7021447124781293568 window.lintrk('track', { conversion_id: 11825898 });
top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Byggeri

Bliv klædt på til fremtidens byggeri. 
Om

Robotter, kunstig intelligens og VR i byggebranchen. Et praksisnært netværk for lederen, som har styr på de teknologiske buzzwords – men måske

ikke helt er med på, hvordan de

anvendes i praksis.

Nye teknologiske løsninger, algoritmer og big data er lige nu ved at ændre byer verden over. Intelligente sensorer, automatiserede processer og robotter er i gang med at revolutionere byggebranchen. Mulighederne og initiativerne er stødt stigende og vil formentlig være det i en lang årrække endnu.

Kendskab til og forståelse for anvendelsen af de vigtigste, nye teknologier bliver mere og mere relevant i byggebranchen. Vi skal være bevidste om, hvor grænserne for vores kompetencer går, og der er brug for, at ledere kan træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi. 

Derfor vil netværket Byggeri tage fat i de buzzwords, der lige nu præger byggebranchen og gøre dem forståelige ved, at bryde dem ned - case for case. Derudover, vil deltagerne få lov til at se, røre og føle teknologierne i praksis. 

Netværket Byggeri henvender sig til ledere, som er interesseret i, at få større praksisnær forståelse af nye digitale teknologier i byggebranchen. En forståelse, som vil give et bedre grundlag for at kunne træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi. 

BYGGERI

Moderator

david-guldager_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

Alle møderne faciliteres af en fast facilitator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer.   

Program & Speakere
Billede af GuerrillaBuzz Crypto PR

Program

2022/2023
Lars.png
26. JANUAR 2023, KØBENHAVN

Ny & bedre databehandling

Lars Straarup, BIM Manger, Femern 

På dette netværksmøde vil Lars fortælle om Femern-projektets banebrydende datahåndtering, og hvordan man kan strømligne, udvælge og overføre den rigtige data til sine FM-systemer.

Lars vil fortælle om arbejdet med at udarbejde datasystemer, der tænker ud i fremtiden, og er anvendelige ikke bare nu, men også i fremtiden.

28.MARTS 2023, AARHUS/KØBENHAVN

Det genanvendelige byggeri

Casper Østergaard Christensen, Head of Circular Building Practice, 3XN

Bæredygtighed, cirkulært byggeri, grønt byggeri. Den grønne omstilling er på alles radar – ikke mindst for byggebranchen. Men hvordan udvikler vi byggerier, som rent faktisk er bæredygtige? Hvordan tænker og designer vi byggerier, så genanvendelighed er i centrum?

Dét er fokus, når vi får besøg af Casper Østergaard Christensen, Head of Circular Building Practice i 3XN. Han vil gå i dybden med Circle House-projektet, der er et af Danmarks mest cirkulære byggeprojekter, hvor 90 procent af materialerne er let genanvendelige.

Casper vil blandt andet gå bagom tilgangen, metoden og processen i at arbejde med genanvendelighed, som grundvilkår, og hvordan 3XN anderledes arbejdsmetoder kan hjælpe til at skabe helt nye standarder for byggeri i Danmark.

CØ.png
mayes_ole.png
01. JUNI 2023, KØBENHAVN
Blockchain & ressourceoptimering
Mayes Ali, Teknologichef, ConTech Lab, Molio
&
Ole Berard, Digitaliseringschef, Molio

På dette netværksmøde kan du møde Teknologichef Mayes Ali & Digitaliseringschef Ole Berard,, som begge er tilknyttet Molios  udviklingsplatform ConTech Lab.

 

På dette møde går vi i dybden med Molios innovative blockchain-projekter,  hvilket fordele der ligger i teknologien fra et byggeriperspektiv, samt hvordan du som virksomhed konkret går til blockchain-teknologien.

Oplægget vil blandt andet komme ind på, hvordan blockchain kan hjælpe til effektivisere ressourceforbruget og reducere spild på byggepladsen.

Ny sæson

Focus

Hvordan er samspillet mellem nye teknologiske løsninger og byggebranchen?

Den stigende digitalisering indenfor byggebranchen giver et øget behov for, at ledere har et kendskab til, og forståelse for anvendelsen af de nye og vigtigste teknologier, der bliver mere og mere relevante i byggebranchen. Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet mellem nye teknologiske løsninger og byggebranchen udspiller sig igennem konkrete cases, hvor deltagerne får lov til at opleve, røre og føle teknologien.

Hvilke organisatoriske ændringer skal der til for at implementere nye teknologiske løsninger i byggeriet?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan man som leder i byggebranchen kan implementere nye teknologiske løsninger i organisationen igennem konkrete cases med erfarne industrieksperter. Deltagerne vil få et godt grundlag for, at kunne træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi i byggeriet. 

FaktorX

Koncept

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

bottom of page