COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Bæredygtig Transformation

Bliv inspireret af professionelle innovatører indenfor bæredygtighed og oplev en række konkrete eksempler på, hvordan en bæredygtig transformation af din virksomhed kan se ud.

Hvordan opbygger man en virksomhed med et gennemgribende grønt mindset, så virksomheden forbliver relevant og konkurrenceevnen styrkes?

Udenrigsministeriet vurderer, at FN's Verdensmål frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kr. for danske virksomheder, som leverer bæredygtige løsninger. Samtidig er det evident, at virksomheder, der har holdninger til at løse sociale- og miljømæssige problemer, oplever stigende salg og en øget forbrugerloyalitet.

Mange danske virksomheder er allerede frontløbere inden for bæredygtighed og innovation og kan vise vejen til, hvordan man skaber opmærksomhed og kapacitet internt til at handle og støtte op om en virksomhedstransformation. 

Netværket Bæredygtig Transformation henvender sig til ledere og eksperter, som er interesseret i at udforske, hvordan de, som virksomhed, kan træffe beslutninger, som understøtter en bæredygtig fremtid og skaber en positiv effekt på verden.

_MG_4636_edited.jpg
 
BÆREDYGTIG TRANSFORMATION

Moderator

Moderatoren og mødelederen er Ann-Katrine Friis, Head of CSR ved Nilfisk.

 

Ann-Katrine's CSR-rejse startede for 10 år siden med arbejde i NGO-sektoren. Først med fokus på filantropiske projekter, og sidenhen med corporate partnerskaber mellem NGOer og virksomheder, hvorefter hun, i 2014, blev partner i CSR-kommunikations- og brandingvirksomheden Brand New Day. Efter knap 2 år som selvstændig rådgiver, fik hun lyst til at arbejde mere strategisk med CSR inde fra en virksomhed. Så i oktober 2016 startede hun som Head of CSR hos Nilfisk. 

 

Ann-Katrine fortæller hvad hun synes er det vigtigste for deltagerne i Netværket Bæredygtig Transformation: 

For mig er det vigtigste at få sparret med andre, der sidder med mange af de samme problemstillinger og udfordringer som jeg selv gør indenfor CSR området.

 

Det er sjældent at virksomheder har store CSR afdelinger, så for mig at se er det utrolig gavnligt at kunne diskutere og vende CSR med eksterne andre CSR fagligheder, så man hele tiden har hånden på pulsen og man får andre vinkler og nye løsninger på udfordringer i samværet med CSR kollegaer fra andre virksomheder og organisationer.

Ann-Katrine Storgaard Friis.jpg
 
2022

Program

10. FEBRUAR 2022, KØBENHAVN

BÆREDYGTIGHED SOM MINDSET MED TEKNOLOGI SOM EN ENABLER

&

​Til dette netværksmøde vil Jarl og Rasmus fortælle om hvordan de, i Stykka, har brugt teknologi og deres software som en enabler for bæredygtighed - og hvordan de arbejder med at (bæredygtigt) transformere en af verdens mest forurenende brancher.

05. APRIL 2022, KØBENHAVN

BÆREDYGTIGHED: DET STRATEGISKE VS. DET OPERATIONELLE - IKEAS HISTORIE

Til dette netværksmøde vil deltagerne forvente at høre Monicas perspektiver og tanker omkring:

  • Et praksisorienteret og operationelt perspektiv på hvordan man som virksomhedsleder starter, implementerer og vedligeholder bæredygtige initiativer.

  • Et holistisk perspektiv på forretningsudvikling og strategien bag bæredygtige initiativer, og hvordan man kommunikerer dem ud i virksomheden.

  • Dertil, vil hun medbringe 1-2 konkrete cases.

Fælles for de ovenstående fokuspunkter er at se på hvordan teknologien understøtter de bæredygtige initiativer og hvor stor en rolle det spiller på nuværende tidspunkt kontra fremadrettet. 

OBS. Dette oplæg vil foregå på engelsk!

08. APRIL 2022, KØBENHAVN

COPENX REALITIES

CopenX Realities er et heldags event med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

 

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks og panel debatter workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her

09. JUNI 2022, KØBENHAVN

BÆREDYGTIGHED SOM STRATEGI -

EN SMV'S REJSE TIL AT BLIVE CO2 NEGATIV

Til dette netværksmøde vil Chris gå i dybden med Nøies rejse til at blive CO2 negativ i 2022. De tanker de har gjort sig og vil dele ud af deres erfaringer, både udfordringer og successer. Derudover, hvordan teknologi spiller en rolle i deres rejse.

16. AUGUST 2022, KØBENHAVN

ET BLIK IND I FREMTIDEN - ATOMREAKTOR TEKNOLOGI SOM ENERGIKILDE

​Til dette netværksmøde vil Ask gå i dybden med hans syn på hvordan atomreaktor teknologi kan bruges som energikilde i fremtiden og hvordan det potentielt set kunne påvirke samfund vi har i dag.

 
2022

Fokus

Hvordan indbygges grundlæggende ledelsesmæssige ændringer i virksomheden, for at bringe den i en bæredygtig retning?

Netværket giver adgang til en række kompetente og eftertragtede talere, som gennem konkrete innovative cases, kan inspirere ledere og virksomheder til at sigte efter en højere grad af bæredygtighed.

Hvordan kan teknologi bruges som middel til at sikre bæredygtig transformation og ledelse?

Brug af innovativ teknologi kan systematisere og effektivisere bæredytige løsninger og aktivere den vigtige dagsorden gennem interaktivitet.

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

FactorX (2).png

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.