COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Bæredygtig Transformation

Bliv inspireret af professionelle innovatører indenfor bæredygtighed og oplev en række konkrete eksempler på, hvordan en bæredygtig transformation af din virksomhed kan se ud.

Hvordan opbygger man en virksomhed med et gennemgribende grønt mindset, så virksomheden forbliver relevant og konkurrenceevnen styrkes?

Udenrigsministeriet vurderer, at FN's Verdensmål frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kroner for danske virksomheder, som leverer bæredygtige løsninger. Samtidig er det evident, at virksomheder, der har holdninger til at løse sociale og miljømæssige problemstillinger oplever stigende salg, en øget forbrugerloyalitet og forbedrer konkurrenceevnen.

Vi ser allerede mange eksempler på danske organisationer, som er frontløbere i forhold til innovative, bæredygtige løsninger og forretningsmodeller. Disse organisationer viser og inspirerer til, hvordan vi kan prioritere, udvikle og fokusere på de nødvendige ressourcer, der transformerer organisationer og samfundet i en mere bæredygtig retning.

Netværket CopenX Bæredygtig Transformation henvender sig til dig, som er leder eller fagekspert og er interesseret i at udforske, hvilken betydning forskellige teknologier kan have for den grønne omstilling. Endvidere hvordan du og din organisation kan anvende de teknologiske muligheder til at underbygge og træffe beslutninger, der fremmer en mere bæredygtig fremtid.

_MG_4636_edited.jpg
 
BÆREDYGTIG TRANSFORMATION

Moderator

Ann-Katrine Storgaard Friis.jpg

Moderatoren på og mødelederen for CopenX Bæredygtig Transformation er Ann-Katrine Friis, Head of CSR hos Nilfisk.

 

Ann-Katrines CSR-rejse startede for 10 år siden i NGO-sektoren. Først med fokus på filantropiske projekter og sidenhen med corporate-partnerskaber mellem NGO'er og virksomheder. Efterfølgende blev hun i 2014 partner i CSR-kommunikations- og brandingvirksomheden Brand New Day. Efter knap to år som selvstændig rådgiver ønskede Ann-Kathrine at prøve kræfter med CSR-strategi og internt i en virksomhed, og i oktober 2016 startede hun som Head of CSR hos Nilfisk.

Som mødeleder i CopenX Bæredygtig Transformation fokuserer Ann-Kathrine på, at medlemmerne får muligheden for og tiden til at sparre med hinanden om de problemsillinger, de møder inden for CSR-området. Dertil vil Ann-Kathrine bidrage med den viden, som hun selv har opbygget om CSR.

Eftersom det er få virksomheder, som har store CSR-afdelinger, mener Ann-Kathrine, det er vigtigt at fremme diskussioner om CSR eksternt for herigennem at udvide sin horisont og få perspektiver på CSR, som vi ikke møder til dagligt inden for egen organisation.

2022
 

Program

10. FEBRUAR 2022, KØBENHAVN

BÆREDYGTIGHED SOM MINDSET MED TEKNOLOGI SOM EN ENABLER

​Til dette netværksmøde vil Jarl og Rasmus fortælle om hvordan de, i Stykka, har brugt teknologi og deres software som en enabler for bæredygtighed - og hvordan de arbejder med at (bæredygtigt) transformere en af verdens mest forurenende brancher.

05. APRIL 2022, KØBENHAVN

BÆREDYGTIGHED: DET STRATEGISKE VS. DET OPERATIONELLE - IKEAS HISTORIE

Til dette netværksmøde kan du som deltager forvente at høre Monicas perspektiver på og tanker om:

  • Et praksisorienteret og operationelt perspektiv på, hvordan virksomhedsledere starter, implementerer og vedligeholder bæredygtige initiativer

  • Et holistisk perspektiv på forretningsudvikling og strategien bag bæredygtige initiativer, og hvordan disse kommunikeres ud i virksomheden

  • Dertil vil hun medbringe et par konkrete cases fra IKEA.

Fælles for de ovenstående fokuspunkter er at se på, hvordan teknologien understøtter de bæredygtige initiativer, og hvor stor en rolle teknologi spiller på nuværende tidspunkt og fremadrettet.

OBS: Dette oplæg vil foregå på engelsk!

08. APRIL 2022, KØBENHAVN

COPENX REALITIES

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands on-oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer.  

CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR-industrien med keynote talks samt paneldebatter og workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. ​Læs mere om CopenX Realities her

09. JUNI 2022, KØBENHAVN

BÆREDYGTIGHED SOM STRATEGI -

EN SMV'S REJSE TIL AT BLIVE CO2-NEGATIV

Til dette netværksmøde vil Chris gå i dybden med Nøies rejse mod at blive CO2-negativ i 2022. Det indbefatter de tanker, som Nøie har gjort sig på strategisk og operationelt niveau, og samtidigt deler Chris sine og Nøies erfaringer - både udfordringerne, de har mødt, og succeserne, de har opnået. Derudover fortæller Chris, hvordan teknologi spiller en rolle i forhold til at blive CO2-neutral, og hvilke teknologier de konkret anvender herfor.

16. AUGUST 2022, KØBENHAVN

ET BLIK IND I FREMTIDEN - ATOMREAKTOR TEKNOLOGI SOM ENERGIKILDE

​Til dette netværksmøde uddyber Ask, hvordan hvad atomreaktor-teknologi er, og hvordan atomreaktorer kan bruges som energikilde i fremtiden. Samtidigt deler Ask sine perspektiver på, hvordan denne teknologi potentielt kan påvirke det samfund, vi lever i i dag og i fremtiden.

Modeindustrien er underlagt en massiv udfordring i forhold til overproduktion, og det er ødelæggende for og har negativ indflydelse på miljøet. Rodinia Generation er stiftet som et modsvar på og har til formål at eliminere overproduktion i modeindustroen.

 

Til dette netværksmøder fortæller Trine om, hvordan Rodinia Generation med sit skalerbare micro factory-koncept hjælper en generation med at producere præcis, hvad der er behov for - og hvornår og hvor de har behovet. I forlængelse heraf dykker Trine ned i, hvordan IoT (Internet og Things) er et vigtigt værktøj til at producere mere bæredygtigt, prævcist og on-demand. Uden at gå på kompromis med profit og Jorden.

OBS: Oplægget vil foregå på engelsk og sammen med CopenX Fashtech

5. OKTOBER 2022, KØBENHAVN

MICRO-FACTORIES - WHAT WE NEED, WHEN WE NEED IT

 
2022

Fokus

Hvordan indbygges grundlæggende ledelsesmæssige ændringer i virksomheden, for at bringe den i en bæredygtig retning?

Netværket giver adgang til en række kompetente og eftertragtede talere, som gennem konkrete innovative cases, kan inspirere ledere og virksomheder til at sigte efter en højere grad af bæredygtighed.

Hvordan kan teknologi bruges som middel til at sikre bæredygtig transformation og ledelse?

Brug af innovativ teknologi kan systematisere og effektivisere bæredytige løsninger og aktivere den vigtige dagsorden gennem interaktivitet.

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

FactorX (2).png

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.