COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Cybersikkerhed

Gennem cases og hands-on erfaring klæder vi dig på til din virksomheds fremtidige Cybersikkerhed

Vi går i dybden med, hvordan man i nutidens og fremtidens samfund forholder sig til cybersikkerhed i takt med den øgede digitalisering

Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen hos de fleste myndigheder, organisationer og private virksomheder, fordi truslen om cyberangreb er stadigt stigende. Men hvad indebærer en styrket cybersikkerhed? og hvordan griber man det an i praksis? Ved at bryde cases ned i bidder, ser vi nærmere på din "Cybersikkerheds værkstøjskasse".

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande og med den stigende grad af digitalisering, både før og efter Coronakrisen, er det kun blevet endnu vigtigere, at man har styr på sin cybersikkerhed.

Netværket vil blandt andet opleve en lovlig hacker - også benævnt som "white-hacker", så vi kan se cybersikkerhed fra begge sider - virksomheden, organisationen, den offentlige myndighed, men også den indgribende side af cybersikkerheden. 

 

Netværket henvender sig til ledere, som er interesseret i, at få en praksisnær forståelse af cybersikkerhed og derved blive klædt bedre på, til at tage strategiske beslutninger omkring cybersikkerhed.

 
 
CYBERSIKKERHED

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer. 

 
2021 - 2022

Program

23. NOVEMBER 2021, KØBENHAVN

ZERO TRUST

Ole Kjeldsen, 
Teknologi- og Sikkerhedsdirektør (CTO & CISO), Microsoft Danmark

Ole Kjeldsen sidder som Teknologi- og Sikkerhedsdirektør (CTO & CISO) i Microsoft Danmark, hvor han har været siden 2000. De seneste 21 år har Ole haft ansvar for en række forskellige forretningsområder hos Microsoft Danmark, herunder blandt andet sikkerhed, startups, kunstig intelligens, compliance og ledelse. Forud for hans tid i Microsoft, var han 12 år ved Danske Bank. 

Udover at være dybt engageret i digital dannelse og etisk anvendelse af intelligent teknologi varetager Ole også en række tillidsposter. Han er blandt andet medlem af bestyrelsen i Rådet for Digital Sikkerhed, It-Sikkerhedsudvalget under IT-Branchen, DI’s udvalg for Informationssikkerhed, Erhvervsministeriets IT Sikkerhedsrådgivergruppe og af ekspertpanelet for AAU CMI Cybersikkerhedsuddannelse.

Til dette netværksmøde, vil Ole gå i dybden med hans perspektiv på konceptet Zero Trust og hvor han ser spændingsfeltet mellem ny teknologi og cybersikkerhed bevæge sig hen i fremtiden. 

Ole Kjeldsen_edited.jpg
Peter Kruse_edited.jpg
20. JANUAR 2022, KØBENHAVN

CYBERSIKKERHED ANNO 2022

Peter Kruse,
Founder, CSIS Group

Peter Kruse stiftede i samarbejde med Morten Villekjær i 2003 CSIS Group. I dag er virksomheden vokset til 70+ ansatte på tværs af kontorer i København, Skanderborg og London. CSIS Group leverer direkte anvendelige threat intelligence, forebyggende sikkerhedsløsninger og incident response og er en betroet rådgiver for både politi, regeringer, virksomheder og medier.  

 

Til dette møde vil Peter gå i dybden med hans perspektiv på hvad next step indenfor Cybersikkerhed er altså: Cybersikkerhed anno 2022.Hvad skal man som organisationsleder forberede sig på og forholde sig til? og ikke kun det der kommer til at ske om 10 år, men også gerne det der ligger lige om hjørnet og venter.  

TBA, KØBENHAVN

TBA

CopenX Realities

CopenX Realities er et fire dages event med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

 

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks og panel debatter workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her. 

Christian Wernberg_edited.jpg
29. MARTS 2022, KØBENHAVN

DEN NYE "NORMAL" I CYBERSIKKERHEDSLANDSKABET

Christian Wernberg-Tougaard,
Head of Cyber (Strategy, Risk & Compliance), KPMG Danmark

Christian Wernberg-Tougaard sidder som Head of Cyber (Strategy, Risk and Compliance) ved KPMG Danmark. Tidligere har han siddet ved Global Forum on Cyber expertise, som Head of Public Sector Cybersecurity ved Deloitte, som medlem af DI's Information Security Board og som en del af Regeringens IT-sikkerhedspanel. Han har derfor en lang erfaring indenfor feltet, som han bringer med til netværksmødet.

 

Til dette møde, vil Christian give hans perspektiv på den nye "normal" i cybersikkerhedslandskabet med konkrete cases.

Programmet opdateres løbende

2021 - 2022

Fokus

Hvordan er  samspillet mellem nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed?

Den stigende digitalisering giver et behov for en øget cybersikkerhed, som dag for dag blot bliver større. Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet af nye teknologiske løsninger og cybersikkerhed har udspillet sig tidligere igennem konkrete cases og give eksempler på, hvilke behov der kan opstå fremadrettet.

Hvordan indbygges cybersikkerhed som en del af virksomhedens prioriteringer?

Længe har det været på dagsordenen for mange organisationer, men mange har ikke vidst hvordan det skulle gribes an. Det vil vores talere udspecificere ved at bryde konkrete cases ned i bidder, således det klæder deltagerne  på til at skabe deres egen opdaterede "cyber-værktøjskasse".

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.