COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Børn & Unge

De digitalt indfødte

Vil du klædes bedre på til at træffe strategiske beslutninger om børn og unges dannelse, muligheder og udfordringer når det vedrører det digitale?

Smartphones, tablets, SoMe, robotter, VR head-sets, digitale skygger og meget mere. Digitale medier er for længst rykket ind i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner.

De nye teknologier giver mange muligheder, men digitaliseringen og implementeringen bør gøres med omtanke. Der er brug for digital dannelse. Dette skal håndteres med et fokus på både muligheder og udfordringer.

Teknologi er fyldt med muligheder og de kommende generationer er opvokset med det digitale i deres hverdag. Derfor er det vigtigt at støtte børn og unge i at navigere i dette digitale univers, som er fyldt med både potentielle dilemmaer, samt endeløse mængder af muligheder.

Netværket har til formål at skabe bedre vidensdeling og sparring om digitalisering blandt ledere indenfor børn og unge området. Dermed give medlemmerne en større praksisnær forståelse af, hvilken indflydelse teknologierne har.

 

Vi prøver bl.a. at svare på spørgsmål som hvilke værktøjer er relevante? Hvilke krav sætter den fremtidige arbejdsplads til de unge? Og hvordan bliver børn og unge klædt bedst på til voksenlivet i den nye virkelighed?

 
 
BØRN & UNGE: DE DIGITALT INDFØDTE

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Søren Schultz Hansen er fast moderator og ordstyrer ved Børn og Unge: De Digitalt Indfødte. Søren er en uafhængig erhvervsforsker, forfatter og ekstern lektor på CBS.

 

De seneste 12 år har han lavet omfattende empiriske studier af den første generation af digitale indfødte, altså unge som har levet hele livet i med internettet, sociale medier og mobiltelefonen. Disse studier i bl.a. bøgerne "Årgang 2012" (2011),  "Digitale Indfødte på Job" (2015) og "Unge Stemmer i Det Digitale Demokrati" (2021) 

Søren Schulz Hansen.jpeg
 
okt. 2021 - mar. 2022

Program

05. OKTOBER 2021
Søren
Schultz Hansen

OWNER, 
GENERATION DIGITAL

Emne: De digitalt indfødte

Sted: København

Søren Schultz Hansen arbejder til dagligt som uafhængig erhvervsforsker, forfatter og ekstern lektor på Copenhagen Business School.

Som  forsker, forfatter og lektor, har Søren de seneste 12 år har lavet omfattende empiriske studier af den første generation af digitale indfødte, altså unge som har levet hele livet i med internettet, sociale medier og mobiltelefonen.

Til det første møde vil Søren fortælle hans perspektiv på den hvilken udvikling vi har set ang. børn og unges digitale brug og vaner, samt hvad vi kan forvente at se i den nærmeste fremtid. Herunder også de unges synspunkt på demokratisk deltagelse.

DATO: TBC
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: København

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 
02. DECEMBER 2021
Rasmus
Kjeldahl

DIREKTØR, 

BØRNS VILKÅR

Emne: Digital trivsel og dannelse

Sted: København

Rasmus Kjeldahl har siden 2013 siddet som direktør for Børns Vilkår og været meningsdanner om børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

Børns Vilkår arbejder for at sikre, at ingen børn i Danmark bliver svigtet. Alt for mange børn i Danmark står alene med deres problemer. Derudover har Børns Vilkår en målsætning, at i 2030 udsættes ingen børn for digital svigt og hvordan vi kan blive klogere på, at hjælpe børn og unge med digital trivsel og dannelse.

Til dette møde vil Rasmus Kjeldahl give os et indblik ind i deres arbejde med digital trivsel og dannelse, og give sit besyv på de mest presserende udfordringer.

19. JANUAR 2022
Anders 
Rokkjær

KONTORCHEF, KONTOR FOR IT-SIKKERHED & DATABESKYTTELSE,

STYRELSEN FOR IT & LÆRING 

Emne: Børn og unges digitale sikkerhed

Sted: København

Anders Rokkjær er kontorchef for IT-sikkerhed og databeskyttelse hos Styrelsen for IT og Læring. Anders har også med sig store erfaringer fra Undervisningsministeriet.

Styrelsen for IT og Læring fremmer den digitale udvikling på undervisningsområdet og udfører opgaver indenfor de overordnede målsætninger på ministeriets område. Kontoret har bl.a. ansvar for at understøtte produkt-og dataansvarliges brug af løsninger og være for og håndtere henvendelser fra eksterne vedr. anvendelse af data i STIL's  systemer og dataindsamling.

Til dette møde, vil Anders komme nærmere ind på 'best practice' om børn og unges færden på nettet og brugen af sociale medier ifbm deres digitale sikkerhed. Her ser vi nærmere på de forskellige faldgrupper man som leder bør have fokus på, når der bliver overvejet strategiske tiltage ifb. skabe rammerne om færden på nettet og de sociale medier.

24. MARTS 2022
Theresa
Schilhab 

Emne: Teknologi og naturen

Sted: København

Theresa Schilhab er til dagligt lektor på DPU, Aarhus Universitet og forsker i bevidsthedsbiologi. Bl.a. er hun forskningsleder af Naturlig Teknik, som er et projekt om børns brug af teknologi til naturoplevelser.

Forskningen på DPU er bygget op omkring stærke videnskabelige perspektiver på pædagogik og uddannelse. Perspektiverne som er omdrejningspunkt for DPU er bl.a. didaktikken, sociologien, psykologien, filosofien og antropologien.

Til dette møde vil Theresa kigge nærmere på teknologiens potentiale for at motivere børn og unge til at komme mere ud i naturen.

PhD & LEKTOR 

DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE,

AARHUS UNIVERSITET

Programmet opdateres løbende

Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Networking

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.