COPENX NETVÆRKSPROGRAM - VEST

Digital

Læring

Prøv kræfter med VR-simulationstræning, mød andre fagpersoner indenfor digital læring og bliv inspireret af professionelle innovatører på tech-scenen til fremtidige læringsprojekter.

Hvordan kan nye teknologier anvendes til videreudvikling af kompetencer og udvide de traditionelle grænser for undervisningen?

Ovenstående spørgsmål er yderst aktuelt og relevant for vores samfund, og hvordan vi udvikler os fremadrettet. Netværket Digital Læring henvender sig til personer, som er interesseret i at udforske, hvordan teknologien spiller sammen med den pædagogiske og didaktiske udvikling.

Ambitionen for CopenX Netværksprogrammet Digital Læring er derfor at afsøge, hvordan læringsteknologier kan anvendes bedst muligt til at komplementere de traditionelle læringsforløb i fremtiden.

Vi vil diskutere, i hvilke sammenhænge digital læring skaber ny værdi for brugere, og hvilke kompetencer der skal til, for at skabe effektive læringsværktøjer. Netværket giver plads til diskussion af de emner, som er interessante for jer og bidrager samtidig med innovative perspektiver fra eksperter på området.

 
 
DIGITAL LÆRING VEST

Moderator

Alle møderne faciliteres af en fast moderator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

Moderatoren er Therkel Sand Therkelsen, der i 2016 stiftede "CopenX Summit", som primært fokuserede på Augmented og Virtuel Reality. I 2019 deltog mere end 2000 mennesker fra 26 lande i det 3 dage lange summit.  

 

Sidenhen har CopenX udvidet sig til at omfatte både netværk, forløb og projekter, der fokuserer på nye teknologier. 

2021

Fokus

Hvilke kompetencer og viden er relevant i udviklingen af digitale læringsværktøjer?

Netværket giver adgang til de seneste tendenser indenfor læring, undervisning og uddannelse. I netværket vil vi belyse, hvad der efterspørges af kompetencer i fremtiden og ikke mindst, hvordan mennesket indgår som konstant lærende og udviklende i samspil med den teknologiske udvikling.

Hvordan påvirker teknologien vores måde at tilegne ny viden i de kommende år, og hvilke muligheder og konsekvenser medfører det?

I forløbet sættes der fokus på, hvordan teknologier kan være med til optimering af viden og faglige kvalifikationer. Det sker i form af oplæg, diskussioner, workshop, og hands-on aktiviteter. Der stiftes bekendtskab med de nyeste tiltag indenfor bl.a Virtual Reality-simulationstræning, og hvordan AI i et samspil med organisationen kan anvendes til at løse komplekse problemstillinger. 

 
feb - aug. 2021

Program

11. FEBRUAR 2021
Jan
Krogh Larsen

 

Emne: Adaptiv Læring

Sted: Online

Q1 2021 (TBC)
JAN-KROGH-LARSEN-1.jpg
Jan sidder til daglig som Executive Vice President i virksomheden Area9, som har et fokusområde indenfor adaptiv læring igennem deres cloud-baserede platform. 
Platformen er opbygget af adaptive læringsalgoritmer der efterligner viras adfærd i naturen - dvs. de udvikler sig step-by-step ved brug af "trial and error" i takt med at miljøet forandres. Dette betyder i sidste ende, at algoritmerne gør det muligt at personliggøre elevens interaktionen med platformen, hvilket kan øge effektiviteten og engagementet baseret på hvad eleven allerede har lært. 
Til dette møde vil Jan gå i dybden med mulighederne indenfor ægte adaptiv læring og hvordan det kan anvendes værdifuldt i skoler. 

EXECUTIVE VICE PRESIDENT,

AREA9

15. APRIL 2021
Peter
Manniche Riber

Emne: Digital Læring for slutbrugeren

Sted: Aarhus

Peter Manniche Riber sidder i dag som Head of Learning hos Novo Nordisk og har tidligere arbejdet med digital læring i både konsulentbranchen og hos Siemens.

 

Riber har stor erfaring i at inddrage slutbrugeren i læringsprocessen og derved designe og lette interaktive digitale læringsløsninger. Han har arbejdet med alt fra performance support til virtuel reality – understøttet af både data og et forretningsmæssigt perspektiv.
Til dette møde, vil Peter Riber gå i dybden med hvordan man bedst muligt kan inddrage slutbrugeren i digitale læringsløsninger. 

HEAD OF DIGITAL LEARNING,

NOVO NORDISK

04. MAJ 2021
Finn Togo & 
Chantal Pohl Nielsen

Emne: Teknologi i undervisningen

Sted: Aarhus

Finn sidder til daglig som Chefkonsulent i kontoret for Digitalisering i Styrelsen for IT & Læring (STIL). Finn har i de seneste 10 år arbejdet med brug af teknologi i undervisningen og med fremme af børn, unge og voksnes teknologiforståelse.

Chantal Pohl Nielsen er til daglig Chefkonsulent i enheden Grundskole i Danmarks Evalueringsinstitut. Chantal har i de seneste 10 år arbejdet i forskellige research stillinger både ved VIVE og SFI - The Danish National Centre for Social Research. 

CHEFKONSULENT,

STYRELSEN FOR

IT & LÆRING

CHEFKONSULENT,

DANMARKS EVALUERINGS-INSTITUT

08. JUNI 2021
Morten 
Ovesen

 

Emne: Hybridundervisning og fremtiden af Digital Læring

Sted: Aarhus

Morten Ovesen sidder til daglig som Industry Executive ved Microsoft og som ansvarlig for Microsofts forretning på grundskole og ungdomsuddannelser.

 

Derudover, er han Leder af Microsofts danske K12 team. Morten har, desuden, en lang erfaring indenfor området både som underviser, ICT koordinator og konsulent for Dansk, IT og Medier. 

 

Til dette møde vil Morten fortælle om deres erfaringer med hybridundervisning. Derudover, vil han drøfte hvordan han ser fremtiden af Digital Læring og hvordan teknologi kan være med til at fremme børn og unges digitale læring.

INDUSTRY EXECUTIVE, 

MICROSOFT

Q3 2021 (TBC)
CopenX + EdTech Danmark
Digital Læringsdag

Emne: (1) Blended Learning 2.0, (2) Livslang Læring, (3) Instant Learning, (4) Implementering af ny Teknologi

Sted: Online

Der er i større grad behov for digitale læringsydelser i en tid med nødundervisning, og ikke fysisk kompetenceudviklingsydelser (digital læring på afstand).
Derudover, er der brug for en kanal hvor uddannelsessektoren kan mødes med EdTech leverandører. I disse tider hvor alle store konferencer og messer er lukket ned, er der brug for et univers, hvor man stadig kan præsentere sine innovative produkter overfor uddannelsessektoren.
Dette rum udfylder CopenX & EdTech Danmark med Digital Læringsdagen, som er et to-dags arrangement med fokus på 4 forskellige temaer, med keynote talks, temaspor og matchmaking.  
EFTERÅR 2021 (TBC)
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: TBC

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 

Programmet opdateres løbende

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af et CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.