COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Byggeri

Få hands-on erfaring med de nyeste teknologier indenfor Byggeri og bliv klædt på til fremtidens byggeri!

Robotter, kunstig intelligens og VR i byggebranchen. Et praksisnært netværk for lederen, som har styr på de teknologiske buzzwords – men måske ikke helt er med på, hvordan de anvendes i praksis.

Nye teknologiske løsninger, algoritmer og big data er lige nu ved at ændre byer verden over. Intelligente sensorer, automatiserede processer og robotter er i gang med at revolutionere byggebranchen. Mulighederne og initiativerne er stødt stigende og vil formentlig være det i en lang årrække endnu.

Kendskab til og forståelse for anvendelsen af de vigtigste, nye teknologier bliver mere og mere relevant i byggebranchen. Vi skal være bevidste om, hvor grænserne for vores kompetencer går, og der er brug for, at ledere kan træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi. 

Derfor vil netværket Byggeri tage fat i de buzzwords, der lige nu præger byggebranchen og gøre dem forståelige ved, at bryde dem ned - case for case. Derudover, vil deltagerne få lov til at se, røre og føle teknologierne i praksis. 

Netværket Byggeri henvender sig til ledere, som er interesseret i, at få større praksisnær forståelse af nye digitale teknologier i byggebranchen. En forståelse, som vil give et bedre grundlag for at kunne træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi. 

 

 

Moderator

BYGGERI

Alle møderne faciliteres af en fast facilitator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer.                         

 
2021 - 2022

Program

18. NOVEMBER 2021, KØBENHAVN

FREMTIDENS BYGGERI

Ricardo Barbosa,
Konsulent & PhD, Teknologisk Institut

​Ricardo Barbosa er ekspert i fremtidens digitale  byggeri med en fortid fra bl.a Rambøll og som forsker på DTU.

I dag er Ricardo tilknyttet Teknologisk Insitut, hvor han driver innovative projekter inden for byggeri med særlig fokus på digitalisering og materialeteknologi.

 

Til dette netværksmøde vil Ricardo kigge ind i fremtidens teknologier i byggeri, og gå i dybden med nogle af de banebrydende projekter, som Teknologisk Institut er involverede i. 

 
Jochen og Søren
25. JANUAR 2022, KØBENHAVN

DIGITALISERING AF BYGGEPROCESSEN

Søren Land,
Director, Lorenz Technology
Jochen Teizer,
Professor, Aarhus Universitet

Søren er Director hos drone-virksomheden Lorenz Technology, der er specialister i at anvende drone til at understøtte byggeprocessen.

 

Lorenz Technology har blandt andet udviklet software løsninger, der ved hjælp af mobile robotter, kan assistere bygge- og planlægningsprocessen samt reducere omkostninger, øge datakvalitet og skabe større sikkerhed på byggepladsen.

Jochen Teizer er professor ved Institut for Byggeri og Byggeridesign ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i avancerede metoder og teknologier inden for lean and injuri-free construction processes.

Til dette netværksmøde vil Jochen dykke ned i det innovative DBT-projekt samt give sit bud på, hvordan planlægningsprocessen for byggerier kommer til at ændre sig i de kommende år og Søren vil dykke ned i konkrete cases og fortælle om, hvordan droner kan styrke datagrundlaget og sikkerheden i forbindelse med bygge- og planlægningsprocessen.

TBA, KØBENHAVN

TBA

CopenX Realities

CopenX Realities er et fire dages event med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

 

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks og panel debatter workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her. 

22. MARTS 2022, KØBENHAVN

INTELLIGENTE BYGNINGER

Henrik Garver,
Managing Director, Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI)

Henrik Garver er Managing Director hos brancheforeningen Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der blandt andet har udgivet flere rapporter om fremtiden byggeri.

 

På dette netværksmøde vil Henrik gå i dybden med fremtidens intelligente byggeri, og kigge ind i hvad fremtidens intelligente bygninger skal kunne, samt hvilke kompetencer virksomheder skal mestre for at forblive relevante i fremtidens konkurrence.

 

Der vil være fokus på både strategi og praksis, når Henrik dykker ned i relevante cases og giver sit bud på hvilke forventninger, der vil blive stillet til fremtidens intelligente bygninger.

18. MAJ 2022, KØBENHAVN

BÆREDYGTIGT BYGGERI

Anke Oberender
Centerleder, Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet
Maiken Bruun-Ringgard
Afdelingschef for Bæredygtighed, MTHøjgaard

Anke er Centerleder i Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, der samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om cirkulær økonomi i byggebranchen.

På mødet vil Anke dykke ned i, hvordan virksomheder kan arbejde strategisk med cirkulær økonomi, og hvordan man konkret kan høste nogle af de økonomiske og bæredygtige fordele i den cirkulære tilgang.

Maiken er afdelingschef for bæredygtighed i MT Højgaard, og arbejder til daglig med at gøre virksomhedens byggeprojekter mere bæredygtige.

 

På mødet vil hun dele ud af sine erfaringer med at implementere bæredygtigheds-strategier, samt hvordan man gør en strategi konkret og anvendelig ude på byggepladsen og hos den enkelte medarbejder. 

Dette møde vil have fokus på den bæredygtige transformation, som alle byggevirksomheder på den ene eller anden måde skal i gennem. På mødet vil vi dykke ned i det store potentiale, der ligger i cirkulær økonomi for virksomheder i byggesektoren, samt hvordan man mere konkret kan implementere bæredygtighed fra strategi til praksis.

Anke og Maiken.png
 

Programmet opdateres løbende

2021-2022

Fokus

Hvordan er samspillet mellem nye teknologiske løsninger og byggebranchen?

Den stigende digitalisering indenfor byggebranchen giver et øget behov for, at ledere har et kendskab til, og forståelse for anvendelsen af de nye og vigtigste teknologier, der bliver mere og mere relevante i byggebranchen. Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet mellem nye teknologiske løsninger og byggebranchen udspiller sig igennem konkrete cases, hvor deltagerne får lov til at opleve, røre og føle teknologien.

Hvilke organisatoriske ændringer skal der til for at implementere nye teknologiske løsninger i byggeriet?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan man som leder i byggebranchen kan implementere nye teknologiske løsninger i organisationen igennem konkrete cases med erfarne industrieksperter. Deltagerne vil få et godt grundlag for, at kunne træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi i byggeriet. 

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.