top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Bæredygtig
Transformation 

Bliv inspireret af professionelle innovatører indenfor bæredygtighed og oplev en række konkrete eksempler på, hvordan en bæredygtig transformation af din virksomhed kan se ud.
Om

Hvordan opbygger man en virksomhed med et gennemgribende grønt mindset, så virksomheden forbliver relevant og konkurrenceevnen styrkes?

Udenrigsministeriet vurderer, at FN's Verdensmål frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kroner for danske virksomheder, som leverer bæredygtige løsninger. Samtidig er det evident, at virksomheder, der har holdninger til at løse sociale og miljømæssige problemstillinger oplever stigende salg, en øget forbrugerloyalitet og forbedrer konkurrenceevnen.

Vi ser allerede mange eksempler på danske organisationer, som er frontløbere i forhold til innovative, bæredygtige løsninger og forretningsmodeller. Disse organisationer viser og inspirerer til, hvordan vi kan prioritere, udvikle og fokusere på de nødvendige ressourcer, der transformerer organisationer og samfundet i en mere bæredygtig retning.

Netværket CopenX Bæredygtig Transformation henvender sig til dig, som er leder eller fagekspert og er interesseret i at udforske, hvilken betydning forskellige teknologier kan have for den grønne omstilling. Endvidere hvordan du og din organisation kan anvende de teknologiske muligheder til at underbygge og træffe beslutninger, der fremmer en mere bæredygtig fremtid.

BÆREDYGTIG TRANSFORMATION

Moderator

BÆREDYGTIGHED_edited.png

Moderatoren for netværksgruppen Bæredygtig Transformation er Ann-Katrine Friis, Head of Sustainability hos Jysk.

 

Ann-Katrines CSR-rejse startede for 10 år siden i NGO-sektoren. Først med fokus på filantropiske projekter og sidenhen med corporate-partnerskaber mellem NGO'er og virksomheder. Efterfølgende blev hun i 2014 partner i CSR-kommunikations- og brandingvirksomheden Brand New Day.

 

Efter knap to år som selvstændig rådgiver ønskede Ann-Katrine at prøve kræfter med CSR-strategi og internt i en virksomhed. I oktober 2016 startede hun som Head of CSR hos Nilfisk, inden hun i sommeren 2022 skiftede til Jysk.

Som moderator fokuserer Ann-Katrine på, at hun gennem sin egen erfaring og viden understøtter, at gruppens medlemmer har muligheden for at sparre med hinanden om de problemsillinger, de møder inden for CSR-området.

Antallet af organisationer med en egentlig CSR-afdeling er stadig begrænset - særligt inden for SMV-området. Derfor mener Ann-Katrine, det er vigtigt at fremme diskussioner om CSR eksternt, da dette udvider ens horisont og giver perspektiver på CSR, som vi ikke møder til dagligt inden for egen organisation.

Program

2022/2023
02 MARTS 2023, ODENSE

Robotteknologi og bæredygtig transformation

Michael Hjertebjerg, Regional President, Northern Europe, Universal Robots 

 

Til dette netværksmøde tager vi til Odense og besøger robotteknologi-virksomheden Universal Robots, som har en mission om at udvide grænserne for, hvad der er muligt at skabe med robotteknologi og innovation. Deres udvikling af robotteknologi spænder fra at hjælpe til at sikre højere levestandard i verdens fattigste lande til at aflaste ansatte ved repetitive opgaver.

Under netværksmødet kredser vi om spørgsmål såsom: Hvordan kan robotteknologi anvendes til at optimere ressourceforbrug? Hvordan kan robotteknologi være fordelagtig i forhold til innovationsevne og mere bæredygtige processer? Hvordan integreres robotteknologi, og hvad er sammenhængen mellem robotteknologi og CSR-strategi?

michaelhjerte.png
15. juni 2023, København
Medlemmernes eget valg

Ny sæson

Focus

Hvordan indbygges grundlæggende ledelsesmæssige ændringer i virksomheden, for at bringe den i en bæredygtig retning?

Netværket giver adgang til en række kompetente og eftertragtede talere, som gennem konkrete innovative cases, kan inspirere ledere og virksomheder til at sigte efter en højere grad af bæredygtighed.

Hvordan kan teknologi bruges som middel

til at sikre bæredygtig transformation og ledelse?

Brug af innovativ teknologi kan systematisere og effektivisere bæredytige løsninger og aktivere den vigtige dagsorden gennem interaktivitet.

FaktorX

Koncept

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

01

02

03

Præsentation for udfordring

for netværksdeltagere

Vidensdeling, sparring og

dialog om potentielle

løsninger

Tag dialog videre mellem

netværksmøderne

Deltagelse &
Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

CopenX

CVR: 41028009

Bülowsvej 3,1., 1870 Frederiksberg

bottom of page