top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Børn & Unge

De digitalt indfødte

Vil du klædes bedre på til at træffe strategiske beslutninger om børn og unges dannelse, muligheder og udfordringer når det vedrører det digitale?

Smartphones, tablets, SoMe, robotter, VR head-sets, digitale skygger og meget mere. Digitale medier er for længst rykket ind i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner.

De nye teknologier giver mange muligheder, men digitaliseringen og implementeringen bør gøres med omtanke. Der er brug for digital dannelse. Dette skal håndteres med et fokus på både muligheder og udfordringer.

Teknologi er fyldt med muligheder og de kommende generationer er opvokset med det digitale i deres hverdag. Derfor er det vigtigt at støtte børn og unge i at navigere i dette digitale univers, som er fyldt med både potentielle dilemmaer, samt endeløse mængder af muligheder.

Netværket har til formål at skabe bedre vidensdeling og sparring om digitalisering blandt ledere indenfor børn og unge området. Dermed give medlemmerne en større praksisnær forståelse af, hvilken indflydelse teknologierne har.

 

Vi prøver bl.a. at svare på spørgsmål som hvilke værktøjer er relevante? Hvilke krav sætter den fremtidige arbejdsplads til de unge? Og hvordan bliver børn og unge klædt bedst på til voksenlivet i den nye virkelighed?

robo-wunderkind-hLvQ4-QEBAE-unsplash.jpg
Om
Netværk & Indhold
BØRN & UNGE: DE DIGITALT INDFØDTE

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Søren Schultz Hansen er fast moderator og ordstyrer ved Børn og Unge: De Digitalt Indfødte. Søren er en uafhængig erhvervsforsker, forfatter og ekstern lektor på CBS.

 

De seneste 12 år har han lavet omfattende empiriske studier af den første generation af digitale indfødte, altså unge som har levet hele livet i med internettet, sociale medier og mobiltelefonen. Disse studier i bl.a. bøgerne "Årgang 2012" (2011),  "Digitale Indfødte på Job" (2015) og "Unge Stemmer i Det Digitale Demokrati" (2021) 

Søren Schulz Hansen.jpeg
Program & Speakere
2021 - 2022

Program

05. OKTOBER 2021, KØBENHAVN

DE DIGITALT INDFØDTE

Til det første møde vil Søren fortælle hans perspektiv på den hvilken udvikling vi har set ang. børn og unges digitale brug og vaner, samt hvad vi kan forvente at se i den nærmeste fremtid. Herunder også de unges synspunkt på demokratisk deltagelse.

Mette profil.jpeg
02. DECEMBER 2021, KØBENHAVN

DIGITAL TRIVSEL & DANNELSE

Til dette møde vil Mette Kim give os et indblik i Børns Vilkårs arbejde med digital trivsel og dannelse, og give sit besyv på de mest presserende udfordringer. 

24. MARTS 2022, KØBENHAVN

TEKNOLOGI & NATUREN

Til dette møde vil Theresa kigge nærmere på teknologiens potentiale for at motivere børn og unge til at komme mere ud i naturen.

08. APRIL 2022, KØBENHAVN

COPENX REALITIES

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands on-oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR-industrien med keynote talks samt paneldebatter og workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her

Programmet opdateres løbende

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

FactorX (2).png
Networking
Deltagelse & Medlemskab

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

bottom of page