COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Bæredygtig Transformation

Bliv inspireret af professionelle innovatører indenfor bæredygtighed og oplev en række konkrete eksempler på, hvordan en bæredygtig transformation af din virksomhed kan se ud.

Hvordan opbygger man en virksomhed med et gennemgribende grønt mindset, så virksomheden forbliver relevant og konkurrenceevnen styrkes?

Udenrigsministeriet vurderer, at FN's Verdensmål frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kr. for danske virksomheder, som leverer bæredygtige løsninger. Samtidig er det evident, at virksomheder, der har holdninger til at løse sociale- og miljømæssige problemer, oplever stigende salg og en øget forbrugerloyalitet.

Mange danske virksomheder er allerede frontløbere inden for bæredygtighed og innovation og kan vise vejen til, hvordan man skaber opmærksomhed og kapacitet internt til at handle og støtte op om en virksomhedstransformation. 

Netværket Bæredygtig Transformation henvender sig til ledere og eksperter, som er interesseret i at udforske, hvordan de, som virksomhed, kan træffe beslutninger, som understøtter en bæredygtig fremtid og skaber en positiv effekt på verden.

 
BÆREDYGTIG TRANSFORMATION

Moderator

Moderatoren og mødelederen er Ann-Katrine Friis, Head of CSR ved Nilfisk.

 

Ann-Katrine's CSR-rejse startede for 10 år siden med arbejde i NGO-sektoren. Først med fokus på filantropiske projekter, og sidenhen med corporate partnerskaber mellem NGOer og virksomheder, hvorefter hun, i 2014, blev partner i CSR-kommunikations- og brandingvirksomheden Brand New Day. Efter knap 2 år som selvstændig rådgiver, fik hun lyst til at arbejde mere strategisk med CSR inde fra en virksomhed. Så i oktober 2016 startede hun som Head of CSR hos Nilfisk. 

 

Ann-Katrine fortæller hvad hun synes er det vigtigste for deltagerne i Netværket Bæredygtig Transformation: 

For mig er det vigtigste at få sparret med andre, der sidder med mange af de samme problemstillinger og udfordringer som jeg selv gør indenfor CSR området.

 

Det er sjældent at virksomheder har store CSR afdelinger, så for mig at se er det utrolig gavnligt at kunne diskutere og vende CSR med eksterne andre CSR fagligheder, så man hele tiden har hånden på pulsen og man får andre vinkler og nye løsninger på udfordringer i samværet med CSR kollegaer fra andre virksomheder og organisationer.

Ann-Katrine Storgaard Friis.jpg
2021-2022

Fokus

Hvordan indbygges grundlæggende ledelsesmæssige ændringer i virksomheden, for at bringe den i en bæredygtig retning?

Netværket giver adgang til en række kompetente og eftertragtede talere, som gennem konkrete innovative cases, kan inspirere ledere og virksomheder til at sigte efter en højere grad af bæredygtighed.

Hvordan kan teknologi bruges som middel til at sikre bæredygtig transformation og ledelse?

Brug af innovativ teknologi kan systematisere og effektivisere bæredytige løsninger og aktivere den vigtige dagsorden gennem interaktivitet.

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

 2021 - 2022

Program

05. OKTOBER 2021
Claus
Stig Pedersen

HEAD OF GLOBAL SUSTAINABILITY & PUBLIC AFFAIRS, EMEA

NOVOZYMES

Emne: Bæredygtighed, en sort bundlinje og en stigende digitalisering

Sted: København

Claus Stig Pedersen har de sidste 10 år været chefen for bæredygtighed og public affairs i Novozymes. I hans tid, har han lykkedes med at få FN's verdensmål rodfæstet dybt i virksomhedens strategi.

 

Novozymes lå i 2020 på en 6. plads over the Global List of Top 100 Most Sustainable Companies. Virksomheden har en progressiv CSR strategi med et fokus, der spænder over både klima, vand og bæredygtig produktion og forbrug.  

Claus' interesse for bæredygtighed startede da han læste kemi på DTU, blev i tvivl om det var hans rette hylde og derefter rejse til Sydøstasien med sit surfboard. Her så en han mennesker, der blev misbrugt og en masse miljø, der blev ødelagt, og det blev startskuddet på lang karriere indenfor bæredygtighed. 

Til dette netværksmøde vil Claus gå i dybden med nogle af de strukturelle og kulturelle ændringer, der skal til for at man, som virksomhedsleder kan guide sin virksomhed succesfuldt igennem en bæredygtig transformation.

01. DECEMBER 2021
Ask Emil
Løvschall-Jensen

Emne: Et blik ind i fremtiden - atomreaktor teknologi som energikilde

Sted: København

Ask Emil Løvschall-Jensen var med til at stifte Seaborg Technologies i 2014 og sidder nu som COO i virksomheden. Tidligere, har han siddet som AI & ML Specialist ved Vertical Strategy samt i Rise Digital og hans erfaring tæller også bl.a. Netcompany og Danmarks Radio. Dertil, har han skrevet en PhD.

Seaborg Technologies er en startup, der arbejder med innovativ og avanceret atomreaktor teknologi. De udvikler en atomreaktor af 4. generation - en molten salt-reaktor og er pt. den førende startup på området udenfor Nordamerika. 

Til dette netværksmøde vil Ask gå i dybden med hans syn på hvordan atomreaktor teknologi kan bruges som energikilde i fremtiden og hvordan det potentielt set kunne påvirke samfund vi har i dag. 

COO & CO-FOUNDER,

SEABORG TECHNOLOGIES

DATO: TBC
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: København

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 
10. FEBRUAR 2022
Jarl Engelbrecht Vindnæs &
Rasmus Taun

Emne: Bæredygtighed som mindset - et indblik i en SMV's bæredygtige mindset og hvordan teknologi bruges som en enabler for bæredygtighed

Sted: København

Jarl Engelbrecht Vindnæs stiftede i 2018 Stykka, en dansk virksomhed der er på en rejse for at digitalisere måden hvorpå vi designer, producerer og køber møbler. De bruger den nyeste teknologi til at skabe en digital produktions platform der bringer design af høj kvalitet og bæredygtige materialer fra Stykkas fabrik til kunden ved at reducere prisen og undgå overproduktion. 

Stykka har et mål om at omdanne bygge-industrien til en del af den bæredygtige løsning frem for en del af problemet. I samarbejde med nogle af verdens dygtigste designere gentænker de alle de produkter som de har i hænderne.

Til dette netværksmøde vil Jarl og Rasmus fortælle om hvordan de, i Stykka, har brugt teknologi og deres software som en enabler for bæredygtighed - og hvordan de arbejder med at (bæredygtigt) transformere en af verdens mest forurenende brancher.

FOUNDER & CEO,

STYKKA

HEAD OF BUSINESS DEV., STYKKA

09. JUNI 2022
Chris
Lykke Christiansen

CHIEF FOOTPRINT OFFICER  & CO-FOUNDER,

NØIE

Emne: Bæredygtighed som strategi - et indblik i en SMV's rejse til at blive CO2 negativ i 2022.

Sted: København

Chris​ Lykke Christiansen er Chief Footprint Officer, en anden slags CFO end den traditionelle, som håndterer en virksomheds financielle strategier og handlinger. Chris er, i hans rolle, ansvarlig for at håndtere Nøies udledning af drivhusgasser, herunder at tracke og reducere deres CO2 aftryk så vel som at analysere virksomhedens miljømæssige styrker og svagheder og komme med tilsvarende handlinger herfra. 

Nøie er en dansk hudpleje virksomhed startet i 2018 af Daniel Jensen og Chris Christiansen. Med afsæt i brugerdata og videnskabelig information, skaber Nøie hudplejeserier, der er tilpasset brugerens specifikke hud og hudproblemer. Nøie har fra dag 1 haft et stort fokus på klimaet og de har i foråret 2021 indgået et samarbejde med The Footprint Firm om at blive mere transparent og til at nå deres mål om at blive CO2 negativ i 2022.

Til dette netværksmøde vil Chris gå i dybden med Nøies rejse til at blive CO2 negativ i 2022. De tanker de har gjort sig og vil dele ud af deres erfaringer, både udfordringer og successer. Derudover, hvordan teknologi spiller en rolle i deres rejse. 

Programmet opdateres løbende

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.