COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Byggeri

Få hands-on erfaring med de nyeste teknologier indenfor Byggeri og bliv klædt på til fremtidens byggeri!

Robotter, kunstig intelligens og VR i byggebranchen.

Et praksisnært netværk for lederen, som har styr på de teknologiske Buzzwords – men måske ikke helt er med på, hvordan de anvendes i praksis.

Nye teknologiske løsninger, algoritmer og big data er lige nu ved at ændre byer verden over. Intelligente sensorer, automatiserede processer og robotter er i gang med at revolutionere byggebranchen. Mulighederne og initiativerne er stødt stigende og vil formentlig være det i en lang årrække endnu.

Kendskab til og forståelse for anvendelsen af de vigtigste, nye teknologier bliver mere og mere relevant i byggebranchen. Vi skal være bevidste om, hvor grænserne for vores kompetencer går, og der er brug for, at ledere kan træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi. 

Derfor vil netværket Byggeri tage fat i de buzzwords, der lige nu præger byggebranchen og gøre dem forståelige ved, at bryde dem ned - case for case. Derudover, vil deltagerne få lov til at se, røre og føle teknologierne i praksis. 

Netværket Byggeri henvender sig til ledere, som er interesseret i, at få større praksisnær forståelse af nye digitale teknologier i byggebranchen. En forståelse, som vil give et bedre grundlag for at kunne træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi. 

 

 

Moderator

BYGGERI

Alle møderne faciliteres af en fast facilitator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er David Guldager, som i over 12 år har gjort en dyd ud af at teste og analysere de seneste teknologiske og digitale tendenser på markedet. Han har formidlet sin viden til danskerne på diverse medieplatforme lige så længe, og arbejder i dag både som fagkonsulent, tv-vært og foredragsholder rundt omkring i landet. 

David er initiativtager til flere projekter inden for tech-området, som både tæller Skandinaviens første smarte hjem, messe og konferencer og flere tv/video og podcast programmer.                         

 
2021

Fokus

Hvordan er samspillet mellem nye teknologiske løsninger og byggebranchen?

Den stigende digitalisering indenfor byggebranchen giver et øget behov for, at ledere har et kendskab til, og forståelse for anvendelsen af de nye og vigtigste teknologier, der bliver mere og mere relevante i byggebranchen. Vores talere går i dybden med, hvordan samspillet mellem nye teknologiske løsninger og byggebranchen udspiller sig igennem konkrete cases, hvor deltagerne får lov til at opleve, røre og føle teknologien.

Hvilke organisatoriske ændringer skal der til for at implementere nye teknologiske løsninger i byggeriet?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan man som leder i byggebranchen kan implementere nye teknologiske løsninger i organisationen igennem konkrete cases med erfarne industrieksperter. Deltagerne vil få et godt grundlag for, at kunne træffe de strategisk rigtige beslutninger, når det kommer til teknologi i byggeriet. 

 
 
jan. - maj 2021

Program

19. JANUAR 2021
Jacob
Christensen

Emne: Augmented Reality i Byggeriet

Sted: København

Jacob Christensen sidder til daglig som Teknisk Chef i virksomheden PASCHAL-Danmark.

I samarbejde med Alexandra Instituttet har PASCHAL-Danmark A/S udviklet en Augmented Reality App, der gør det muligt at se 3D modeller af forskallingsforme eller understøtning direkte ude på byggepladsen.

Til dette netværksmøde vil Jacob fortælle hvordan AR påvirker byggeprocessen og hvad brugen af det har af betydning for blandt andet bygherrer. Derudover, vil der være mulighed for at afprøve deres AR app.

TEKNISK CHEF,

PASCHAL-DANMARK

09. MARTS 2021
Jeppe
Rasmussen

Emne: Kunstig Intelligens og IoT i byggeriet

Sted: København

I 2019 startede Jeppe Rasmussen virksomheden Woodsense, som har skabt en IoT løsning der tillader en overvågning af bygningselementer i real-tid. Sensorerne i Woodsenses produkt kan opfange skader, når de sker og derefter sende alarmer ud til de tilknyttede Facility Managers. 

 

I dette oplæg vil Jeppe fortælle om baggrunden og historien bag Woodsense og hvordan IoT løsninger kan være med til at skabe en mere intelligent og bæredygtig bygnings- og konstruktionsbranche.

FOUNDER & CEO,

WOODSENSE

21. APRIL 2021

 

Emne: Blockchain i byggeriet

Sted: København

Niels W. Falk sidder som CEO samt Head of Consulting & Innovation ved HD Lab.

HD Lab er en virksomhed, der hjælper alle former for virksomheder i byggebranchen med brugen af teknologi. I 2019 startede de et pionerprojekt med blandt andre IBM, Vilhelm Lauritzen Architects, Niras m.fl. omkring Byggeriets Blockchains. Projektet er støttet med 6,6 mio. kr. af Industriens Fond og har til formål, at accelerere den danske byggebranche til at blive førende indenfor udvikling, implementering og skalering af Blockchain teknologi.

 

I dette oplæg vil Niels gå i dybden med projektet omkring "Byggeriets Blockchains", samt igennem konkrete cases, give indsigt i hvordan blockchains kan bruges i byggeriet.

CEO & HEAD OF CONSULTING & INNOVATION,

HD LAB

28. SEPTEMBER 2021

 

Emne: Augmented Reality til vedligehold og dokumentation i byggeriet

Sted: Fremtidens Hjem, Roskilde

Anders sidder som CEO i virksomheden ARComply. Dertil har en uddannelse i information management fra CBS samt fra Hærens Officerskole. 

ARComply arbejder med vedligehold og dokumentation i produktion, byggeriet og det maritime. Virksomheden er bygget op omkring et AR registreringsværktøj (brille), som har til formål at hjælpe arbejdere med rutineopgaver, der relaterer sig til sikkerhed, quality assurance, proces optimering og generel vedligehold. ​

I dette oplæg vil Anders gå i dybden med hvordan ARComply benytter AR med en konkret case fra byggeriet. 

CEO,

ARCOMPLY

Programmet opdateres løbende

24. AUGUST 2021, KØBENHAVN
3D produktionsprint og stemmestyrede robotter på byggepladsen

PETER HARTVIGSEN,

CEO, KOBOTS

Peter Hartvigsen har siden 2018 arbejdet med automatisering af skæreprocesser i KOBOTS.

Virksomheden er udviklet af tømrere for tømrere med udgangspunkt i konkrete behov og har derfor udviklet deres robot AMIGO, en stemmestyret tilskæringsrobot.

 

Til dette netværksmøde vil der være et oplæg ved Peter omkring brugen af stemmestyrede robotter på byggepladsen, samt mulighed for at se den stemmestyrede tilskæringsrobot i aktion. 

SIMON KLINT BERGH,

FOUNDING PARTNER,  

COBOD

Simon Klint Bergh er Founding Partner ved COBOD. 

COBOD udvikler modulære 3D-konstruktionsprintere til projekter af enhver størrelse, og  stræber mod fuld automatisering i byggebranchen samt automatiserede processer til byggepladsen.

Til mødet vil Simon fortælle om COBOD's 3D produktionsprintere med relevante cases som eksempel. Derudover vil deltagerne få en rundvisning i virksomhedens produktionshal med mulighed for at se den store 3D beton printer, samt i Europas første 3D printede hus. 

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.