top of page
COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Bæredygtig Transformation (Vest)

Bliv inspireret af innovatører og organisationer inden for bæredygtig omstilling og udforsk, hvordan bæredygtig transformation af din organisation kan foregå i praksis.

Hvordan opbygger man en virksomhed med et gennemgribende grønt mindset, så virksomheden forbliver relevant og konkurrenceevnen styrkes?

Udenrigsministeriet vurderer, at FN's 17 Verdensmål frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kroner for danske organisationer. Samtidig er det evident, at organisationer, der aktivt arbejder på at løse sociale og miljømæssige problemstillinger oplever stigende omsætning, en øget forbrugerloyalitet og forbedrer konkurrenceevnen.

Vi ser allerede mange eksempler på danske organisationer, som er frontløbere i forhold til innovative, bæredygtige løsninger og forretningsmodeller. Disse organisationer viser og inspirerer til, hvordan vi kan prioritere, udvikle og fokusere på de nødvendige ressourcer, der transformerer organisationer og samfundet i en mere bæredygtig retning.

Netværket CopenX Bæredygtig Transformation henvender sig til dig, som er leder eller fagekspert og er interesseret i at udforske, hvilken betydning forskellige teknologier kan have for den grønne omstilling. Endvidere hvordan du og din organisation kan anvende de teknologiske muligheder til at underbygge og træffe beslutninger, der fremmer en mere bæredygtig fremtid.

BT Vest.png
Om
BÆREDYGTIG TRANSFORMATION

Moderator

Ann-Katrine Storgaard Friis.jpg

Moderatoren for netværksgruppen Bæredygtig Transformation Vest er Ann-Katrine Friis, Head of Environmental Sustainability hos Jysk.

 

Ann-Katrines CSR-rejse startede for 10 år siden i NGO-sektoren. Først med fokus på filantropiske projekter og sidenhen med corporate-partnerskaber mellem NGO'er og virksomheder. Efterfølgende blev hun i 2014 partner i CSR-kommunikations- og brandingvirksomheden Brand New Day.

Efter knap to år som selvstændig rådgiver ønskede Ann-Katrine at prøve kræfter med CSR-strategi og internt i en virksomhed. I oktober 2016 startede hun som Head of CSR hos Nilfisk, inden hun i sommeren 2022 skiftede til Jysk.

Som moderator fokuserer Ann-Katrine på, at hun gennem sin egen erfaring og viden understøtter, at gruppens medlemmer har muligheden for at sparre med hinanden om de problemsillinger, de møder inden for CSR-området.

Antallet af organisationer med en egentlig CSR-afdeling er stadig begrænset - særligt inden for SMV-området. Derfor mener Ann-Katrine, det er vigtigt at fremme diskussioner om CSR eksternt, da dette udvider ens horisont og giver perspektiver på CSR, som vi ikke møder til dagligt inden for egen organisation.

2022/2023

Program

Program & Speakere
Profilbillede Satnam Kaur Nanda-Jørgensen_edited.jpg
09. NOVEMBER 2022, KØBENHAVN

INNOVATION OG BÆREDYGTIGHED I LEVERANDØRKÆDEN

​Til dette netværksmøde giver Satnam et indblik i, hvordan Terma Group som en teknologi- og ingeniørvirksomhed fokuserer på bæredygtighed, når de udvikler produkter og løsninger. Det gælder særligt, hvordan innovation og teknologi skaber produkter, der fremmer den sociale bæredygtighed og miljøet.

I forlængelse heraf vil Satnam beskrive den del af sociale bæredygtighed, der ofte bliver overset: Menneskerettigheder. Konkret får du perspektiver på, hvordan den sociale bæredygtighed kan kontrolleres i leverandørkæden - lige fra produktionsprocessen til køberen af ens produkter og services.

06.DECEMBER 2022, AARHUS

HVORDAN VI SKABER ET CIRKULÆRT SAMFUND GENNEM TEKNOLOGI

Katja Meyer,
COO, THE UPCYCL - Klik her for at læse mere

Til dette netværksmøde retter vi blikket mod samspillet mellem teknologi og cirkulær økonomi.

Sune fortæller om, hvad det kræver at skabe fremtidens cirkulære samfund. Sune dykker ned i, hvorfor organisationer både skal tænke i indre og ydre omstilling. Det handler om, at teknologi og udviklingen af nye teknologier er drivkraften for et cirkulært samfund. Men menneskelig adfærd, nye tankemønstre og forståelse for teknologi er ligeså centralt.

Derudover vil Katja give et indblik i, hvorfor THE UPCYCL kalder sig for restmaterialernes dating-platform. Hver dag arbejder startuppen for at fremme den cirkulære økonomi, og matche restmaterialer ved hjælp af data og en digital platform.

Sune Dowler_edited.jpg
katja_V008_edited.jpg
Universal Robots_edited.jpg
2. MARTS 2023, ODENSE

ROBOTTEKNOLOGI OG BÆREDYGTIG TRANSFORMATION

Til dette netværksmøde tager vi til Odense og besøger robotteknologi-virksomheden Universal Robots, som har en mission om at udvide grænserne for, hvad der er muligt at skabe med robotteknologi og innovation. Deres udvikling af robotteknologi spænder fra at hjælpe til at sikre højere levestandard i verdens fattigste lande til at aflaste ansatte ved repetitive opgaver.

Under netværksmødet kredser vi om spørgsmål såsom: Hvordan kan robotteknologi anvendes til at optimere ressourceforbrug? Hvordan kan robotteknologi være fordelagtig i forhold til innovationsevne og mere bæredygtige processer? Hvordan integreres robotteknologi, og hvad er sammenhængen mellem robotteknologi og CSR-strategi?

MEDLEMMERNES ØNSKER

Denne mødegang er forbeholdt medlemmernes ønsker, og vi inviterer dig som medlem til at indsende specifikke tematikker og problemstillinger, som optager dig lige nu inden for bæredygtighed og teknologi.

 

I takt med at vi får samlet en guldgrube af idéer, finder vi frem til, hvad dette netværksmøde konkret skal rette blikke mod.

25. MAJ 2023, AARHUS
Fokus
2022

Fokus

Hvordan indbygges grundlæggende ledelsesmæssige ændringer i virksomheden for at bringe den i en bæredygtig retning?

Netværket giver adgang til en række kompetente og eftertragtede talere, som gennem konkrete innovative cases, kan inspirere ledere og virksomheder til at sigte efter en højere grad af bæredygtighed.

Hvordan kan teknologi bruges som middel til at sikre bæredygtig transformation og ledelse?

Brug af innovativ teknologi kan systematisere og effektivisere bæredytige løsninger og aktivere den vigtige dagsorden gennem interaktivitet.

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

FactorX (2).png

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker fire netværksmøder, rabat på billetter til CopenX' summits, adgang til CopenX Forum og løbende planlagte events. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.

Deltagelse & Medlemskab
bottom of page