet. Under oplægget vil du desuden blive præsenteret for konkrete cases, der afspejler de forhold og situationer du og din organisation må forberede jer på og tale stilling til.

Programmet opdateres løbende

 
2021 - 2022

Fokus

Hvordan er  samspillet mellem nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed?

Den stigende digitalisering giver et behov for en øget cybersikkerhed, som dag for dag blot bliver større. Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet af nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed har udspillet sig tidligere igennem konkrete cases og give eksempler på, hvilke behov der kan opstå fremadrettet.

Hvordan indbygges cybersikkerhed som en del af virksomhedens prioriteringer?

Længe har det været på dagsordenen for mange organisationer, men mange har ikke vidst hvordan det skulle gribes an. Det vil vores talere udspecificere ved at bryde konkrete cases ned i bidder, således det klæder deltagerne  på til at skabe deres egen opdaterede "cyber-værktøjskasse".

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

FactorX (2).png

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.