COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Cybersikkerhed (Øst)

Gennem cases og hands-on-erfaring klæder vi dig på til din virksomheds fremtidige Cybersikkerhed
 

Vi går i dybden med, hvordan du og din organisation i nutidens og fremtidens samfund forholder jer til cybersikkerhed i takt med den øgede digitalisering og teknologiske udvikling.

Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen hos de fleste myndigheder, organisationer og private virksomheder, fordi truslen om cyberangreb er stadigt stigende. Men hvad indebærer en styrket cybersikkerhed? og hvordan griber man det an i praksis? Ved at bryde cases ned i bidder, ser vi nærmere på din "Cybersikkerheds værkstøjskasse".

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande og med den stigende grad af digitalisering, både før og efter Coronakrisen, er det kun blevet endnu vigtigere, at man har styr på sin cybersikkerhed.

Netværket henvender sig til ledere, som er interesseret i, at få en praksisnær forståelse af cybersikkerhed og derved blive klædt bedre på, til at tage strategiske beslutninger omkring cybersikkerhed.

CYBERSIKKERHED (ØST)

Moderator

david-guldager_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Alle møderne faciliteres af en fast facilitator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer.   

Program

2022/2023
04. OKTOBER 2022, KØBENHAVN

Privileged access management anno 2022

Per Samuelsen, Practice Lead, ICY Security 
&
Tommy Petersen, Partner & Practice Lead, ICY Security 

Til dette møde, kan deltagerne forvente at:

  • At høre Per og Tommys perspektiv på Privileged Access Management anno 2022, hvad skal man være obs på nu og fremadrettet. 

  • At vi går i dybden med hvordan organisationsledere kan forholde sig til hvem der internt har adgang til hvilke systemer i organisationen samt hvilke eksterne samarbejdspartnere og leverandører der har adgang til hvilket information - og hvilke krav man stiller hertil.

  • Derudover, vil der være en workshop med fokus op de potentielle udfordringer som deltagerne sidder med relateret til privileged access management.

01 DECEMBER 2022, KØBENHAVN
Beredskabsplaner anno 2022
Mille Østerlund, Chef for Civil Rådgivning, Center for Cybersikkerhed 

Til dette møde, kan deltagerne forvente at:

  • Høre mere om en best practice indenfor hvad en beredskabsplan skal indeholde anno 2022 og hvad man skal være opmærksom på.

  • Høre mere om hvordan man bedst muligt vedligeholder og opdaterer sin beredskabsplan.

  • Derudover, vil der være en workshop med fokus på hvordan en beredskabsplan anno 2022 ville se ud for de deltagende egne organisationer.

01. FEBRUAR 2023, KØBENHAVN

KMD-dag

"Red/Blue team Workshop" dag, hvor vi tager udgangspunkt i nogle af de daglige sikkerhedstrusler som organisationer står overfor. Vi simulerer situationerne, som en virksomhed/organisation befinder sig i, når der pludselig sker et brud på cybersikkerheden. 


Formålet med øvelserne er at teste og øve i et praktisk perspektiv og starte en dialog om:

  • Hvordan man griber en situation an?

  • Hvordan man bedst forbereder sig?

  • Hvordan man reagerer på et angreb?

  • Hvordan man udbedrer skaderne af et angreb?

KMD.png

Focus

Hvordan er  samspillet mellem nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed?

Den stigende digitalisering giver et behov for en øget cybersikkerhed, som dag for dag blot bliver større. Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet af nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed har udspillet sig tidligere igennem konkrete cases og give eksempler på, hvilke behov der kan opstå fremadrettet.

Hvordan indbygges cybersikkerhed som en del af virksomhedens prioriteringer?

Længe har det været på dagsordenen for mange organisationer, men mange har ikke vidst hvordan det skulle gribes an. Det vil vores talere udspecificere ved at bryde konkrete cases ned i bidder, således det klæder deltagerne  på til at skabe deres egen opdaterede "cyber-værktøjskasse". 

FaktorX

Koncept

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg