COPENX NETVÆRKSPROGRAM

Bæredygtig Transformation

Bliv inspireret af professionelle innovatører indenfor bæredygtighed og oplev en række konkrete eksempler på, hvordan en bæredygtig transformation af din virksomhed kan se ud.

Hvordan opbygger man en virksomhed med et gennemgribende grønt mindset, så virksomheden forbliver relevant og konkurrenceevnen styrkes?

Udenrigsministeriet vurderer, at FN's Verdensmål frem mod 2030 kan skabe forretningsmuligheder på op til 400 milliarder kr. for danske virksomheder, som leverer bæredygtige løsninger. Samtidig er det evident, at virksomheder, der har holdninger til at løse sociale- og miljømæssige problemer, oplever stigende salg og en øget forbrugerloyalitet.

Mange danske virksomheder er allerede frontløbere inden for bæredygtighed og innovation og kan vise vejen til, hvordan man skaber opmærksomhed og kapacitet internt til at handle og støtte op om en virksomhedstransformation. 

Netværket Bæredygtig Transformation henvender sig til ledere og eksperter, som er interesseret i at udforske, hvordan de, som virksomhed, kan træffe beslutninger, som understøtter en bæredygtig fremtid og skaber en positiv effekt på verden.

 
 

Netværk &

Indhold

Vi mener, at kvalitet og personlig kontakt er afgørende for et udbytterigt netværk. Vi prioriterer dialog og sparring om konkrete udfordringer i et fortroligt forum.

                                                                                           

Alle møderne faciliteres af en fast facilitator og med besøg af en toneangivende aktør på nicheområdet, der deler egne erfaringer og lægger op til diskussion.

                                                                                           

Netværket har til formål at sikre den nyeste viden, styrke vidensdeling og implementering mellem forskere, producenter og virksomheder omkring den seneste forskning, tendenser og innovation indenfor bæredygtig transformation.

2020

Fokus

Hvordan indbygges grundlæggende ledelsesmæssige ændringer i virksomheden, for at bringe den i en bæredygtig retning?

Netværket giver adgang til en række kompetente og eftertragtede talere, som gennem konkrete innovative cases, kan inspirere ledere og virksomheder til at sigte efter en højere grad af bæredygtighed.

Hvordan kan teknologi bruges som middel til at sikre bæredygtig transformation og ledelse?

Brug af innovativ teknologi kan systematisere og effektivisere bæredytige løsninger og aktivere den vigtige dagsorden gennem interaktivitet.

 
Pink Spring Flower Instagram Post-2.png

FAKTORX

Koncept  

FaktorX er et netværkselement der har til formål at danne tættere relationer og foranstalte sparring blandt medlemmerne imellem alle netværksmøder. Til hvert netværksmøde præsenterer to medlemmer begge en udfordring, eller en mulighed, der vedrører netværkets fokus. De resterende medlemmer får hver især tre minutter til at skrive et forslag eller en løsning til den udfordring eller mulighed som de to respektive medlemmer præsenterer. Alle input samles og løftes i plenum. De to medlemmer der fremlagde en udfordring eller mulighed, er ansvarlige for at udvælge de tre mest relevante input fra de resterende medlemmer. 

 

De tre medlemmer, hvis input er blevet udvalgt af de to præsenterede medlemmer, finder hver især 30 min i deres kalendere til et virtuelt møde med ét af disse to medlemmer. Således har begge parter anledning at gå i dybden med både udfordring eller mulighed, samt løsning eller forslag til denne.  Alle tre møder afvikles inden næste planlagte netværksmøde. 

2020

Program

26. AUGUST 2020
Nille
Skalts
nille_edited.jpg

DIREKTØR, B CORP DANMARK

& PARTNER MÂRK

 

Emne: Bæredygtig certificering: Handling og adfærd bag ordene

Sted: København

 

Nille er corporate activist og arbejder som strategic advisor med et erklæret mål om at ændre det internationale virksomhedsmiljø. Hun hjælper virksomheder med at definere og tænde sociale ambitioner for at drive den organisatoriske transformation, som der er brug for. For skabe et mere ansvarligt erhvervsliv, hvor man ikke konkurrerer om at være bedst i verden, men bedst for verden.

 

Nille Skalts leder den danske afdeling af B Corp, som er en global bevægelse af virksomheder med et fælles mål: at redefinere det, der skaber succes i erhvervslivet. 

B Corps bruger kerneforretningen som løftestang til at skabe positiv samfundsforandring til fordel for verden og for bundlinjen. Ud over en bevægelse er B Corp-bæredygtighed eksemplificeret i en global standard: B Impact Assessment er et globalt udbredt og anerkendt værktøj, der gør det let for virksomheder at måle, sammenligne og forbedre deres samfunds impact.

 

Nille er ligeledes partner i Management Consulting virksomheden Märk, hvis mål er at forandre verden én virksomhed af gangen.

 

I sit oplæg vil Nille fortælle om tilgangen til at handle bæredygtigt som virksomhed. Hvordan gennemgår man sin virksomheds aftryk på verden og definerer bæredygtighed? Det er vigtigt at huske, at perfekt er det godes værste fjende og kan resultere i, man står handlingslammet tilbage.

23. SEPTEMBER 2020

 

Emne: Innovation og skalering for bæredygtighed

Sted: København

Anders Lendager.jpg

CEO,

LENDAGER GROUP

Anders Lendager har igennem de sidste elleve år søgt at få indsigt i, hvad bæredygtighed som begreb er, hvad det kan, og hvad det burde kunne. Siden sit afgangsprojekt (en forskningsstation med fokus på lagring af CO2 i isen på Nordpolen) har han varieret og ihærdigt afsøgt begrebet bæredygtighed for at få den bredest mulige forståelse.

Han er ekspert og frontløber inden for cirkulær økonomi og arbejder med et langsigtet mål om at gøre Lendager Group globalt markedsledende inden for cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet på tre områder: arkitektur og byudvikling, strategi og analyse samt upcycle produktudvikling.

 

Lendager Group med partnere har vundet projektkonkurrencen i Ørestad Syd med projektet UN17 Village - det første byggeprojekt i verden, der omsætter FN's 17 verdensmål til konkret handling.

Bebyggelsen består af 380 boliger, og visionen er at lade FN's 17 verdensmål være retningsgivende for byggeriet. Sundhed, klima, biodiversitet og social inklusion er hovedfokuspunkterne. UN17 Village tager udgangspunkt i den menneskelige skala og de menneskelige sanser, i menneskelige tilhørsforhold og fællesskaber. Fokus er på at skabe en god sammenhæng med nabolaget og den omkringliggende natur på Amager Fælled. 

 

I sit oplæg vil Anders fortælle om sin virksomheds målrettede fokus på bæredygtighed, og hvordan bæredygtigt byggeri og udvikling af materialer kan skaleres gennem vækstmodeller fra tech innovationsmiljøet. Anders Lendager er dybt utilfreds med, at byggebranchen er den tredje mindst innovative branche - kun overhalet af henholdsvis Jagt og fiskeri. Det  har tændt hans innovationstrang og Lendager Group har netop fået midler til at lave verdens første robot til at skære bygningsfacader op, så materialerne kan genanvendes.

19. NOVEMBER 2020
Einar
Bodström
einar_climateview%252520headshot_edited_

CO-FOUNDER,

CLIMATE VIEW

Emne: Digital klimasamarbejde / Bringing digital collaboration to climate transitions

Sted: København

Bemærk: på engelsk

Einar Bodström arbejdede som producer af reklamefilm med stor succes, da han følte at det var nødvendigt at lægge sit liv om og arbejde for en grønnere verden.

 

Sammen med Tomer Shalit startede han i 2018 virksomheden Climate View, som inkorporerer samarbejde og gennemsigtighed i kampen for at sænke CO2 udledningerne. Ved at kombinere ekspertiser indenfor digital teknologi og organisationsteori, vil Climate View skabe et fælles sprog for klimaændringer.

 

CO2 udledninger skal sænkes for til sidst at elimineres, og jo hurtigere vi kan løse dette problem, desto bedre. Men klimaændringer er unikke i skala og kompleksitet, og vi har aldrig forsøgt at overkomme en lignende opgave. De er afhængige af et sammensurium af handlinger kombineret med lovgivning, high tech-, low tech- og no tech-løsninger - og alle veje skal undersøges og afdækkes samtidig. 

 

I sit oplæg vil Einar fortælle om, hvilket vidtrækkende samarbejde det vil kræve indenfor og mellem lovgivende organer, centralt og lokalt, og mellem regeringer, industrien og samfundet som hele at løse klimaudfordringerne.

Det kan kun løses ved at arbejde sammen og dele data, og det er hvad Climate View kan facilitere gennem deres digitale visualisering.

15-18. DECEMBER 2020
CopenX
Realities

Emne: (1) Extended Realities (2) Træning & Simulation & Virtual Beings, (3) Digital Transformation & Virtual Beings (4) Kreativitet & Storytelling

Sted: Online

CopenX Realities er et fire dages event med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks og panel debatter workshops med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 
 
På baggrund af de nuværende tilstande som følger af COVID-19 pandemien, vil CopenX Realities 2020 være et digitalt event for at imødekomme Regeringens retningslinjer. 
Læs mere om CopenX Realities her.
TBA
Trista
Patterson

Emne: Grønne økonomiske systemer

Sted: København

Bemærk: på engelsk

Trista Patterson headshot.jpg

SENIOR ECONOMIST,

GRID-ARENDAL FOR FN

Trista er økonom med speciale indenfor grønne økonomiske modeller. Hun omstrukturerer og redesigner økonomiske systemer til bedre at passe til de naturlige systemer, som de er en del af. Gennem systemanalyse og strategisk forudsigelse hjælper hun med at optimere ROI når der arbejdes med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Hendes research fokuserer blandt andet på værdiansættelse indenfor klima- og udviklingsudfordringer verden rundt. Hun konkretiserer og skaber dermed mulighed for samtale og problemløse omkring de ressourcer, der ikke umiddelbart har et prismærke. Uerstattelige ressourcer, såsom luften, vi indånder, og vandet, vi drikker.

 

Trista leder desuden New Media Lab hos GRID-Arendal, som benytter nye teknologier såsom spil, AR/VR og interaktive platforme til at skabe handling, midler og kapacitet.

 

I sit oplæg vil Trista fortælle om FN rapporten ‘Playing for the Planet: How video games can deliver for people and the environment’, som hun har forfattet for FN.

Gaming-industrien er den hurtigst voksende medieplatform i verden med en omsætning, der overstiger Hollywood, Bollywood, og musikindustrien tilsammen. 

Gennem perspektiver fra 50 ledende profiler i gaming, udleder rapporten 6 anbefalinger som provokerer til nye tænkemåder, nye samarbejder, nye spil og reel påvirkning af verden.

11. MARTS 2021
Niels
Fibæk-Jensen

Emne: Bæredygtige investeringer 

Sted: København

Niels Fibæk-Jensen er CEO & Co-Founder ved Matter. Niels har tidligere arbejdet ved UN og han tog del i forhandlingerne om the UN Sustainable Development Goals samt hvordan vi kunne opnå Parisaftalens ambitioner.
Matter er en dansk fintech virksomhed, der samarbejder med pensionsvirksomheder og andre formueforvaltere om at investere bæredygtigt. 
Ved brugen af kunstig intelligens, machine learning og big data til at sikre bæredygtig investeringer.
Til dette netværksmøde vil Niels gå i dybden med hvordan han ser krydsfeltet af bæredygtighed og nye teknologiske løsninger og mulighederne i at investere bæredygtigt. 

CEO & CO-FOUNDER, 

MATTER

18. MAJ 2021

Emne: TBA

Sted: København

Billede kommer snart

TBA

17. AUGUST 2021
Louise
Koch

Emne: Spændingsfeltet mellem ny teknologi og en bæredygtig business case

Sted: København

Louise Koch er til daglig Corporate Sustainability Director, International Region ved Dell Technologies. 

Igennem en erfaring der tæller både Cambridge University, Dansk Erhverv, Grundfos, IT-Branchen, Danish Ethical Trading Initiative m.fl. har Louise erhvervet sig en stærk international erfaring indenfor bæredygtig innovation, forretningsudvikling i emerging markets, strategisk CSR, bæredygtig forretningsudvikling m.m.

Louise optrådte på The Global List of 100 Most Impactful CSR Leaders i februar 2016 og igen i 2019.

Til dette netværksmøde vil Louise gå i dybden med hvordan IT kan være frontløberen for en bæredygtig business case. 

CORPORATE SUSTAINABILITY DIRECTOR, INTERNATIONAL REGION,

DELL TECHNOLOGIES

05. OKTOBER 2021
Claus
Stig Pedersen

HEAD OF GLOBAL SUSTAINABILITY & PUBLIC AFFAIRS, EMEA

NOVOZYMES

Emne: Bæredygtighed, en sort bundlinje og en stigende digitalisering

Sted: København

Claus Stig Pedersen har de sidste 10 år været chefen for bæredygtighed og public affairs i Novozymes. I hans tid, har han lykkedes med at få FN's verdensmål rodfæstet dybt i virksomhedens strategi.

 

Novozymes lå i 2020 på en 6. plads over the Global List of Top 100 Most Sustainable Companies. Virksomheden har en progressiv CSR strategi med et fokus, der spænder over både klima, vand og bæredygtig produktion og forbrug.  

Claus' interesse for bæredygtighed startede da han læste kemi på DTU, blev i tvivl om det var hans rette hylde og derefter rejse til Sydøstasien med sit surfboard. Her så en han mennesker, der blev misbrugt og en masse miljø, der blev ødelagt, og det blev startskuddet på lang karriere indenfor bæredygtighed. 

Til dette netværksmøde vil Claus gå i dybden med nogle af de strukturelle og kulturelle ændringer, der skal til for at man, som virksomhedsleder kan guide sin virksomhed succesfuldt igennem en bæredygtig transformation.

EFTERÅR 2021 (TBC)
CopenX
Realities

Emne: TBC

Sted: TBC

CopenX Realities er et heldagsevent med fokus på  hands-on oplevelser af immersive teknologier og deres effekt på forretnings-, sociale og kulturelle strukturer. 
 
CopenX giver cutting-edge indsigt i  den nyeste udvikling i XR industrien med keynote talks, workshops og et expo fyldt med first-movers, ledere og thought leaders fra industrien. 

Programmet opdateres løbende

 

Deltagelse &

Medlemskab

Medlemskab af en CopenX Netværk tegnes forud og dækker 4 netværksmøder og CopenX Realities summit. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart.